Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 27 november 2005

Kwakzalverij in Slotervaartziekenhuis?

Met verontrusting is door de Vereniging tegen de Kwakzalverij kennis genomen van berichten over de introductie van ‘complementaire geneeswijzen’ in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Naast de ‘pijlers farmacologie en chirurgie’ zou de complementaire geneeskunde nu de derde grote stroming in het therapeutisch arsenaal worden. In kromme en onnodig deftige zinnen stelt het bericht op de website […]

Met verontrusting is door de Vereniging tegen de Kwakzalverij kennis genomen van berichten over de introductie van ‘complementaire geneeswijzen’ in het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Naast de ‘pijlers farmacologie en chirurgie’ zou de complementaire geneeskunde nu de derde grote stroming in het therapeutisch arsenaal worden. In kromme en onnodig deftige zinnen stelt het bericht op de website dat zoiets een ‘integratieve geneeskunde’ gaat opleveren en zelfzorg en zelfmanagement zouden ook een kostenbesparing kunnen betekenen. Het bericht spreekt ook van bewezen effectiviteit, hoewel dat voorlopig slechts ‘elders in de wereld’ zou zijn.

Treurig was ook de mededeling in dat bericht dat in het Slotervaart eerst nu wordt erkend dat de wisselwerking van lichaam en geest van belang is bij de genezing. De impliciete constatering is dat er in het Slotervaart tot aan de introductie van de derde pijler een cartesiaanse benadering van ziekte bestond. Maar dat stond er natuurlijk niet bij!

In een brief heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij bij de leiding en de medische staf van het Slotervaart opheldering gevraagd over twee punten. Wij willen weten welke ‘complementaire’ (lees: alternatieve) geneeswijzen volgens hen bewezen effectief zijn en waarop de veronderstelling is gebaseerd dat dergelijke therapieën de behandeling goedkoper zouden maken.

Het Slotervaart strijdt al jaren tegen een dreigende sluiting en liet in het verleden niets na om zijn eigenheid en bijzondere prestaties te beklemtonen. Als men meent dat dat doel ook gediend wordt door introductie van een polikliniek kwakzalverij dan vergist men zich naar de mening van de VtdK deerlijk.

Update (14/05/2006)
Sommigen hebben na lezing van bovenstaand alarmerend bericht wellicht gedacht dat het niet zo’n vaart zou lopen, maar inmiddels is bekend geworden dat er in maart 2006 een symposium ‘Integratieve geneeskunde en complementaire technieken’ heeft plaatsgevonden, die tot groot enthousiasme van medewerkenden heeft geleid. Inmiddels hebben zich zeven ‘aandachtsvelders’ aangemeld die op 29 mei 2006 de eerste cursus aromatherapie zullen volgen en er volgen nog steeds nieuwe aanmeldingen. Een tweede cursus is reeds voorzien. De kosten voor het volgen van de cursus, die twee dagdelen duurt, moeten wel bekostigd worden uit het nascholingsbudget van de betrokken afdelingen. Daarom is het maar goed dat de gediplomeerde aromatherapeuten hun kennis met de collega’s op de afdelingen moeten gaan delen, aldus een bulletin van het Slotervaartziekenhuis op 11 mei 2006.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

behandelwijzen - 13 februari 2009

Ines von Rosenstiel propageert in het FD nepgeneeskunde. Zij noemt die wetenschappelijk, en beroept zich daarvoor op professor Edzard Ernst. Die zegt net het tegenovergestelde.