Door: Frits van Dam | Geplaatst: 26 mei 2009

Kinderkwakzalverij in het Slotervaartziekenhuis

Minister Klink laat in een antwoord op Kamervragen van de SP weten geen reden te zien om in te grijpen in de toepassing van de ‘integrale geneeskunde’ in het Slotervaartziekenhuis. De minister baseert zich op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Kinderkwakzalverij in het Slotervaartziekenhuis

Enige maanden geleden heeft Henk van Gerven van de SP, een van de weinige artsen in de Tweede Kamer, vragen gesteld aan minister Klink over integrale geneeskunde in het Slotervaartziekenhuis. Blijkens de antwoorden van de minister (IGZ) mag Ines von Rosenstiel in het Slotervaart gewoon haar gang gaan. IGZ is van mening dat waar de wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt, de desbetreffende kinderartsen hun werkzaamheden verrichten op grond van hun deskundigheid, binnen de kaders die daarvoor binnen de beroepsgroep zijn gegeven.

Volgens mij staat het laatste nog te bezien. De VtdK kan zich niet voorstellen dat de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde het gebruik van kwakzalverij zoals aromatherapie en acupunctuur sanctioneert. Recent werd in het AMC een symposium over deze nieuwe loot van de kwakkunde, de Integrale Kindergeneeskunde, op last van het bestuur van het AMC afgeblazen.

De minister zegt dat een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van alternatieve behandelwijzen is dat een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen regulier en alternatief, en dat de informatie die aan de patiënt gegeven wordt, in de status wordt vastgelegd. Pikant is dat de minister zegt dat de patiënt zelf moet betalen voor zijn alternatieve behandelingen. Het zal me benieuwen hoe dit op de rekeningen verschijnt.

Als we het al niet wisten, de VtdK heeft op het gebied van de bestrijding van kwakzalverij niets van de Inspectie te verwachten. Gods water over Gods akker laten lopen kenschetst waarschijnlijk het beste het beleid van de Inspectie ten aanzien van kwakzalverij.

Zie ook Het Parool van heden.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

Frits van Dam

dr. F.S.A.M. van Dam is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en als bijzonder hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie, FMW, Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 28 mei 2023

Alternatieve therapeuten hebben waterstofgas ontdekt, als panacee; bewijsvoering ontbreekt.

artikelen - 28 mei 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: TikTok grote verspreider van desinformatie / Jonge Duitse apothekers willen homeopathie uit geneesmiddelenrichtlijn halen

artikelen - 18 mei 2023

Sekteleider en kwakzalver Jan Pieter de Kok die meerdere keren is veroordeeld, is vermoedelijk vorig jaar overleden.