Door: de Webredactie | Geplaatst: 03 juli 2012

Integratieve kindergeneeskunde niet gedogen

Laat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zich toeleggen op het bewaken van de (wetenschappelijke) kwaliteit van de opleidingen en van de beroepsbeoefenaren.

Dan kan korte metten worden gemaakt met complementaire alternatievelingen (lees: kwakzalvers), adviseert Gerk van Staveren in zijn recente column op de KNMG-website, onder de aandachttrekkende kop Gedoogregistratie.

Van Staveren is secretaris van de HVRC. De HVRC (huisartsen/verpleeghuisartsen) zal vanaf 1 januari 2013 opgaan in de RGS, net als de twee andere registratiecommissies: MSRC (medisch specialisten) en SGRC (sociaal-geneeskundigen). In zijn column maakt Van Staveren zich boos over ‘integratieve kindergeneeskunde’, in zekere zin kwakzalverij in de kindergeneeskunde. Zie publicaties op Artsennet en op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Het zou mooi zijn als de heldere column van Van Staveren het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zou inspireren stelling te nemen tegen leden die niet vies zijn van kwakzalverijachtige activiteiten.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 september 2021

Artsenfederatie KNMG, weekblad HP/De Tijd en Artsen Covid Collectief in de race voor Meester Kackadorisprijs 2021.

artikelen - 20 augustus 2021

De Longlist voor de Meester Kackadorisprijs 2021 bevat zeven genomineerden waaronder HP/De Tijd, Erben Wennemars en Artsen Covid Collectief

artikelen - 10 november 2020

KNMG geeft teveel accreditatiepunten aan vage Integrative Medicine-nascholingscursussen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij is boos.