UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 28 januari 2013

HGU mag term hbo niet gebruiken voor haar cursussen

De opleidingen van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) zijn niet geaccrediteerd, meldt de Nederlandse opleidingswaakhond NVAO.

HGU mag term hbo niet gebruiken voor haar cursussen

De HGU-opleidingen zijn niet op hbo-kwaliteit beoordeeld. De NVAO maakt er daarom bezwaar tegen dat de HGU het begrip hbo-opleiding gebruikt.

Het is niet de eerste keer dat een hogeschool haar alternatieve opleidingen aanprijst als hbo-opleiding, zonder daar toestemming voor te hebben. Saxion Next, een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs in Deventer, ging de HGU voor. Saxion Next prees haar CAM-cursussen (Complementaire and Alternative Medicine) aan met de mistige term ‘op hbo-niveau’. Saxion meldt inmiddels, na te zijn gesommeerd door de NVAO, dat haar opleiding niet is geaccrediteerd. Echter, door toch gebruik te maken van termen als hbo-niveau, is de hogeschool weinig transparant richting haar studenten, zo oordeelde staatssecretaris Halbe Zijltra begin 2012 in antwoord op Kamervragen (zie ook 1, 2).

De HGU doet hetzelfde als Saxion Next. De hogeschool gebruikt het begrip hbo-niveau voor haar cursussen die niet op hbo-kwaliteit zijn gecontroleerd. Het gaat onder meer om de cursussen Energetisch Therapeut, Filosofie, Religiestudie Geestelijke Begeleiding en Zingeving & Spiritualiteit. De HGU hanteert hiervoor de term hbo-deeltijd. Verder biedt de HGU post hbo-cursussen en een masteropleiding spiritualiteit aan. Ze zijn niet geaccrediteerd en gekwalificeerd door de NVAO.

Ter illustratie enkele zaken die in de vierjarige beroepscursus Energetisch Therapeut worden geleerd. We citeren: ‘De meest voorkomende behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van ‘helende’ energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht moet leiden tot verbetering van de gezondheid van de patiënt.’

Het in het bezit hebben van een havo/vwo/hbo/wo-getuigschrift is een aanbeveling voor de helingscursus, zo meldt de HGU. Het handopleggersdiploma is wel geaccrediteerd door enkele organisaties van gelijkgestemde gelovers, zoals de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG), de KTNO (Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, een eigen accreditatieclub) en de stichting Belangen Associatie Therapeut & Consument (BATC). Gediplomeerden van de handoplegcursus kunnen zich bij zo’n beroepsvereniging inschrijven. Stuitend is ‘dat dit de hulpvrager recht geeft op vergoeding van een zorgverzekeraar mits die aanvullend verzekerd is’, belooft de HGU haar studenten. De meeste verzekeraars hebben BATC kritiekloos in de lijst van erkende beroepsorganisaties Alternatieve Geneeswijzen opgenomen, zonder te kijken of er enige wetenschappelijke onderbouwing is voor de handelingen. De andere twee geloversclubs, die de HGU noemt, staan echter niet op deze lijst.

De HGU is zich van geen kwaad bewust over haar misbruik van het begrip hbo. ‘We kunnen ons niet herinneren dat hbo-opleiding een wettelijk beschermde term is’, laat onderwijscoördinator Hendrik Boswinkel weten. ‘Dit geldt in gelijke mate voor universiteit of hogeschool.’ Hij pretendeert te werken bij een transparante organisatie: ‘Wanneer studeren aan een geaccrediteerde opleiding preferent is voor een student dan verwijzen we vaak naar de Hogeschool Inholland’. Boswinkel schrijft hogeschool desondanks keurig met een hoofdletter en meldt en passant dat ‘er hard wordt gewerkt aan de voorbereiding op accreditatie.’

De volgende prachtige zin uit de email van coördinator Boswinkel illustreert het merkwaardige wereldbeeld op de HGU. Boswinkel: ‘Door onze kritische opstelling naar het werkveld van de Energetische Therapie wordt wel eens opgemerkt dat we soms de indruk vestigen een verlengstuk te zijn van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ik denk dat de HGU in opvattingen en visie meer delen met uw vereniging dan verschillen.’

De opleidingswaakhond NVAO heeft over het misleidende termgebruik contact gehad met de HGU. ‘We hebben gecorrespondeerd over het onterechte gebruik van het begrip hbo-opleiding’, meldt de NVAO desgevraagd. ‘De HGU wenst dit toch te voeren. Het ministerie is voornemens de begrippen ‘universiteit’, ‘hogeschool’ e.d. juridisch beter te beschermen. Het begrip hbo-opleiding valt hier ook onder. We wachten hier nu op’, aldus de NVAO.

De kwaliteitscontroleur NVAO zou een dagtaak kunnen hebben aan het aanschrijven van instituutjes en stichtinkjes die de term hbo laakbaar en misleidend gebruiken. Neem de Academie voor Astrologie in Amstelveen, die drie jaar geleden werd opgericht door twee waarzegsters die het plan hebben de ‘eerste officiële hbo-bachelor opleiding Astrologie’ ter wereld op te richten, met het doel die te accrediteren bij de NVAO. De oprichtsters zijn twee universitair opgeleide vrouwen die zich hebben bijgeschoold in astrologie. Uit de hoop die ze uitspreken over een spoedige NVAO-accreditatie blijkt dat ze nog wel een cursusje waarzeggen kunnen gebruiken.

En dan is er de Hogeschool Natuurlijke Gezondheid in Meppel (voor mens en dier). De oprichtster ervan – niet gehinderd door accreditatie – claimt opleidingen te verzorgen op hbo-niveau, onder andere voor energetisch therapeut. Misleidend zolang het begrip hbo-opleiding nog niet in een wet is vastgelegd en daarna strafbaar.

Naschrift 23 juni 2019: Academie voor Geesteswetenschappen probeert het weer

We kregen een tweetal meldingen over de Academie voor Geesteswetenschappen (AvG). De melders wezen erop dat er geen sprake is van hbo-niveau. De AvG noemde zich vroeger Hogeschool voor Geesteswetenschappen Utrecht, maar mocht dat in 2013 niet meer van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) omdat het onderwijs niet voldeed aan hbo-normen. 

Het staat echter weer (nog steeds) pontificaal op de website van de AvG: “De Academie voor Geesteswetenschappen verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg”. 

De opleiding van de AvG schiet tekort voor een overheidserkenning, want de Academie “wenst niet te voldoen aan de eisen van de overheid”, legt Hans Gerding, docent van de AvG in een interview op de website Nieuw Wij uit.

Veelzeggend is ook bijvoorbeeld dat de gepensioneerde cardioloog Pim van Lommel nog steeds actief is bij de AvG, onder meer in het geven van lezingen. De bijna-dood ervaringen/visie van Van Lommel zijn uiterst discutabel

De AvG is in gesprek met zogenoemde beroepsverenigingen om daarvan accreditatie (lees: erkenning) te krijgen. Met ‘beroepsverenigingen’ worden bedoeld: clubs van alternatieve behandelaars (d.w.z. behandelaars die onbewezen methoden toepassen, kwakzalvers dus) waarbij de door de AvG opgeleide cursisten aangesloten zouden moeten zijn om een VEKTIS-registratie te verkrijgen, zodat ze kunnen declareren in het kader van aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars. Deze declaraties worden bekostigd door verzekerden die zich bijvoorbeeld willen indekken tegen tandartsenkosten en dergelijke.  VEKTIS is het uitvoeringsorgaan van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De criteria die dit orgaan voor de AGB-registratie hanteert zijn onthutsend.

En voor wat het waard is: het Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET) erkent de AvG-opleiding tot “energetisch therapeut”. De Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) erkent de opleiding tot tweejarige opleiding “Verlies-, Rouw en Stervensbegeleiding”.

Hbo-niveau? Alternatieve certificaten en erkenningen. Nederland wemelt er inmiddels van.
Men zij gewaarschuwd.

 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 06 oktober 2017

De (VtdK) heeft haar Meester Kackadorisprijs 2017 toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, KNOV.

page - 14 september 2017

De Longlist voor de Meester Kackadorisprijs 2017 bevat 13 genomineerden. Van de KNOV tot de bisschop van Den Bosch.

artikelen - 16 februari 2014

Zorgverzekeraars willen niet met de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) praten over opleidingseisen die ze willen stellen aan alternatieve zorgverleners. `Daar hebben we geen behoefte aan´, laat Anja Lenssen na maanden weten, onder excuses voor haar late reactie.