UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 21 februari 2007

Fusion congres geaccrediteerd!

Ook in 2007 zal het Fusion-congres ‘variatie in mensen, diversiteit in zorg’ plaatsvinden in Rotterdam. Dit is duidelijk een kwakzalverscongres, maar wordt desondanks onder auspicien van KNMG district VI georganiseerd. Cees Renckens schreef naar aanleiding van de accreditatie die is verleend aan dit congres voor nascholing van medisch specialisten onderstaande column.

Voor eerdere berichten hierover zie hier. Aldaar ook de accreditaties.

Geaccrediteerd

Vrijwel alle wetenschappelijke verenigingen kennen het systeem van kwaliteitsvisitaties, waarbij maatschappen c.q. vakgroepen worden bezocht door twee of drie vakgenoten, die nadat zij zich eerst hebben voorzien van een grote hoeveelheid gegevens over de betreffende praktijk, met een afsluitend bezoek ter plaatse een indruk van de kwaliteit van zorg proberen te krijgen. Gesprekken met aanpalende specialisten, huisartsen, directieleden, verpleegkundige staf etc. dragen bij aan het beeld dat zo ontstaat. De vakgroep krijgt als resultaat van deze inspanning een spiegel voorgehouden en kan zich buigen over de gegeven adviezen. Tot de makkelijkst meetbare kwaliteitseisen behoort het volgen van na- en bijscholing en dan niet tijdens door de industrie georganiseerde nep-bijscholing, nee: alleen de geaccrediteerde congressen en symposia tellen mee. Deze worden door de wetenschappelijke verenigingen voorzien van punten en per jaar moeten er ten minste een zeker aantal worden behaald. Veel hardwerkende perifere specialisten halen dat aantal maar ternauwernood en het advies meer nascholing te gaan volgen behoort tot de meest gegeven adviezen na een visitatie. Visitaties zijn niet vrijblijvend, want bij de 5-jaarlijkse herregistratie in het BIG-register moet aangetoond kunnen worden dat men gevisiteerd is.

Ik wist al enige tijd dat het Rotterdamse District VI van de KNMG dit jaar wederom een kwakzalverijcongres organiseert met homeopaten, antroposofen, acupuncturisten, neuraaltherapeuten etcetera als sprekers en zich wederom schaamteloos liet subsidiëren door bedrijven als VSM en Ortho. Hiermee is wel vast komen te staan dat in dit district de macht is overgenomen door een bestuurtje waarin pro-alternatieve en zelfs ook daadwerkelijk alternatief praktiserende collega’s de overhand hebben. Districtsbestuurder en zelfs ‘regio-ambassadeur’ voor geheel Zuid-Holland is mevrouw Jans, arts en neuraal- en kleurentherapeut, en er is kennelijk niemand in dat district of in de KNMG-leiding die dat onaanvaardbaar vindt. Dit probleem zou een aparte column rechtvaardigen, maar ik kon mijn ogen werkelijk helemaal niet geloven toen ik op de website van dit ‘Fusioncongres’ (regulier en complementair moeten fuseren, snapt u?) las dat mijn eigen gynaecologenvereniging NVOG maar liefst vijf accreditatiepunten aan dit congres heeft toegekend! Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Zijn ze daar soms gek geworden? Homeopathie bij ADHD, de antroposofische visie op fibromyalgie en ME, alternatieve geneeswijzen in het Slotervaartziekenhuis en orthomoleculaire kwakzalverij bij gevangenen, wat heb ik als praktiserend gynaecoloog aan die ongein? Sterker nog wat heeft een normaal arts daar te zoeken? Zou mijn NVOG mogelijk op een dwaalspoor zijn gebracht door het feit dat een KNMG-afdeling dit congres organiseert? Maar men had toch moeten beseffen dat als de artsen-acupuncturistenvereniging, de homeopathische artsenclub, de natuurartsen en aanverwante clubs een congres accrediteren, dat dan de grootste argwaan geboden is? Het antwoord op al deze vragen bleek van een onthutsende eenvoud. De NVOG is net als vele andere wetenschappelijke verenigingen aangesloten bij het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS), het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor medisch specialisten. Deze algemene nascholing betreft de niet-medisch inhoudelijke nascholing op het gebied van gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, zorgstelsel, e.d. Dergelijke aanvragen worden niet door de eigen accreditatiecommissies beoordeeld, maar bij toerbeurt door een van de medisch-wetenschappelijke verenigingen. Ten tijde van de aan Fusion 2007 toegekende accreditatie werd die taak uitgevoerd door de Vereniging voor Cardiologie. Na protesten van verschillende zijden bezint men zich nu op nieuwe normen het toekennen van accreditatie aan congressen over alternatieve geneeskunde. Tot intrekking van de verleende accreditatie lijkt het ABMS niet bereid.

Deze column werd eerder ook geplaatst op de website van Care4Cure.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

artikelen - 24 april 2023

Het KNMG-accreditatiebureau geeft vele nascholingspunten voor een vage leefstijl-cursus hoog in de Italiaanse Alpen met ‘integratief’ psychiater Rogier Hoenders als docent.

artikelen - 23 februari 2023

Het is uitermate pijnlijk vast te moeten stellen dat de KNMG anno 2023 weigert een beroepsverbod voor alternatieve artsen te formuleren, vindt Cees Renckens.