Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 02 april 2007

Dreigend acupunctuuronderwijs op Christelijke HBO Leeuwarden

Op 22 maart heeft het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in een brief aan de Friese Gedeputeerde Staten (GS) scherp geprotesteerd tegen hun toezegging om het heilloze initiatief van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) om te beginnen met een Kenniscentrum Toegepaste Chinese Geneeskunst financieel te ondersteunen met een garantieregeling die tot €100.000 […]

Op 22 maart heeft het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) in een brief aan de Friese Gedeputeerde Staten (GS) scherp geprotesteerd tegen hun toezegging om het heilloze initiatief van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) om te beginnen met een Kenniscentrum Toegepaste Chinese Geneeskunst financieel te ondersteunen met een garantieregeling die tot €100.000 zou kunnen oplopen.

Nadat de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden eerder feestelijk bedankte voor het verzoek van de Nieuwegeinse genezer Jan Schroën om zijn zieltogende en nergens erkende acupunctuuropleiding over te nemen, was men bij de CHN wel zo naïef om met deze natuur-, kruiden- en acupunctuurgenezer in zee te gaan. Dit ernstige feit is door de VtdK ook al onder de aandacht van de minister van OC&W gebracht, die hopelijk zijn veto zal uitspreken, maar GS zou met publiek geld zorgvuldiger moeten omgaan, zo lieten wij hen weten.

Acupunctuur is een absurde, achterhaalde en nutteloze geneeswijze, die dateert uit een tijd toen men nog geen idee had hoe het menselijk lichaam gebouwd was en hoe het functioneerde. In recente overzichtsartikelen werd geen enkele aanwijzing gevonden voor de werkzaamheid van acupunctuur (Derry CJ et al. Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996-2005. Clin Med 2006, 6: 381-6).

Letterlijk lieten wij GS weten: ‘Te verwachten dat de acupunctuuropleiding aan de CHN tot economische groei in de regio en tot verbetering van de medische zorg in Friesland zal leiden is ronduit naïef c.q. onjuist. Integendeel het zal de kwakzalverij in uw provincie gaan bevorderen en overheidsgeld wordt verkwist aan dure reisjes tussen Leeuwarden en China, gemaakt door ‘docenten’ en stagiairs die van geneeskunde weinig begrijpen.’

Wij wezen GS ook op het feit dat het ledental van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging, overigens ook een gemankeerd gezelschap, de laatste jaren een fors dalende tendens vertoont en dat niet-artsen zoals fysiotherapeuten maar ook natuurgenezers als Schroën dat gat nu opvullen, totdat ook deze mensen er achter komen dat acupunctuur flauwekul is. Dat zal, zo stelden wij, overigens nog wel even gaan duren. Maar met de introductie van de Chinese naaldvakken op een Rijksgesubsidieerde Christelijke HBO wordt dat moment wellicht nog verder uitgesteld en dat is hoogst onwenselijk.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 januari 2023

Fysiotherapeuten omarmen massaal dry needling, de prikhype is kwakzalverij.

artikelen - 27 december 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Directeur CDC vindt dat misinformatie over vaccinatie grootste bedreiging volksgezondheid is / Tantrabehandeling valt onder prostitutie in Duitsland.

artikelen - 12 mei 2022

De gemeente Groningen subsidieert alternatieve activiteiten als acupunctuur en Bachbloesemtherapie, vermoedelijk zonder dat zij dit weet.