UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Marie P. Prins | Geplaatst: 04 februari 2005

Dossiercontrole kruidenpreparaten

Sedert 1 februari 2001 is het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten van kracht. Artikel 5 van dit besluit zegt dat een verhandelaar, die een kruidenpreparaat met een bewering over werking of eigenschappen ervan in de handel heeft of nieuw in de handel brengt, over objectieve gegevens dient te beschikken (het dossier) waaruit die werking of die eigenschappen blijken. […]

Sedert 1 februari 2001 is het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten van kracht. Artikel 5 van dit besluit zegt dat een verhandelaar, die een kruidenpreparaat met een bewering over werking of eigenschappen ervan in de handel heeft of nieuw in de handel brengt, over objectieve gegevens dient te beschikken (het dossier) waaruit die werking of die eigenschappen blijken. Nu verwacht een eenvoudig mens dat de verhandelaar die gegevens al lang heeft, ook zonder dat het voor de wet vereist is. Je wilt toch wel weten of wat je verkoopt ook echt werkt? Deze eis is al heel erg minimaal. De ambtenaren die dit besluit samenstelden kenden kennelijk hun pappenheimers, want de verhandelaren kregen al bij voorbaat uitstel. Artikel 5 werd pas op 1 januari 2003 in werking gesteld. Dat gaf toch ruim de tijd voor de zwakke broeders om hun zaakjes ook nog in orde te krijgen.

De Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren, Vakgroep Bijzondere eet- en drinkwaren bracht in december 2004 verslag uit over hun controle van die dossiers bij 56 ondernemers die kruidenpreparaten met claims verhandelden. De VWA voerde deze controle van april tot en met november 2003 uit. Ze hielden daarbij ook rekening met de eisen van de Europese Unie op dit gebied. Bij maar liefst 15% van de ondernemers die met claims werkten ontbrak nog steeds enig dossier. Van 27 dossiers werd de kwaliteit van de onderbouwing van de claims onderzocht. De helft daarvan bleek niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd te zijn. En in alle onderzochte dossiers werd de geclaimde werking van het preparaat onvoldoende aannemelijk gemaakt. De samenvatting besluit met de woorden: Dit onderzoek is aanleiding om blijvend aandacht te besteden aan de kwaliteit van de onderbouwing van gezondheidsclaims en zo het gebruik van misleidende claims terug te dringen.

Ons commentaar: dit wordt toch wel meer dan tijd: twee jaar is toch wel lang genoeg. Per slot van rekening zijn dit niet eens hoge eisen; er wordt alleen maar naar aannemelijkheid gevraagd. Blijkbaar verkopen heel veel handelaren kruidenpreparaten waarvan ze geen flauw benul hebben of ze ook maar iets doen, goed of kwaad. Als je doublé als goud verkoopt dan schijn je met de wet in aanraking te komen. Voor kruidenpreparaten geldt iets dergelijks kennelijk niet. Over bekeuringen en/of boetes of uit de handel halen van zo’n product wordt met geen woord gerept. Zelfs over een verwijdering van de claims van de verpakking en uit de advertenties wordt niets vermeld. Kan er tegen deze wetsovertreders wel iets gedaan worden? Het is ook betreurenswaardig dat de namen van de wetsovertreders niet bekend worden gemaakt. Op dit moment betekent het dat je doodgewoon geen enkele van de verhandelaren in kruidenpreparaten kunt vertrouwen. Zo iets is erg vervelend voor de serieuzen onder hen.

Het gehele verslag is beschikbaar op de website van de VWA:
Home > Onderwerpen > Inspectieresultaten > Dossiercontrole

 

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Marie P. Prins

Marie Prins is een gepensioneerd elektrotechnisch ingenieur die bij ongeluk in de kruiden is gerold. Ze wilde weten of en hoe ze de absint alsem in haar (keuken)kruidentuin veilig kon gebruiken. Daardoor kwam ze er achter hoe vreselijk moeilijk het is om betrouwbare informatie over kruiden te krijgen, zeker waar het kruiden betreft die al dan niet terecht de naam hebben genezende werkingen te hebben. Ze is daarna op zoek gegaan naar die informatie. Ze heeft ondertussen flink wat goede informatie gevonden maar is nog steeds op zoek naar iets in het Nederlands.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 18 mei 2019

VtdK-opinie in NRC: China’s promotie van de eigen ‘traditionele’ geneeskunst dient vooral een commercieel doel.

artikelen - 02 november 2017

Kruidengeneesmiddelen kunnen ‘homeopathisch’ of ‘fytotherapeutisch’ zijn. Wat is het verschil? Werkt het ook? De clue zit in de verdunning.

tijdschrift - 29 maart 2017

Hoe de systeembiologie door kwakzalvers die kruidenmengsels maken, gekaapt is.