UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ronald van den Berg en Broer Scholtens | Geplaatst: 27 december 2020

De MatriXmethode is een hersenspinsel van Ingrid Stoop

Ingrid Stoop, uitvindster van de ‘MatriXmethode’, noemt zich een ‘soort dokter’ voor psychische problemen. De methode is een hersenspinsel.

De MatriXmethode is een hersenspinsel van Ingrid Stoop

In februari 2020 schreven wij over de Touch of Matrix van Gunther de Jong. Er zijn meer behandelaars/therapeuten, die ‘matrixen’ om psychische en lichamelijke klachten de wereld uit de helpen. De ‘MatriXmethode’ werd in 1991 uitgevonden door Ingrid Stoop, ze heeft in die tijd haar methode geoctrooieerd, laat ze op haar Linkedin-pagina weten. Het octrooi is vermoedelijk verlopen en daarom niet meer terug te vinden in de Nederlandse octrooidatabank. 

Het woordmerk van de methode, inclusief de fraaie hoofdletter X, is vastgelegd in het Europese merkenregister in Brussel. De vervaldatum is 31 januari 2031.

Stoop schreef een heel (digitaal) boek over haar methode, te bestellen op haar website.

Haar MatriXmethode Instituut in het Overijsselse Delden verzorgt de technische opleidingen. Meer dan 475 afgestudeerde en gecertificeerde ‘professionals’ zouden haar methode nu dagelijks toepassen met als resultaat jaarlijks meer dan 100.000 ‘behandelsuccessen’, claimt Stoop op haar website. Hoe zij aan deze getallen komt, onderbouwt ze niet.

Stoop bluft er op haar website lustig op los, ze noemt zich ‘creator van de blijvende oplossing bij trauma’s en andere mentale problemen’ en coacht – naast het geven van cursussen – mensen met ‘complexe mentale hulpvragen zoals PTSS, trauma’s en psychosomatische klachten, meestal telefonisch’, lezen we op haar Linkedin-pagina.

Seksueel misbruik

En ook bij seksueel misbruik gaat ze aan de gang. Uitvinder Stoop meent dat zij – en haar meer dan 475 professionals – met haar methode ‘mentale en psychische problemen’ binnen één tot drie sessies te kunnen oplossen. Ze doen dit zonder de patiënten of zichzelf te belasten met de oorzaak van het probleem, die wordt tijdens de behandelsessies categorisch vermeden.

Coach Stoop traint ‘HBO professionals uit hulpverlening, gezondheidszorg, bedrijven en onderwijs, POH GGZ, Politie etc.’ Ze doet dit wereldwijd.

Op haar website laat Stoop veel fans aan het woord. ‘Ik ga ervanuit dat binnen vijf tot tien jaar de MatriXmethode gemeengoed is geworden’, voorspelt een van hen, Mieke van Maanen. Van Maanen kan het weten. Als bachelor van de Hogeschool Leiden kwalificeert ze zichzelf op haar Linkedin-pagina als psycholoog. Ter informatie: iedereen mag zich ongestraft psycholoog noemen zonder daar ooit iets in te hebben doorgeleerd. 

Opleiding uitvindster

Merkbeheerder Ingrid Stoop is minder duidelijk over haar opleiding. Zij wilde weliswaar ‘altijd al dokter worden maar daar is het niet van gekomen’, schrijft ze op haar website. Ze heeft op haar Linkedin-pagina dan ook geen (voor)opleidingen gezet. Maar met de ervaringen die ze de afgelopen dertig jaar heeft opgedaan, is ze nu wel ‘een soort dokter voor mentale en psychische problemen geworden’, vindt ze. Wij weten het verschil tussen mentaal en psychisch niet, maar het klinkt mooi en breed: niet alleen voor geestelijke problemen maar ook voor geestelijke problemen, kun je bij haar terecht.

Ergens de afgelopen dertig jaar is ze verzeild geraakt in het alternatieve circuit. Zo ging ze in de leer bij supplementenverkoper Gert Schuitemaker waar ze zich ‘orthomoleculaire geneeskunde’ eigen maakte. Ze bekwaamde zich verder in NLP, Neurolinguïstisch Programmeren. Beide zijn geen geneeskundige studies en vallen in de categorie kwakzalverij, is via de zoekfunctie op onze website te constateren. Er zijn op deze website veel berichten over te vinden.

Claims

De MatriXmethode zou dus goed zijn bij ‘psychische én mentale problemen’. Stoop claimt een panacee-effect: het is hét middel tegen allerlei kwalen. Genoemd worden: angsten, onverwerkte emoties, trauma’s, psychologische problemen, gedrags- en concentratieproblemen, stress, slaapproblemen en eetproblemen.

Maar vooral ook bij patiënten met SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten) zou de MatriXmethode aangewezen zijn: ‘Als dokters verklaard hebben het niet meer te weten of aangeven dat patiënten er mee moeten leren leven, kan jíj gaan MatriXen’, laat ze haar cursisten weten. Stoop rekent tot SOLK: tinnitus (oorsuizen), hoofdpijn, rugpijn, andere onverklaarbare pijnen.

Wij wijzen erop dat de oorzaak van tinnitus, hoofdpijn en rugpijn meestal niet onverklaarbaar is; de behandeling van deze kwalen is moeizaam en maakt patiënten en hun artsen vaak machteloos. Patiënten zoeken daarom hulp buiten de reguliere zorg.

Werkwijze

Op de website van Ingrid Stoop/MatriXmethode staan enkele demonstratievideo’s, waarin zij haar methode uit de doeken doet. De werkwijze volgt een strak protocol dat berust op het onbewezen idee dat mensen tegenwoordig veel te veel moeten praten over hun problemen. Bij de MatriXmethode wordt het de patiënt juist verboden om inhoudelijk ook maar iets te vertellen over achterliggende problemen, zodat ze die ‘bij zich kunnen houden.’ Stoop ‘maakt alleen maar gebruik van de verbeelding van de patiënt’ zodat de ‘patiënt zijn genezing zelf bewerkstelligt’. Bovendien scheelt dit verbod op vertellen ‘dossiervorming’, heeft ze ontdekt. Het is een lokkertje voor zorgverleners en hun ondersteuners die bij haar een cursus volgen en opzien tegen het bijwerken van het dossier over de problemen van patiënten.

Stoop maakt gebruik van een suggestieve visualisatie-techniek waarbij de patiënt het ‘ergste’ probleem of trauma uit zijn lange termijn-geheugen moet ‘terughalen naar zijn werkgeheugen.’ Dat ergste probleem kan een beeld, een gedachte, een gevoel, een geur, een geluid of een smaak zijn, de patiënt moet zich er wél een voorstelling van (kunnen) maken. Als het om een beeld gaat, is er geen probleem want dan krijg je vanzelf ‘een plaatje’, legt Stoop uit.

Als het niet om een beeld gaat, maar bijvoorbeeld om een geur, moet die eerst worden ‘verpakt’ waarna die verpakking met de visuele voorstelling ervan weer ‘een plaatje’ kan worden. Het plaatje moet worden ‘uitgegumd’ dan wel ‘verbrand’, dan wel ‘in de vulkaan gegooid’, zijn beeldende aanduidingen van Stoop hiervoor. Waarna de patiënt de boel moet ‘schoonmaken’ en het plaatje vervangen moet worden door een leukere voorstelling. Dat leukere plaatje moet de patiënt weer opbergen in zijn lange termijn-geheugen, na ook daar de locatie in zijn verbeelding te hebben schoongepoetst. De patiënt wordt geacht na dit ritueel van zijn problemen af te zijn.

Op de video’s denken patiënten dat zelf ook, want zij uiten direct aansluitend aan de behandeling desgevraagd hun tevredenheid. Of deze of de andere meer dan honderdduizend door Stoop geclaimde successen ook blijvend zijn, dan wel leiden tot een terugval van de symptomen, wordt op de website niet nader vermeld.

Bij haar cursussen wordt een speciaal plekje ingeruimd voor stoppen met roken. Stoop vindt roken ‘een strategie’, leert zij haar cursisten, ‘het is een eigen manier van de persoon zelf’. Wie ook maar even een blik slaat op de vele informatie op de antirookwebsite TabakNee zal merken dat roken geen strategie is, maar een hardnekkige verslaving. En zo dient het ook behandeld te worden en niet met Stoops MatriXmethode. Kennelijk heeft zij dat zelf ook in de gaten gekregen, want zij vertelt de cursisten dat patiënten wel echt gemotiveerd dienen te zijn én een hulpvraag moeten hebben, ‘anders moet je niet gaan MatriXen’.

‘Wetenschappelijk’ bewezen

De MatriXmethode zou wetenschappelijk bewezen zijn, meldt Ingrid Stoop trots op haar website. Op dezelfde website schrijft ze echter dat het onderzoek naar de methode is gestrand: ‘We hadden gehoopt dat we in de maand december 2019 al de resultaten mochten publiceren van het onderzoek naar de MatriXmethode maar het is ingewikkelder dan we van tevoren hadden ingeschat.’ 

Er is dus geen wetenschappelijke onderbouwing. Het komt overeen met onze bevindingen. De zoekmachine van Pubmed vindt geen wetenschappelijke publicatie onder de naam Stoop of onder MatriXmethode.

Stoop voert ook een advertorial-video ten tonele als wetenschappelijk bewijs. Op die video getuigen de Barneveldse huisarts Saboor Abed en zijn praktijkondersteunster-GGZ Adri van der Wijst enthousiast over de methode. Er zouden nu in de Barneveldse praktijk ’80 tot 90% minder verwijzingen nodig zijn naar externe psychiaters, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen’, laat de huisarts weten. 

Abed hoeft sinds Van der Wijst in zijn praktijk MatriXt, bijna niet meer te praten met patiënten over hun problemen en verwijzen hoeft hij ook bijna niet meer. Hij laat psychiatrische patiënten gewoon door zijn ondersteunster Adri behandelen, verklaart hij lacherig.

Een zorgelijke zaak. Men kan zich afvragen of deze huisarts, sinds er in zijn praktijk geMatriXt wordt, voldoende inhoudelijk zicht heeft op de psychische symptomen en de sociale situatie van zijn patiënten, een taak die ook hoort bij het huisartsenvak.

Abeds beweringen vormen natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van de methode.

Verbazingwekkende accreditaties

Ingrid Stoop promoot haar MatriXmethode met veel aplomb. De methode is echter gebaseerd op een pseudo-neuropsychologische theoretische basis en de werking ervan is onbewezen. Des te opmerkelijker is dat diverse instanties de methode serieus nemen. Een lid van de vereniging meldde ons verontrust dat cursussen van Stoop accreditatiepunten krijgen toebedeeld. Hij woonde een cursus van uitvindster Ingrid Stoop bij over haar MatriXmethode.

De cursus was door maar liefst vier instanties geaccrediteerd: door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ, (‘hét beroepsregister voor jeugdprofessionals’, vinden ze zelf), door de Landelijke Vereniging van Praktijk Ondersteuners Huisartsen op GGZ-gebied (LV POH-GGZ). En ook BIG-geregistreerde verpleegkundigen kwamen aan hun trekken: het Kwaliteitsregister voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) deelde accreditatiepunten uit. De instanties waardeerden de MatriXmethode-cursus met ongeveer dertig leerpunten. 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij zal de accrediterende instanties hierover benaderen.

En hiermee zijn we er nog niet. Ook de artsenorganisatie KNMG heeft BIG-geregistreerde huisartsen, die in het kader van hun nascholing een cursus MatriXmethode bijwoonden, 25 accreditatiepunten toegekend. Men dient voldoende leerpunten te overleggen bij verlenging van de registratie in het BIG-register. Een toegekende accreditatie betekent dat een cursus van goede wetenschappelijke kwaliteit zou zijn en zinvol is voor de beroepsuitoefening.

Het KNMG zou – dit in gedachten – beter moeten weten. Een cursus MatriXmethode voldoet hier niet aan. Datzelfde artsengenootschap maakte recentelijk ook al een faux pas. Leerpunt Koel, dat accreditatiewerk doet voor het KNMG, accrediteerde in 2020 een training PRI, Past Reality Integration, een niet-bewezen behandelwijze van psychologe Ingeborg Bosch. Het leverde Leerpunt Koel dit jaar een nominatie op voor de Meester Kackadorisprijs 2020 van de vereniging.

 

Ronald van den Berg en Broer Scholtens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Christof Zwart, een antroposofisch huisarts, kreeg een lintje en werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

artikelen - 30 juli 2022

De verloskundigenvereniging KNOV wees haar accreditatieaanvraag af, kruidentherapeut Gerry Boots maakt er desondanks reclame mee voor haar cursus.