UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Sophie Josephus Jitta en Rob Koene | Geplaatst: 19 november 2007

De kankertherapie van Dottor Tullio Simoncini uit Rome

In Italië veroordeelde en geschorste arts behandelde patiënte met borstkanker in ´Centrum voor Preventieve Geneeskunde´ te Bilthoven.

De ‘Kliniek voor Preventieve Geneeskunde Berg en Bosch (KPG)’ in Bilthoven bestaat uit een samenraapsel van een groot aantal kleine bedrijfjes waar artsen en niet-artsen allerlei alternatieve, dus onwerkzame, behandelwijzen toepassen. In oktober 2007 kwam deze kliniek in opspraak, omdat een 58-jarige patiënte met borstkanker enkele dagen na een aantal behandelingen in die kliniek met spoed in het VU-ziekenhuis moest worden opgenomen, waar zij kort daarna overleed. De behandelend arts van het ziekenhuis gaf geen overlijdensverklaring af, omdat het ging om een niet-natuurlijke dood. Aanvankelijk ging het bericht dat zij in Bilthoven was behandeld met de gevaarlijke chelatietherapie, maar later bleek dat zij daar door een Italiaanse kwakzalver was behandeld met injecties en infusen van natriumbicarbonaat. De arts-directeur van de KPG, drs. E. Schweden, ontkende elke betrokkenheid, maar twee vasthoudende journalisten van de Volkskrant slaagden erin de werkelijke gang van zaken in de kliniek boven water te krijgen. Inmiddels doen het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek. Verklaringen van officiële zijde over de precieze doodsoorzaak van patiënte ontbreken nog.

Omdat een van ons (SJJ) de Italiaanse taal tot in detail beheerst konden wij op de Italiaanse websites uitgebreid zoeken naar meer informatie over de betrokken kwakzalver.

De nieuwe ster aan het firmament van alternatieve kankerbehandelaars heet Tullio Simoncini en woont in Rome. Hij is diabetes- en stofwisselingsspecialist, maar ook chirurg en filosoof en houdt zich al ruim 15 jaar bezig met het bestrijden van kanker. Uit de Italiaanse websites – onder andere een interview uit 2005 – valt niet op te maken wanneer Simoncini van reguliere op alternatieve behandelwijzen is overgestapt. Wat wel duidelijk is, is dat hij sinds 2003 niet langer als arts mag praktiseren en dat hij in 2006 door de rechtbank is veroordeeld wegens dood door schuld en oplichting. Dat belet hem overigens niet om zijn therapie te blijven toepassen, niet alleen in eigen land, maar naar het zich laat aanzien ook in Nederland. Hij is tegen de veroordeling in hoger beroep gegaan. Of dit hoger beroep al is behandeld, valt uit de websites niet op te maken.

Welke theorie heeft Tullio Simoncini nu bedacht en waaruit bestaat zijn therapie? Kanker is volgens deze arts ‘gewoon’ een schimmel (‘il cancro è un fungo’), die wordt veroorzaakt door (de in alternatieve kringen populaire) Candida albicans, een opportunistische schimmel die op een gegeven moment zijn kans schoon ziet. Er zouden in het lichaam verschillende reacties op deze binnendringer ontstaan, met als gevolg een soort cystevorming en een niet te beheersen celdeling. Vaak gaat het hier om organen, zoals de lever en de longen. Volgens Simoncini ontstaan er vervolgens hele schimmelkolonies en die moeten worden opgeruimd. Deze schimmeltheorie van kanker waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat, duikt telkens weer op in kwakzalversland. Simoncini heeft op grond van deze flauwekultheorie een even simpele als doeltreffende therapie bedacht: schimmels houden niet van natriumbicarbonaat (zuiveringszout) en dus moeten zij hiermee worden bestreden. Via een intraveneus infuus (maar toediening via de mond kan ook) of zelfs met katheters die via een slagader tot vlakbij het kankergezwel worden gemanoeuvreerd, wordt bij herhaling een hoog geconcentreerde oplossing van natriumbicarbonaat in het zieke weefsel ‘gedeponeerd’. De tumoren slinken eerst en verdwijnen vervolgens helemaal, althans, bij 50% van de door hem op deze manier behandelde kankerpatiënten. Hoe hij tot dit enorme succespercentage komt, is overigens onbekend. Hij heeft nooit iets in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd over deze wondertherapie. Hij beweert dat zijn therapie ongevaarlijk is omdat natriumbicarbonaat ook in de reguliere geneeskunde wordt gebruikt, maar hij vermeldt daarbij niet dat dit alleen plaatsvindt bij bepaalde stoornissen in de water- en zouthuishouding van patiënten en onder nauwkeurige klinische controle. Met de hoog geconcentreerde oplossingen die hij in korte tijd in grote hoeveelheden toedient wordt de zuurgraad in het hele lichaam ontregeld en kunnen ernstige en zelfs dodelijke complicaties ontstaan.

Dottor Tullio Simoncini voelt zich, net als zovele andere alternatieve genezers, door de reguliere artsenwereld miskend. Maar gelukkig zijn er patiënten genoeg die hem en zijn revolutionaire therapie op handen dragen. De Italiaanse nabestaanden van de patiënten die zijn behandeling niet hebben overleefd en die destijds de rechtszaak tegen Simoncini hebben aangespannen, denken daar alleen heel anders over.

Aanvulling 7 12 2007
David Boss, onderzoeker bij het NKI en lid van onze Vereniging, stuurde ons de onderstaande aanvulling:
Ik stuitte onlangs op de website van de stichting Sergio en schrok toch nog van de informatie die op deze website te vinden is. Niet alleen de zouttherapie van masseur Kees Boegem, maar nu ook de “kanker is een schimmel” theorie van dr. Simoncini worden schaamteloos gepropageerd. Simoncini heeft trouwens sinds kort (naar mijn weten) een Nederlandstalige website. Hier wordt uitgebreid ingegaan op zijn schimmeltheorie, en ook zijn afkeer van de reguliere geneeskunde wordt herhaaldelijk benadrukt (klik hier).

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Sophie Josephus Jitta en Rob Koene

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.