UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 21 mei 2009

Chiropraxie opzettelijke nep?

Simon Singh schreef in april 2008 dat de Britse chiropractorsclub vrolijk nepbehandelingen propageert. De club eiste eerst intrekking van de bewering en begon daarna een proces. Rechter Sir David Eady heeft nu geoordeeld dat dit niet zomaar een mening is, maar een bewering met feitelijke inhoud, die Singh maar eens moet bewijzen.

Chiropraxie opzettelijke nep?

De fysicus Singh is bekend van de bestseller Fermat’s Last Theorem (1997), maar voor de lezers van deze site misschien meer door het boek Trick or Treatment dat hij samen met Edzard Ernst schreef. De aangevochten tekst is een zinsnede uit een commentaar getiteld Beware the spinal trap dat Singh op de opiniepagina van The Guardian schreef bij de verschijning van dit boek (en tijdens de Chiropractic Awareness Week). Voluit luidt de gewraakte zin:

You might think that modern chiropractors restrict themselves to treating back problems, but in fact they still possess some quite wacky ideas. The fundamentalists argue that they can cure anything. And even the more moderate chiropractors have ideas above their station. The British Chiropractic Association claims that their members can help treat children with colic, sleeping and feeding problems, frequent ear infections, asthma and prolonged crying, even though there is not a jot of evidence. This organisation is the respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments.

De British Chiropractic Association (BCA) beweert nu dat de hier door mij gecursiveerde woorden laster (libel) zijn. Singh verdedigde zich door te zeggen dat het niet om aantasting van eer en goede naam (defamation) ging, maar om een commentaar dat gerechtvaardigd was (fair comment) op grond van de feiten.

Is Bogus ook Fraud?

Op donderdag 7 mei 2009 besliste Sir David van de English High Court na een hoorzitting (preliminary hearing) dat deze verdediging niet opging. De bestreden zinsnede was geen mening, maar een bewering met feitelijke inhoud. Als de rechter zou hebben geoordeeld dat het om een mening ging, dan zou het tijdens het eigenlijke proces gaan om de vraag of het een gerechtvaardigde mening was. Maar nu het om een feitelijke bewering gaat, moet worden aangetoond dat de bewering waar is. Wat was die feitelijke inhoud die zo lasterlijk was? Volgens rechter Eady draait het om het woord bogus, misschien wel om de hele cursieve passage, waar niet alleen staat dat chiropraxie onzin is, maar ook – volgens de rechter – dat de BCA dat heel goed weet, en dus opzettelijk bedriegt. Op deze passage volgen enkele zinnen waar heel duidelijk uit blijkt wat Singh met bogus bedoelde, namelijk niet iets dat te maken heeft met opzettelijk bedrog, maar alleen met de afwezigheid van bewijs en met bewijzen van afwezigheid van enig effect van chiropraxie. Maar die lijkt de rechter verder niet in aanmerking te nemen.

Singh moet zich nu dus gaan verdedigen voor een jury, en aantonen dat het waar is wat de rechter vindt dat de gangbare betekenis is van wat hij schreef. Helaas bedoelde hij helemaal niet dat de BCA opzettelijk bedriegt, met andere woorden dat de BCA heel goed weet wat de waarheid is, maar die bewust verdraait. Niet alleen bedoelde Singh dat niet, maar hij kan het ook niet bewijzen, zeker niet in het Verenigd Koninkrijk, waar men een aantijging van fraude buitengewoon hard moet maken voor men haar in de rechtszaal uit.

Verder heeft Sir David bepaald dat Singh niet in beroep kan gaan bij het Court of Appeal, maar Singh kan wel tegen die beslissing in beroep gaan, en dan vervolgens helemaal tot aan de House of Lords (of tot zijn geld op is), en als alle binnenlandse mogelijkheden zijn uitgeput naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Singh kan natuurlijk ook proberen te schikken, maar dat kost hem minstens een ton (in GBP), zijnde de advocatenkosten van de tegenpartij. Hij moet hoe dan ook £23.000 aan kosten betalen voor de hoorzitting.

De uitspraak van de rechter gaat, naar het lijkt, verder dan wat de BCA vroeg, want die had het er in de mondelinge toelichting tijdens de zitting alleen over dat dit een onverantwoorde en roekeloze bewering was.

Overigens moet er ook nog geoordeeld worden (ook door Sir David) of de BCA wel in de positie is dat ze een ‘goede naam’ heeft die aangetast kan worden. De BCA behandelt namelijk geen patiënten en is geen ‘trading company‘.

Parallellen

In de VS is de chiropraxie onder meer tot bloei gekomen nadat de Amerikaanse chiropractoren in 1987 een rechtszaak wonnen tegen de American Medical Association op basis van de antitrustwet. Sindsdien heeft de chiropraxie zich daar flink uitgebreid. Een gewonnen rechtszaak in het VK kan in beginsel een grote steun zijn voor dit soort genezers zonder bewijs.

Britse wetten betreffende libel zijn erg streng. Zelfs een boek of artikel gepubliceerd buiten het VK kan te maken krijgen met deze wetten als een ‘benadeelde’ die bekend is op de Britse eilanden kan aantonen dat het ‘smadelijke materiaal’ Britten onder ogen is gekomen. Dit werkt libel tourism in de hand.

De zaak heeft opvallende parallellen met de zaak-Sickesz. Ook daar oordeelde een rechter tamelijk onverwacht dat de woordenboekenbetekenis van een woord waar duidelijk afkeuring uit sprak, ook in het dagelijks spraakgebruik de aantijging van opzettelijk bedrog inhield, hoewel de Vereniging die extra nuance er juist uitdrukkelijk niet in had gelegd. En in die zaak doet de tegenpartij ook aan wervelduwen.

Uiteraard zijn er comité´s in oprichting om Singh te steunen, en hopelijk kan de VtdK op deze plaats meer over deze zaak berichten.

Meer informatie op:

http://jackofkent.blogspot.com/2009/05/bca-v-singh-astonishingly-illiberal.html met veel extra informatie.

http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/548-the-spinal-trap-strikes-back.html

http://www.newscientist.com/article/mg20227083.000-chiropractic-critic-loses-first-round-in-libel-fight.html

http://www.newscientist.com/article/mg20227086.200-dont-criticise-or-well-sue.html

Naschrift 4 juni 2009

Wie een steunbetuiging aan Singh wil sturen kan dat doen door het artikel ‘The law has no place in scientific disputes’ te ondertekenen op de website http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/334.

 

Naschrift 8 juni 2009

Op 4 juni berichtte The Guardian dat Singh in beroep gaat, hoewel een dergelijk beroep slechts zelden slaagt. Procederen is kennelijk duur in het VK, want Singhs advocatenrekening beloopt nu al 100.000 pond.
Science writer Simon Singh to appeal against chiropractic libel judgement

Naschrift 9 juni 2009

In het artikel Sign up now to keep the libel laws out of science! vindt u de laatste stand van zaken (7000 ondertekenaars per 8 juni), en een link naar Simon Singhs verslag van de affaire tot nu toe.

 

Naschrift 15 juni 2009

Simon Singh roept in zijn hierboven gelinkte verslag op tot steun aan ‘Sense about science’. Op http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/about/9/ staan de benodigde bankgegevens (ook IBAN en BIC) om over te maken. Men kan ook met Paypal betalen. Over zichzelf zegt hij: ‘Three international bestsellers have provided a very comfortable cushion for trouble indirectly caused by Trick or Treatment?‘, met andere woorden, hij komt persoonlijk niet in financiële problemen. Het aantal ondertekenaars is opgelopen tot 10.000.

Naschrift 17 juni 2009

Inmiddels zijn de chiropractoren benauwd geworden en honderden websites van Britse chiropractoren zijn uit de lucht gegaan of drastisch gewijzigd omdat men vreest te worden aangeklaagd wegens niet-toegelaten medische claims. Zie: McTimoney Chiropractors told to take down their web sites . De chiropractoren mogen dan wel ‘eerlijk’ zijn in zoverre dat ze in hun eigen therapie geloven, maar ze weten donders goed dat de echte bewijzen ontbreken.

In New Scientist heeft een weerwoord van de vice-voorzitter van de BCA, Richard Brown gestaan, dat aan flarden wordt gescheurd door blogger apgaylard. Brown verdedigt zich door te wijzen op een artikel in Spine waarin zou staan dat chiropractische manipulaties tamelijk gevaarloos zijn. Het onderzoek waar dit betrekking op heeft, vroeg eerst een stel chiropractoren of ze mee wilden werken (30% wilde wel) en de uitslag van dit selecte groepje dat wist dat het op de vingers gekeken werd, gaf aanleiding tot een schatting van 1 ernstige bijwerking per 10.000 tot 100.000 behandelingen. Als de een of andere nieuwe pil zoveel bijwerkingen geeft, dan is dat een ernstig schandaal. Voor chiropraxie dat zonder enig bewezen nut is, is dat een reden om het stante pede te verbieden, of althans de nekmanipulaties. Zie ook de voetnoot bij De onwaarheden van de CAM. Voor een uitvoerig artikel over de gevaren van chriopraxie zie: Chiropractic’s Dirty Secret: Neck Manipulation and Strokes, door Stephen Barrett.

Naschrift 9 juli 2009

Op bovengenoemde website staan nu 15 pagina’s met elk 1000 namen.
De VtdK heeft 5000 euro geschonken aan de campagne “Sense about Science” en bovendien 185 euro die de leden aan de VtdK hadden overgemaakt onder vermelding van “Simon Singh” o.i.d.

 

Naschrift 2 april 2010 

Gisteren werd bekend dat het beroep van Singh geslaagd is. Wat hij schreef, was naar het oordeel van de rechters geen ‘feitelijke bwering’ (laat staan een over kwade trrouw van de chiropractors), maar een mening die volkomen past in een debat over een wetenschappelijke aangelegenheid. Hiermee is de rechtszaak nog niet afgelopen, maar Singh heeft nu wel de wind in de rug. Zie ook elders op deze site.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.