UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: M.A. van Geer | Geplaatst: 01 maart 2005

Toegevoegde waarde Ginkgo biloba nog steeds nihil

Het ginkgo-preparaat Tavonin heeft in enkele onderzoeken een minuscuul effect op etalagebenen laten zien.

Aan kwakzalverij,

Waarom plaatsen jullie onderstaande bericht niet? Jullie kraken altijd alles af wat uit de natuurgeneeskunde komt maar nu het geregistreerd is als geneesmiddel zwijgen jullie…..

groet

J.J.

 

Tavonin – Medicijndossier
Tavonin, bereid uit de gedroogde bladeren van de Ginkgo biloba boom, is
in Nederland geregistreerd voor de behandeling van etalagebenen. Het
medicijn blijkt ook werkzaam te zijn bij onder meer dementie en
vergeetachtigheid.

http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=medicijngids&medgids=item&id=18753

Antwoord van de webredactie

Uw veronderstelling dat wij alles wat uit de natuurgeneeskunde komt (u bedoelt hier waarschijnlijk niet-synthetische geneesmiddelen) afkraken, berust op een misverstand. Wij eisen wel dat de werkzaamheid van een geneesmiddel met deugdelijk wetenschappelijk onderzoek is aangetoond en klinisch relevant is en dat er een afweging is gemaakt tussen de mate van werkzaamheid en de ernst van de bijwerkingen. Hieronder vindt u onze analyse van de huidige stand van zaken.

 

Toegevoegde waarde Ginkgo biloba nog steeds nihil

Sinds duizend jaar wordt Ginkgo biloba-extract gebruikt bij de behandeling van verscheidene aandoeningen waaronder astma, vaatproblemen, geheugenverlies, dementie en maculadegeneratie. Twee groepen van werkzame bestanddelen zijn verantwoordelijk voor verschillende werkingsmechanismen zoals vaatverwijding, remming van vrije radicalen, en bloedverdunning. In 1998 was ginkgo het meest verkochte kruid in Amerika en geen andere medicinale plant was populairder als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Ondanks het tekort aan degelijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt ginkgo volop verkocht en voorgeschreven in Duitsland, Frankrijk en België. Onlangs werd Tavonin® (Ginkgo biloba-extract) 40 mg in Nederland geregistreerd als middel ter verbetering van de pijnvrije loopafstand bij vernauwing van de bloedvaten in de benen (claudicatio intermittens, etalage-benen of rokersbenen).

Verscheidene dubbelblinde, gerandomiseerde klinische trials tonen een positief effect van ginkgo op pijnvrije loopafstand en/of maximale loopafstand bij patiënten met claudicatio intermittens. In het oerwoud van treurig uitgevoerd onderzoek levert een meta-analyse van de literatuur uiteindelijk 8 bruikbare trials op. In vergelijking met placebo verhoogt ginkgo de pijnvrije loopafstand met 34 meter. Alhoewel dit beduidend minder is dan de 139 meter die met de gangbare looptraining wordt gezien, is ginkgo een optie bij mensen die niet willen of kunnen voldoen aan een loopadvies. Het positieve effect is overigens vergelijkbaar met gangbare medicamenten (pentoxifylline, cilostazol) voor claudicatio. Bij de waarde van de uitkomst van de meta-analyse moeten wel nog wat vraagtekens worden gezet omdat slechts 1 van de 8 studies openheid van zaken geeft over de randomisatieprocedure. Het bijwerkingenprofiel van ginkgo wordt als relatief veilig beschouwd. Wel worden bloedingen in hersenen en ogen beschreven bij gebruik van ginkgo. Voorzichtigheid is daarom geboden bij patiënten die bloedverdunners gebruiken. Al met al is er dus waarschijnlijk wel enig effect van ginkgo bij ‘etalage-benen’ maar de klinische betekenis ervan is beperkt.

Enkele andere studies melden dat het geheugen en sociaal functioneren van alzheimerpatiënten verbetert door ginkgo. De resultaten zijn echter onzeker en het wachten is op grootschalig onderzoek. Ten slotte suggereert onderzoek van matige kwaliteit een positief effect van ginkgo op depressie, hoogteziekte, impotentie, maculadegeneratie en vertigo. Overtuigend bewijs ontbreekt ook hier en voor geen van deze aandoeningen geldt dat ginkgo beter werkt dan de reeds voorhanden zijnde medicijnen.

Tavonin® is in Nederland geregistreerd, maar nog niet door de Commissie Farmaceutische Hulpmiddelen (CFH) beoordeeld. Zie ook: farmacotherapeutisch kompas

 

Geraadpleegde literatuur:
Cirigliano MD. Clinical use of ginkgo biloba, UptoDate online 12.3, 2005. Pittler MH, Ernst E. Ginkgo biloba extract for the treatment of intermittent claudication: a meta-analysis of randomized trials. Am J Med. 2000; 108: 276-81.

Fraunfelder FW. Ocular side effects from herbal medicines and nutritional supplements. Am J Ophthalmol. 2004; 138: 639-47.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

M.A. van Geer

medisch bioloog/arts-onderzoeker

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 april 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: 100.000 dollar voor de Nieuw-Zeelander die paranormale gaven kan bewijzen / 700 Amerikaanse marketingbedrijven gewaarschuwd geen valse claims te verspreiden.

artikelen - 26 april 2019

De VtdK kreeg meerdere klachten over Fred Mostert van ‘gezondheidswinkel’ Corpus Health die dure potten voedingssupplementen voorschrijft.

artikelen - 29 januari 2019

Buitenlandrubriek met o.a.: WHO noemt vaccinatieaarzeling 1 van 10 gezondheidsbedreigingen / Chinese producent van kwak-producten onder vuur