UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 31 mei 2013

Psychiaters: `Geen accreditatie voor nascholingsdag artsen over PRI’

Twee bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), de psychiaters Michiel Hengeveld en Ronald van den Berg, hebben het centrale accreditatiemeldpunt ABAN bij de KNMG gevraagd geen accreditatiepunten te verlenen voor een nascholingsbijeenkomst voor huisartsen over PRI (Past Reality Integration).

Psychiaters: `Geen accreditatie voor nascholingsdag artsen over PRI’

Het begrip PRI, uitgevonden door psychologe Ingeborg Bosch, is geen reguliere, door de beroepsgenoten aanvaarde vorm van psychotherapie, zo onderbouwen de twee leden hun verzoek. `De arts dient te handelen binnen de grenzen van hetgeen in de beroepsgroep als norm of standaard wordt aanvaard, rekening houdend met de stand van de wetenschap’, schrijven ze in een email aan het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing). De twee psychiaters hebben ook farmabedrijf MSD in een email om opheldering gevraagd over deze bijeenkomst. MSD was namelijk voornemens deze nascholingsdag op 11 juni in Breda te organiseren in samenwerking met Colette Winkens, een huisarts uit Oosterhout. Winkens is bekend met de PRI-methode: ze volgt een opleiding tot PRI-therapeut. Inmiddels heeft MSD te kennen gegeven deze nascholing te annuleren nadat de ABAN had besloten geen accreditatiepunten toe te kennen.

PRI, met de bij-kreet De Kunst van het leven, is een `concrete theorie over hoe emotionele problemen ontstaan en biedt een manier om die problemen aan te pakken en op te lossen’, zo stellen de organisatoren van de dag. De wortels van de theorie moeten worden gezocht in de Primal-theorie van de Amerikaanse psycholoog Arthur Janov, zo valt te lezen. Uitvindster Ingeborg Bosch, die hieraan haar eigen tintje heeft gegeven, heeft een ®-merkteken achter de drie letters PRI gezet waarna ze het alleenrecht claimt op deze drie hoofdletters. Wat natuurlijk niet kan. Reguliere behandelaars verlagen zich nooit tot dit soort nepregistraties. Ze publiceren vrijelijk over door hen toegepaste therapieën om hun collegae deelgenoot te maken.

Ter illustratie enkele zinnen uit het gedachtengoed van Bosch:
`PRI leert mensen zichzelf te bevrijden uit de greep van destructieve gevoelens en gedragingen zoals angst, somberheid, stress, boosheid en verslavingen. PRI beschouwt ze als afweren die dienen als bescherming tegen pijn uit het verleden. Door PRI worden we ons bewust van hoe en wanneer we in deze afweren verstrikt raken, en leren we hoe ze te ontmantelen. Dan zullen we steeds evenwichtiger en liefdevoller in het leven staan. Dat maakt, ook voor de kinderen om ons heen, een wereld van verschil. Past Reality Integration-therapie gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. ‘

Zelfs John Lennon heeft het over die oude pijn, zou blijken uit zijn song Mother. Op haar website citeert Bosch de ex-Beatle: `Mother, you had me, but I never had you. I wanted you but you didn’t want me. So I got to tell you, Goodbye, goodbye.’ Niet alleen Lennon wordt aangehaald ten bewijze van haar idee. Ook liedjes van Marco Borsato, Sting, Prince en Bram Vermeulen moeten het ontgelden.

Bosch organiseert PRI-cursussen, grotendeels in Zuid-Frankrijk. Om gecertificeerd PRI-therapeut te worden, moeten er vier jaar achtereen modules worden gevolgd, à raison van bijna zesduizend euro per module. Bosch geeft vervolgens certificaten af die vijf jaar geldig zijn. Een concrete vooropleiding voor de cursus is niet nodig. Bosch beslist zelf over kennis en kunde van haar cursisten en of ze mogen komen. Ze brengt vervolgens de door haar gecertificeerde PRI-therapeuten – er zijn er enkele tientallen – een bedrag in rekening per zitting, per cliënt die door haar of via haar website is verwezen, zo blijkt uit een rechtszaak die in 2011 tegen een PRI-therapeute werd gevoerd.

Ronald van den Berg, bestuurslid van de VtdK schreef in maart 2008 een artikel over haar in het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK), onder kop Godin in Frankrijk. Zijn concluderende boodschap is dat de PRI-therapie van Bosch groot wantrouwen verdient.

Op de forumpagina van de Belgische zusterorganisatie Skepp staan enkele reacties over PRI. Zoals deze: `Ik heb van redelijk nabij het PRI-wereldje meegemaakt. De beweging krijgt gaandeweg meer sekteachtige trekjes: één leer, één leider, zendingsdrang en inleveren van geld.’

Er is voor PRI geen wetenschappelijke onderbouwing. In de woorden van uitvindster Bosch zelf: `Er is na kwalitatief onderzoek een start gemaakt met een longitudinaal, kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van de PRI-therapie.’

Waar dat onderzoek wordt gedaan en door wie, meldt Bosch niet.

De meervoudige belastingkamer van het Gerechtshof in Amsterdam maakte in 2012 in hoger beroep, in een zaak tegen een PRI-therapeute uit Noordwijk met een theologische, niet-afgemaakte vooropleiding, korte metten met PRI. De kamer stelde de Belastingdienst in het gelijk die had geoordeeld dat PRI-therapeuten geen recht hebben op btw-vrijstelling omdat hun opleiding/cursus niet leidt tot een BIG-registratie. Bovendien, zo stelde de kamer, is de opleiding ontwikkeld door één persoon, zonder toezicht of controle door welk onafhankelijk medisch of wetenschappelijk orgaan dan ook. De kwaliteit van de verzorgde diensten van een PRI-therapeut is onvoldoende op objectieve en onafhankelijke wijze gewaarborgd, aldus de belastingkamer.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

artikelen - 03 maart 2023

Psychologe Ingeborg Bosch heeft van haar bedenksel Past Reality Integration (PRI) een verdienmodel gemaakt, een leerling schreef er een boek over. Een recensie. 'Sektarische trekken.'

artikelen - 13 maart 2020

Medische organisaties geven geen accreditatiepunten voor nascholingscursussen PRI, een onbewezen ‘vinding’ van Ingeborg Bosch.