UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Ronald van den Berg en Broer Scholtens | Geplaatst: 13 maart 2020

Organisaties trekken accreditatiepunten PRI-nascholing in

Medische organisaties geven geen accreditatiepunten voor nascholingscursussen PRI, een onbewezen ‘vinding’ van Ingeborg Bosch.

Organisaties trekken accreditatiepunten PRI-nascholing in

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=KkFaO9Eo9ec

De KNMG verstrekt opnieuw geen accreditatiepunten voor PRI-nascholingscursussen van de omstreden psychologe Ingeborg Bosch, na een schriftelijke klacht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).

Haar nergens onderbouwde hersenspinsel PRI, dat staat voor ‘Post Reality Integration’, behoort niet tot het arsenaal van de huisarts, laat de accreditatieverantwoordelijke van de KNMG weten. Het artsengenootschap deelt hiermee de visie van onze vereniging over PRI, een niet-erkende behandelvorm.

‘Ook eerdere aanvragen over deze vorm van therapie zijn niet geaccrediteerd. We zullen in overleg treden met accreditatie-uitgever Leerpunt Koel en zullen passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen’, schrijft de KNMG aan de vereniging.

De Landelijke Vereniging POH-GGZ (Praktijkondersteuners Huisartsen GGZ) gaat, eveneens na een schriftelijk verzoek van de VtdK, in overleg met Leerpunt Koel over afgegeven accreditatiepunten. Leerpunt Koel is in de fout gegaan, bevestigt de accreditatieverantwoordelijke van de POH-GGZ. ‘Wij trekken de PRI-accreditatie in ‘, laat ze de vereniging per e-mail weten, na overleg met Leerpunt Koel.

Leerpunt Koel

Leerpunt Koel is een van de vele onafhankelijke instellingen die door de KNMG en andere organisaties zijn gemachtigd accreditaties te verlenen. Leerpunt Koel, dat zich richt op de eerstelijnszorg, mag eigen (na)scholingen voor huisartsen en andere zorgprofessionals accrediteren maar moet daarbij de richtlijnen van de KNMG en andere opdrachtgevers volgen. Koel ging echter in de fout. ‘Er is in dit geval geen afstemming geweest tussen Koel en de KNMG, waardoor er hier iets fout is gegaan’, verklaart een woordvoerder van de KNMG.

Iets vergelijkbaars is gebeurd met de POH-GGZ. Leerpunt Koel wil niet vooruitlopen op de gesprekken met de KNMG en met de POH-GGZ. Het enige dat de verantwoordelijke accountmanager van Koel kwijt wil is dat er ‘vooralsnog geen sprake is van onterechte toekenning.’

Een van de PRI-nascholingscursussen waarvoor het leerpunt echter onterecht accreditatiepunten heeft verleend, is de PRI Introductieworkshop voor professionals. Huisartsen en POH-en GGZ krijgen tijdens deze workshop een introductie in het theoretische kader van PRI. Verder komen praktische zaken zoals ‘therapeutische instrumenten’ aan de orde, schrijft PRI Integration op zijn website.

De driedaagse cursus, gepland voor half mei en voor eind september/begin oktober, worden beide gehouden in buitenplaats De Hoorneboeg, aan de rand van Hilversum. Het zou gaan om 14 accreditatiepunten; POH-GGZ-ers krijgen volgens de PRI-organisatie zelfs 16 punten.

Leerpunt Koel zou, zo is te lezen op de website van het bedrijf PRI, ook 3 accreditatiepunten hebben verleend voor een avondworkshop (voor artsen en voor praktijkondersteuners, POH-GGZ). Ook hier is iets fout gegaan, vinden de KNMG en de POH-GGZ-vereniging.

Bezwaar VtdK

Het is niet de eerste keer dat de vereniging VtdK bij de KNMG – met succes – bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van accreditatiepunten aan PRI-nascholingscursussen voor huisartsen. In 2013 gebeurde hetzelfde. Ook toen werden niet langer accreditatiepunten aan PRI-activiteiten verstrekt.

PRI, in 2000 uitgevonden door psychologe Ingeborg Bosch, is geen reguliere, door beroepsgenoten aanvaarde vorm van psychotherapie. PRI berust op het gedachtengoed van de dissidente psychoanalytica Alice Miller en op ideeën van de inmiddels gepensioneerde Jean Jenson. Uitvindster Ingeborg Bosch heeft er een eigen ‘kleur’ aangegeven die ze in februari 2018 op haar eerste TEDx-Talk in het Schotse Findhorn nog eens formuleerde. Bosch vertelde daar hoe ze PRI ontwikkelde na een burn-out in 1994. Ze zette een ®-merkteken achter de drie letters PRI en poogde zo het alleenrecht te claimen op de ‘methode’ PRI, hetgeen onzin is.

Het deponeren van een behandelwijze als handelsmerk, zoals Bosch doet, is verwerpelijk. Behandelwijzen zijn geen farmaceutische producten of protheses. Als je meent een goede behandelwijze te hebben gevonden, dan is het een goede gewoonte om die breed te publiceren en gratis te delen met collega’s.

Omstreden

PRI is omstreden. Het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij publiceerde er al in 2008 een kritisch artikel over. Het bedrijf Ingeborg Bosch PRI BV omschrijft de methode op zijn website Pastrealityintegration.com als volgt: ‘Een relatief nieuwe methode binnen de psychotherapie waarbij de cliënt leert om zelfstandig zijn eigen hardnekkige patronen en vaak dysfunctionele coping gedrag te herkennen. Onderliggende problemen zijn zo stap voor stap helder te krijgen en op te ruimen. De methode geeft nieuwe mogelijkheden ten aanzien van burn-out preventie.’

Haar PRI-methode zou, zo meent mevrouw Bosch, ‘alle neurotisch leed’ terugbrengen naar één ontwikkelingsstadium in de kindertijd, te weten: de separatiefase waarin het kind geacht wordt niet meer in symbiose te verkeren met de ouder(s) of verzorger(s). Het diepe geloof van Bosch luidt: ‘Zelfs wat wij een normale jeugd noemen, bevat trauma’s voor een klein kind.’

Kinderpsychiaters en-psychologen onderscheiden veel meer fases waarin een en ander mis kan gaan. PRI is reductionistisch en doet denken aan Janov’s Primal Scream-theorie, een al even onbewezen theorie.

Er zijn (wereldwijd) 81 geregistreerde PRI-gebruikers, waarvan een twintigtal zich gecertificeerd PRI-therapeut mag noemen, een certificatie die door Bosch is bedacht, nergens wordt erkend en alleen (geldelijk) nut heeft voor haarzelf. Er is ook nog een twintigtal personen in opleiding tot PRI-therapeut. Ze volg(d)en een dure vierjarige opleiding bij Ingeborg Bosch. Behandelaars die haar methode gebruiken moeten haar ook nog eens voor elke cliënt betalen, ze gebruiken immers het ‘gedeponeerde handelsmerk’, is de redenering. ’Levenslange schatplichtigheid’ dus.

De Volkskrant schreef in mei 2019 een kritisch artikel over PRI en over het merkwaardige verdienmodel dat Ingeborg Bosch hanteert. Enkele uit het PRI-geloof gestapte therapeuten vertelden in 2019 De Volkskrant dat ze soms meer dan tienduizend euro per jaar aan Bosch kwijt waren. Diegenen die Bosch ‘opleidt’ hoeven overigens geen academische studie zoals tot arts of psycholoog afgerond te hebben. Iedere leek kan zich in principe aanmelden, mits bemiddeld genoeg om de opleiding te betalen.

Hulpboeken

Bosch (1960) heeft zes hulpboeken over PRI geschreven waarvan er volgens Uitgeverij Atlas inmiddels meer dan honderdduizend exemplaren zijn verkocht. In haar nieuwste boek ‘Liefdevol leven – vrij van eetproblemen’, claimt Bosch met haar PRI-methode zelfs levensbedreigende problemen zoals obesitas en anorexia aan te kunnen pakken. In het boek neemt ze je ‘stap voor stap mee op weg naar een echte en blijvende oplossing’ is op de PRI-website over het nieuwe boek te lezen. ‘Zodat eten weer iets wordt om van te genieten, maar dan zonder problemen’, vindt ze.

Met de claim dat PRI bij anorexia zou helpen is zij levensgevaarlijk bezig. Anorexia is een ernstige, soms dodelijke psychiatrische ziekte waar je geen leken op los moet laten.

Enige onderbouwing voor het PRI-hersenspinsel is er niet. Zorgverzekeraars vergoeden PRI-behandelingen wel maar, zoals ook andere kwakzalverij, uit een van de aanvullende pakketten. De ‘wetenschap’ kent Bosch niet. De zoekmachine van PubMed reageert niet op de naam Ingeborg Bosch en ook niet op de afkorting PRI.

Cohortonderzoek?

Er zou, zo lezen we op de PRI-website, op de Universiteit van Maastricht een eerste ‘groot cohortonderzoek’ zijn uitgevoerd. Verdere details hierover – zoals uitvoerders, grootte en onderzoeksopzet – ontbreken echter. De onderzoeksresultaten zijn in ieder geval niet gepubliceerd in een serieus peer-reviewed tijdschrift. 

Ingeborg Bosch gaat overal de boer op met haar omstreden methode, wereldwijd tot in Zuid-Amerika toe. In het voorjaar van 2019 deed ze mee aan de vierdelige tv-serie Vreemdgaan van Filemon Wesselink op NPO 3. Bosch begeleidde in deze serie een stel bij het oplossen van hun relatieproblemen, met als belangrijk thema monogamie.

Enkele PRI-adepten wilden Bosch in 2015 nomineren voor een prijs van het toen vijftigjarige NIP-verenigingsblad De Pyscholoog. Ze deden dit – ongetwijfeld door haar ingestoken – met uitvoerige brieven met daarin gênante bewierokingen, schreef De Volkskrant. De redactie van het vakblad De Psycholoog nam de voorgestelde nominatie – tot grote ergernis van Ingeborg Bosch – niet over. Ze kocht vervolgens een advertorial in het blad en spuide daarin haar ideeën nog eens. Rechtspsycholoog Harald Merkelbach van de Universiteit Maastricht won overigens de prijs.

Ronald van den Berg en Broer Scholtens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 17 oktober 2023

Opnieuw accreditatiepunten voor een PRI-congres van Ingeborg Bosch, het moet niet gekker worden.

artikelen - 24 april 2023

Het KNMG-accreditatiebureau geeft vele nascholingspunten voor een vage leefstijl-cursus hoog in de Italiaanse Alpen met ‘integratief’ psychiater Rogier Hoenders als docent.