UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 15 juli 2019

Een lintje voor antroposofisch arts Madeleen Winkler

En weer kon een antroposische arts een lintje opgespeld krijgen. Het ging deze keer om Madeleen Winkler uit Gouda.

Een lintje voor antroposofisch arts Madeleen Winkler

Terwijl Utrechtse medisch studenten in hun Keuzeblok ‘Complementaire Zienswijzen in de Zorg’ les krijgen van antroposofen en daarmee studiepunten verdienen en Tommy Wieringa’s laatste boek Dit is mijn moeder uitvoerig beschrijft hoe meerdere antroposofische artsen zijn moeder van een geneeslijk stadium van haar borstkanker naar haar uiteindelijk overlijden aan de ziekte ‘begeleidden’ ontving in Gouda een antroposofisch arts haar lintje.

Antroposofisch huisarts Madeleen Winkler uit Gouda was de gelukkige en zij gunde ons enig inzicht in haar praktijkvoering tijdens een lezing op een congres in oktober 2012, getiteld Heel de Mens. Integrative Medicine in de praktijk. Daarin legde ze uit dat zij, ‘net als elke antroposofisch arts, naast de reguliere diagnose altijd ook direct een antroposofische diagnose stelt. (…)

De NHG-huisartsenstandaarden worden zo toegepast dat meestal naast de standaardtherapie ook een antroposofisch geneesmiddel en of therapie wordt aangeboden, speciaal gericht op het specifiek individuele van deze patiënt. Als patiënten de standaardtherapie niet willen, worden mogelijke gevolgen, complicaties en bijwerkingen besproken.’ Waartoe een luchtweginfectie kan leiden bij een antroposofisch arts maakt ze ook duidelijk: ‘Wanneer dat passend is, schrijf ik een antibioticum voor. Wanneer de patiënt aangeeft als het ware een nieuwe instap in zijn leven te willen maken en de tijd te willen nemen om het natuurlijk beloop met ondersteuning van antroposofische middelen aan te gaan, dan gaan we in gesprek, intensiveer ik de controles en schrijf een antroposofisch, gehomeopathiseerd middel voor.

Ook uitwendige wikkels rond de borstkas met bijvoorbeeld thijmolie zijn dan weldadig.’ Even later gaat het over het belang van de biografie, over de maretak tegen kanker en over patiënten met een ‘bloeiende stofwisseling’. Nog een citaat: ‘Wie oncologische therapie ondergaat, krijgt als het ware de mogelijkheid tot een tweede leven’. En zo kwebbelt dat nog een tijdje door.

Winkler, al sinds 2000 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, nam in maart 2019 afscheid nam. Ze was sinds 1983 werkzaam als antroposofisch huisarts in Gouda. Naast haar praktijk in Therapeuticum Calendula heeft zij zich, aldus de laudatie, uitzonderlijk ingezet voor de antroposofische gezondheidszorg in Nederland en Europa.

Zo was ze sinds 2000 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Onder haar leiding en persoonlijke inzet professionaliseerde de vereniging o.a. door de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitssysteem voor aangesloten huisartsen, de invoering van een certificerings- en visitatiesysteem, de invoering van een klacht- en tuchtrecht en de instelling van een college van beroep.

Tevens maakte zij zich sterk voor de samenwerking met andere CAM-artsenverenigingen en was zij lid van diverse overleggen met ministeries, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het RIVM en de GGD. Binnen de vereniging zet zij zich in voor een sterk inhoudelijke opleiding en kwalitatief goede nascholing. Zij is een gewaardeerd spreker op bijeenkomsten en congressen o.a. over gevoelige maatschappelijke kwesties zoals vaccinaties. Maar dat is nog maar een deel van haar uitzonderlijke inzet.

Tevens was zij namelijk ook medeoprichter van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (thans Platform Antroposofische Gezondheidszorg) en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Binnen deze organisaties heeft zij zich sterk gemaakt voor de professionalisering van de antroposofische zorg in Nederland en de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners met antroposofische opleidings-, patiënten- en geneesmiddelenorganisaties.
Binnen de Antroposofische Vereniging in Nederland is zij actief als begeleider van meditatiecentra en lid van de medische sectieraad.

In die hoedanigheid levert zij bijdragen aan de organisatie van de jaarlijkse conferentie voor antroposofische zorgaanbieders. Tenslotte is zij jarenlang ook internationaal actief geweest als bestuurslid en vicevoorzitter van de Internationale Vereinigung Anthroposophischer Artzegesellschaften (IVAA) en de European Federations of Patient’s Associations for Anthroposophic Medicine (EFPAM) waar zij zich respectievelijk inzette voor de erkenning van de antroposofische geneeskunde in Europa en de toegankelijkheid van de antroposofische zorg en keuzevrijheid van patiënten.

Allemaal ‘sophisticated nonsense’, die antroposofische Erweiterung van de geneeskunde met zijn thijm, calendula en maretak, maar dat onze overheid daarvoor koninklijke onderscheidingen blijft uitdelen, dat is voor ons toch maar moeilijk verteerbaar.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 23 augustus 2023

Christof Zwart, een antroposofisch huisarts, kreeg een lintje en werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

artikelen - 11 november 2021

IM-adept Inès von Rosenstiel, kinderarts van ziekenhuis Rijnstate, benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

tijdschrift - 14 augustus 2021

Over Désanne van Brederode die in #nietmijnantroposofie opvoert dat corona antroposofen in extreemrechtse armen drijft.