UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: David Boss | Geplaatst: 18 mei 2009

Ryke Geerd Hamer

Dat kanker een dodelijke ziekte is waarbij de juiste behandeling met medicijnen, bestraling, chirurgie of een combinatie hiervan essentieel is, weet iedereen. Ryke Geerd Hamer, de grondlegger van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde, denkt hier echter anders over.

Ryke Geerd Hamer
Uit: Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij,
jaargang 119, nr. 2 (juni 2008), p. 9-11.

Volgens Hamer zijn er helemaal geen medicijnen nodig om kanker te genezen. Kanker is namelijk het gevolg van een traumatische gebeurtenis, en is te genezen door het ‘conflict’ op te lossen. Ieder weldenkend mens schuift deze theorie lachend terzijde. Heel wat minder grappig is het dat de Germaanse Nieuwe Geneeskunde een grote schare aanhangers kent. Sinds kort is er zelfs een Nederlandstalige website.

 

Biografie

Ryke Geerd Hamer (op deze website van Aribert Deckers is veel te vinden over Hamer) geboren op 17 mei 1935 in Düsseldorf-Mettmann, rondt in 1962 zijn studie geneeskunde af, waarna hij in 1972 (na tien jaar in plaats van de gebruikelijke vijf) zijn specialisatie interne geneeskunde behaalt. Hamer is, ondanks de claims in verschillende boeken en op verschillende websites, geen psycholoog, gynaecoloog, radioloog of oncoloog.

In de jaren 1967-1976 werkt hij als arts in Heidelberg, probeert hij appartementen te verhuren in Hamburg, en is hij uitvinder van diverse medische instrumenten. Bekendste is de Hamer-scalpel, een chirurgisch instrument waarvan later zou blijken dat het gebruik ervan tot ernstige weefselschade kan leiden. (Zie artikel in Stern, 24 november 1983 op de ariplex-website; het is een soort elektrische kettingzaag voor bot.)

Op 17 augustus 1978 wordt zijn zoon Dirk neergeschoten op een jacht in de buurt van Corsica. Enkele maanden later overlijdt hij in het ziekenhuis. De dader, Vittorio Emanuele, zoon van de Italiaanse koning Umberto II, wordt nooit veroordeeld voor de moord.

Nog geen twee maanden na het overlijden van zijn zoon openbaart zich een testiscarcinoom bij Ryke Hamer. Deze gebeurtenissen lijken aanleiding te zijn voor het bedenken van de theorieën achter de Germanische Neue Medizin (GNM). De GNM is gebaseerd op de door Hamer opgestelde vijf ‘biologische natuurwetten’. (noot 1) De eerste en belangrijkste wet zegt dat iedere vorm van kanker ontstaat na een emotionele en biologische shock. (noot 2) In het geval van Ryke Hamer zelf was dit uiteraard het overlijden van zijn zoon Dirk.

Lachwekkend is zijn idee dat traumatische gebeurtenissen altijd op de CT-scan waarneembaar zijn op een plaats in het brein die correspondeert met het orgaan waar de ziekte zich uit. Hij noemt dit patroon een Hamer-focus. Inmiddels is bekend dat deze patronen artefacten zijn die begin jaren 1980 vaker op CT-scans zichtbaar waren. Volgens de GNM kunnen tumoren zich niet metastaseren. Uitzaaiingen zijn nieuwe tumoren, die het gevolg zijn van nieuwe ‘shocks’ die patiënten ervaren wanneer ze zich met de reguliere geneeskunde inlaten.

Het genezen van kanker (en vele andere aandoeningen) is volgens de leer van de GNM alleen te bewerkstelligen door het traumatische conflict op te lossen. Reguliere medicijnen mogen niet gebruikt worden, daar ze het helingsproces negatief zullen beïnvloeden. Saillant detail is dat Hamer zelf genezen is van zijn testiscarcinoom via een conventionele chirurgische ingreep in het ziekenhuis van Tübingen.

In 1981 presenteert Hamer zijn theorieën aan de universiteit van Tübingen. Zijn presentatie, getiteld ‘Das Dirk Hamer-Syndrom und die eiserne regel des Krebses’ wordt met de grond gelijk gemaakt, en als pseudowetenschap afgedaan.

Slachtoffers

Hamer laat er niet bij zitten, en opent in de jaren hierna diverse illegale klinieken in Duitsland. Hij ‘behandelt’ grote groepen patiënten, waaronder zijn eigen vrouw Birgit die aan borstkanker lijdt. Birgit sterft in 1985, volgens Hamer omdat zij sceptisch tegenover zijn GNM stond. Later zou hij beweren dat hij haar tot vijf maal toe ‘genezen’ heeft van haar borstkanker.

Eind 1985 wordt Hamer aangeklaagd wegens de schandalige praktijken die plaats vinden in zijn privékliniek in Katzenelnbogen. Nog geen jaar later wordt zijn medische vergunning ingetrokken. Dit weerhoudt Hamer er niet van om patiënten blijven te ‘behandelen’ . In de jaren die volgen neemt het aantal slachtoffers van de GNM schrikbarende vormen aan. Op internet is zelfs een aparte website gewijd aan de slachtoffers van de GNM.

Verreweg het bekendste slachtoffer is Olivia Pilhar. Olivia is pas zes jaar wanneer bij haar een Wilms’ tumor ontdekt wordt. Haar behandelend arts verwijst Olivia en haar ouders door naar Ryke Hamer, die op dat moment al geen patiënten meer mag behandelen. Hamer behandelt haar volgens zijn GNM, wat resulteert in, hoe kan het ook anders, een snelle achteruitgang van Olivia. De familie van Olivia ziet het met lede ogen aan, en schakelt uiteindelijk de autoriteiten in. Hierop vluchten de ouders met Olivia en Hamer naar Spanje. De tumor is inmiddels zo groot dat Olivia ademhalingsproblemen krijgt. Uiteindelijk, na inmenging van de Oostenrijkse president en de Spaanse politie, keert het arme kind terug naar Wenen, waar haar leven gered wordt door haar direct te opereren en met chemokuren te behandelen. Inmiddels (13 jaar later) is Olivia volledig gezond verklaard.

Haar ouders hebben naar aanleiding van deze gebeurtenissen een gevangenisstraf uit moeten zitten. Ze staan nog steeds achter de methodes van Hamer, en hebben een eigen website waar ze hun verhaal omtrent deze zaak doen. Ze ageren tegen de conventionele geneeskunde, en met namen tegen de chemotherapie, die hun dochter onvruchtbaar heeft gemaakt (o.a. een artikel in Das Neue Blatt, 30 mei 2001). Dat het geval Olivia Pilhar niet op zichzelf staat blijkt uit het aantal aanklachten dat in de loop der jaren tegen Hamer is ingediend bij justitie. Hamer heeft verschillende gevangenisstraffen uitgezeten wegens het behandelen van patiënten zonder vergunning, onder andere in 1992 in Keulen, van 1997 tot 1998 in Keulen, en van 2004 tot 2006 in Frankrijk.

Na zijn vrijlating in 2006 verplaatst hij zijn werkterrein naar Spanje. Als het hem daar wederom te heet onder de voeten wordt, duikt hij onder in Noorwegen. Hamer beweert ondertussen dat een internationaal Joods complot zijn GNM tegenhoudt. Joodse wetenschappers zouden zijn theorieën al lange tijd gebruiken, maar expres verbergen voor de rest van de wereld. Het heeft er alle schijn van dat Hamer steeds meer verandert in een psychopaat die achter iedere boom een vijand ziet.

Wetenschap?

In 2003 dient Hamer een verzoek in bij de hogeschool voor techniek, economie en cultuur te Leipzig waarin hij antwoord wil op de vragen of de academische geneeskunde dan wel de GNM wetenschappelijk en juist zijn. Het resultaat is een vod van een rapport waarin gesteld wordt dat de academische geneeskunde, vanwege haar vele hypothesen, geen wetenschap genoemd kan worden.

Een andere conclusie van dit rapport, geschreven door Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz, is dat de GNM wel wetenschappelijk is, en bovendien de meest zekere methode is om mensen met kanker te genezen. Opvallend is het beroepsgebied van Niemitz: geschiedenis en ethiek van techniek en natuurwetenschappen. Uit het rapport blijkt al snel dat hij van geneeskunde niet veel kaas heeft gegeten. Zo beweert Niemitz dat het bestaan van het immuunsysteem nog nooit aangetoond is.

Ook wonderlijk is de verwijzing naar de experimentele therapie die Beatles-gitarist George Harrison onderging vlak voor zijn dood. Harrisons behandelend arts omschreef de radicale bestralingstherapie als een loterijspel. Volgens Niemitz is het gegeven dat het zelfs een van de bekendste en rijkste personen niet lukt om een kankertherapie te krijgen die geen loterij is, genoeg om de academische geneeskunde als onjuist te bestempelen.

Niemitz publiceerde eerder het omstreden artikel ‘Did the middle ages really exist?‘, omtrent de ‘phantom time hypothesis’. Deze theorie stelt dat de vroege middeleeuwen (614-911) nooit plaats hebben gehad, maar dat ze aan de kalender toegevoegd zijn door misinterpretatie van documenten, per ongeluk, of bewust door kalenderfraudeurs. Uiteraard werd ook deze theorie met hoongelach ontvangen door serieuze wetenschappers.

Het heeft er schijn van dat Niemitz graag choqueert door onconventionele ideeën te promoten. Misschien beseft hij niet dat dit, in het geval van zijn GNM-rapport, mensenlevens kan kosten. Ondanks de ‘wetenschappelijkheid’ van de GNM heeft Hamer nog steeds niet één Pubmed-publicatie op zijn naam staan.

De enige publicatie die op Pubmed te vinden is over zijn theorieën, is een review van Søren Ventegodt, gepubliceerd in de Scientific World Journal (noot 3). Het is een schaamteloze publicatie waarin meer wetenschappelijk onderzoek gevraagd wordt naar de theorieën van Hamer. Volgens Ventegodt heeft Hamer de reguliere wetenschap tegen zich gekeerd door zijn provocatieve presentatie. Dat de Germaanse Nieuwe Geneeskunde leunt op een belachelijke theorie die nooit door reguliere wetenschappers serieus genomen gaat worden, wordt niet vermeld. Dit is niet verwonderlijk, aangezien Ventegodt een aanhanger blijkt te zijn van de holistische geneeskunde. Gezien de literatuurlijst (44 van de 59 referenties verwijzen naar artikelen van Ventegodt zelf) blijkt Ventegodt ook een groot bewonderaar van zichzelf.

Belangstelling

Vreemd genoeg is er nog steeds veel belangstelling voor Hamers theorieën. Op internet zijn diverse films te vinden waarin Hamer zich profileert als een wondergenezer. Op Youtube staat een aantal filmpjes waarin David Holt, een Hamer-adept, uitlegt hoe hartaanvallen ontstaan en hoe je jezelf kunt genezen door de regels van de German New Medicine toe te passen. Als je denkt dat je naar Jiskefet aan het kijken bent, dan heb je het mis. De filmpjes zijn serieus bedoeld.

Er is ook een Nederlandstalige website waar samenvattingen te vinden zijn van Hamers vijf biologische natuurwetten, alsmede links naar video’s waarop Hamer zijn theorieën uiteenzet. Op de website worden genezingspercentages van 95 tot 98 procent genoemd, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten en stadia van de ziekte. Wel van belang is dat er geen medicatie gebruikt wordt, want dat zou het genezingsproces negatief beinvloeden.

Ook van belang is dat de omgeving van de patiënt (familie en vrienden) de patiënt steunt, en niet sceptisch tegenover deze ’therapie’ staat. Ook dit zou het genezingsproces negatief beïnvloeden. Dat de GNM bij diverse mensen tot genezing heeft geleidt wordt bevestigd door diverse succesverhalen. Een anekdote spreekt zelfs van een ’therapie voor intelligente mensen’.

Een ander dieptepunt dat op deze website te lezen is, is een onbeschofte correspondentie met het KWF. Op de vraag aan het KWF of zij ooit onderzoek gedaan heeft naar de theorieën van de GNM wordt in een nette brief geantwoord dat het KWF bekend is met de methodieken van Hamer, maar dat zij hier niets in ziet. Zoals vaker gebeurt bij aanhangers van kwakzalvers, wordt hier uiterst aangebrand en onbeschoft op gereageerd. Meneer kondigt onmiddellijk aan zijn donatie aan het KWF te beëindigen. Hij zal al zijn vrienden en kennissen adviseren hetzelfde te doen.

Al met al is er na 25 jaar nog steeds niet veel veranderd omtrent de GNM. Ondanks grote vooruitgangen in de oncologie zijn er nog steeds veel mensen die geloven in de onzin die Hamer predikt. Het is een kwalijke zaak dat er nog steeds patiënten van serieuze therapieën verstoken blijven door beïnvloeding van de Hamer-sekte. Hamer zelf wordt het werken gelukkig onmogelijk gemaakt. Die zit veilig in Noorwegen, al zal menig Noor daar anders over denken.

David Boss is als medisch bioloog werkzaam bij het NKI

 

Literatuur

1. RG Hamer, Summary of the New Medicine. Amici di Dirk Verlagsgesellshaft für medizinische schr. Ediciones de la Nueva Medicina S.L

2 RG Hamer, Kreft: Gåten som ikke fines. Amici di Dirk Verlagsgesellshaft für medizinische schr. Ediciones de la Nueva Medicina S.L.

3 Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J Rationality and Irrationality in Ryke Geerd Hamer’s system for holistic treatment of metastatic cancer. The scientific world journal 2005;5:93-102.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

David Boss

Gerelateerde artikelen

artikelen - 23 juli 2024

Basisarts Kim van Wetten gelooft in de ‘autovaccin’-therapie van haar (inmiddels overleden) collega-kwakzalver, natuurarts Leendert Kunst.

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.