Door: Rob Koene | Geplaatst: 12 mei 2009

Larie op Adviesallergie

Een rustend KNO-arts onderhoudt een website met heel rare adviezen en vooral veel pseudowetenschappelijke onzin.

Larie op Adviesallergie

Uit: Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij,
jaargang 118, nr. 3 (septmeber 2007), p. 12-14

Van Dishoeck is in de medische wereld een bekende naam. Prof. dr. H.A.E. van Dishoeck was van 1950 tot 1967 hoogleraar KNO-heelkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was een alom gerespecteerde KNO-arts, zowel nationaal als internationaal. Hij heeft veel wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en hij was (mede)oprichter van verschillende internationale verenigingen en tijdschriften.

Drs. E.A. van Dishoeck is een afgedwaalde nazaat van de grote Van Dishoeck. Hij is de oprichter van de Stichting Bevordering Rhinologie (Allergie) en onderhoudt de website www.adviesallergie.nl. Deze website is zeer uitgebreid. Het wemelt er van merkwaardige commentaren op een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Er staan halve waarheden op, ongefundeerde gezondheidsadviezen, maar vooral veel pseudowetenschappelijke onzin, zoals met betrekking tot chronische vermoeidheid, de gevaren van vaccinaties, elektrostatische krachten of een holistische behandeling, om er maar enkele te noemen.

De website is bedoeld als lekenvoorlichting, maar de leek zal er alleen maar door in verwarring worden gebracht. Van Dishoeck zet zich zonder behoorlijke argumenten te geven op veel plaatsen af tegen reguliere vakgenoten en maakt ook gebruik van de complottheorie (zo zouden artsen de vazallen van de farmaceutische industrie zijn). Dit is een argument dat in de kwakzalverij telkens weer opduikt, zonder dat hiervoor enigerlei onderbouwing wordt geleverd.

Patiënten kunnen door de warrige betogen gemakkelijk misleid worden omdat Van Dishoeck duidelijk laat weten dat hij KNO-arts is en daarmee misbruik maakt van zijn diploma’s om uitspraken te doen over allerlei onderwerpen die niets met zijn vak te maken hebben of waarin hij geen enkele expertise heeft. Zijn gebruik van het kwakzalverijwoord holistisch en zijn adviezen om gebruik te maken van de diensten van alternatieve behandelaars kunnen schade aanrichten. Hij pleit ook openlijk voor steun aan de gevaarlijke beweging Kritisch Prikken.

Op de rijkelijk van spelfouten voorziene site treft men een groot aantal merkwaardige uitspraken en adviezen aan. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Type III allergie. Hieronder staat verwarde voorlichting over bepaalde immunologische ziekten (immuuncomplex-aandoeningen). Deze ziekten zouden ontstaan door het inhaleren van organische stoffen, waarop mensen verkeerd gaan reageren doordat hun slijmvlies is beschadigd. Deze beschadiging zou onder meer worden veroorzaakt door ‘mechanische irritatie zoals hard snuiten en niezen’.

Ademhalingstechniek. Hier wordt aangeraden de techniek te verbeteren, omdat ziekten zoals Vermoeidheid (M.E.), Parkinson (betere hersenfunctie?) en slecht gehoor hierdoor misschien voorkomen zouden kunnen worden.

Voeding. Gezonde voeding bestaat volgens Van Dishoeck niet! Zeker fruit is voor veel mensen ongezond, terwijl oudere mensen vaak last zouden hebben van sinaasappel!

Voedselallergie. ‘De beste diagnosemethode is: U voelt het zelf duidelijk of het kind geeft het goed aan!’
De klachten bij Voedselintolerantie zijn: ‘vocht vasthouden (dus zwelling van weefsel) en onbehagelijk gevoel. In gewrichten ontstaat pijn’. Het zou leiden tot een tijdelijke verergering van aandoeningen zoals astma, reuma, verkoudheid, eczeem, galbulten en maag/darmklachten. Ook de hersenen zouden meer vocht vasthouden wat onder andere leidt tot ADHD en psychische veranderingen. Hierna volgt Van Dishoecks lijstje van voeding die vermeden dient te worden:
Vlees: varken, lam, wild en lever.
Vis: niet te veel! Zeker geen schaal- en weekdieren.
Groenten: tomaat, spinazie, zuurkool, bietjes, champignon.
Fruit: avocado, kiwi, aardbeien, meloen, ananas, frambozen, pompelmoes (grapefruit). Meestal alle citrusvruchten (ook als drank).
Zuivel: yoghurt, karnemelk, kwark, biogarde, kaas (oud en schimmel) kruidenboter.
Kruiden: vooral kaneel, nootmuskaat en anijs en specerijen: zeker vanille bij kinderen.
Koekjes: ontbijtkoek, cake, taartjes.
Vla en IJs: ook gele snoepjes.
Dranken: Cola en gelijksoortige dranken, wijn en bier
Diversen: drop, chocolade en menthol (pepermunt).
Soja: Dit kan zitten in: slaolie, margarine, mayonaise, frituurvet, dressings, koffiecreamer, koekjes, tofu, tempeh, tahoe, ketjap, en kant-enklaar maaltijden.

Over een wat hij noemt Histamine-Beperkend Dieet schrijft hij: ‘Dit adviesdieet is bedoeld voor die mensen die voelen dat voeding een duidelijk verkeerde invloed heeft op het functioneren van het lichaam.’ In het deel gewijd aan Chronische ontstekingen schrijft hij dat de rol van virussen bij het veroorzaken van griep en verkoudheid door virologen wordt overschat. Dat geldt volgens hem ook voor de rol van het influenzavirus. Hij trekt hierbij het nut van een jaarlijkse griepprik in twijfel.

In het gedeelte over Vaccinaties werkt hij deze misvatting nog wat verder uit:

‘Ieder jaar wordt beweerd dat mensen dood gaan aan de griep. Bewijzen zijn er echter niet! De Griepprik, die gegeven wordt aan oudere mensen om minder infectie te krijgen, veroorzaakt vaak wel griep! De beweging Kritisch Prikken moet zeker steun krijgen!’

Verder meldt hij bij infecties van de Luchtwegen dat het chronisch inslikken van pus zou kunnen leiden tot maag-darmpathologie, zoals het prikkelbare darm syndroom (PDS) en voedingsintolerantie, maar ook tot ADHD.

Met Antibiotica zijn bacteriële luchtweginfecties volgens hem niet geheel te bestrijden. Er blijven kleine infectiehaarden achter! Hij pleit daarom voor ‘weerstandsverbetering’. Dit is: ‘Een goede behandeling waarmee zeer veel artsen (ook in de alternatieve geneeskunde) zich bezig houden’. Wat hij hieronder precies verstaat, blijft duister.

Voor het Chronische Vermoeidheidssyndroom heeft hij een geheel eigen aanpak: ‘Gedrags-en oefentherapie kunnen wel effectief zijn maar nemen niet de oorzaak van de ziekte weg! De behandeling moet gezocht worden in: ademhalingstechniek verbeteren, chronische infectiehaarden verwijderen en voeding aanpassen.’

Over Electrostatische krachten (Ionisatie) meldt hij dat ze invloed hebben op de gezondheid. Het citaat hieronder geeft een goede indruk van de nonsens die hij hierover vertelt.

‘Speciaal in het najaar bij een nog actieve allergie moet voorkomen worden dat U positief geladen bent. In de winter, wanneer het fris en koud weer is, is de lucht meestal negatief geladen. Loopt U dan op schoenen met rubber zolen (hetgeen meestal het geval is) en wordt U dan dus positief geladen, dan trekt U eerder virussen aan. En dat is ongezond! Conclusie: Loop op schoenen met een leren zool! De jeugd zou niet moeten lopen op sportschoenen maar weer gewoon op schoenen met leren zolen, op klompen of op blote voeten om een stofallergie te voorkomen!’.

Over Virussen zegt hij dat veel ziekten uit gemakzucht viraal worden genoemd, waardoor de arts dan niet meer verder hoeft te zoeken naar de oorzaak. ‘Pas bij snuiten, keelschrapen, hoesten en het gebruik van neusdruppels kan een virusontsteking ontstaan.’ En daaraan voegt hij dan nog de volgende onzinnige bewering toe:’ Geneesmiddelen tegen virussen zijn er nog niet’.

 

Vogelgriep

Van Dishoeck suggereert hier zonder feitelijke argumenten dat het vogelgriepvirus niet de oorzaak is van vogelgriep, maar het gevolg van een type III allergie. Verwarrend en gevaarlijke misleiding! En hierin duikt ook weer de complottheorie op: ‘Discussie met virologen hierover is niet mogelijk gebleken. Eigen belang beroepsgroep, en grote financiële gevolgen, zijn de oorzaak’.

Hij heeft hierover in maart 2006 een ingezonden brief geschreven aan de landelijke pers, maar deze is niet opgenomen, volgens hem ‘vanwege de invloed van de grote virologische laboratoria in de wereld, al of niet gesteund door de industrie’.

Nadat wij ons met veel uithoudingsvermogen door al deze verwarde en misleidende uitspraken van drs. Van Dishoeck hadden geploegd, hebben wij aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde gevraagd hoe het dacht over deze ‘voorlichtingssite’ en of het bestuur wist wat precies de status was van de Stichting Bevordering Rhinologie (Allergie). Wij vroegen ook of Van Dishoeck lid was van de KNO-vereniging en of het bestuur mogelijkheden zag om hem tot de orde te roepen.

De voorzitter, dr. C.J. Brenkman, antwoordde ons prompt dat Van Dishoeck rustend lid was, maar dat de vereniging geen enkele bemoeienis had met de website noch met de Stichting van Van Dishoeck. Brenkman had alle begrip voor onze actie en had prof. dr. E.H. Huizing, emeritus-hoogleraar KNO en oud-voorzitter van de vereniging, bereid gevonden om namens het KNO-bestuur nader onderzoek te doen.

Wij waren natuurlijk erg ingenomen met deze snelle reactie, vooral omdat verschillende andere wetenschappelijke verenigingen bij een klacht van ons over een van hun leden meestal weigerden om in actie te komen.

Prof. Huizing ging voortvarend aan het werk en liet ons weten dat hij namens de KNO-vereniging contact heeft opgenomen met Van Dishoeck en hem zowel schriftelijk als in een persoonlijk gesprek op de hoogte heeft gebracht van de belangrijkste punten van kritiek. Van Dishoeck bleek niet van plan de website te veranderen. Hij zei erg veel positieve reacties op de website te krijgen en dat alles wat erop stond waar was. Ondanks al deze inspanningen is de KNO-vereniging er dus niet in geslaagd om Van Dishoeck op het rechte pad te brengen. 

Hij is al enkele jaren niet meer actief als KNO-arts en zal dientengevolge over enige tijd automatisch zijn officiële BIG-registratie verliezen. Hij blijft daarna geregistreerd als basisarts, maar zal zich op zijn site niet meer KNO-arts mogen noemen. Of de KNO-vereniging er nog toe zal overgaan hem te schorsen als lid is nog niet bekend. Wij zijn van mening dat ook voor een rustend lid het onderhouden van een dergelijke website met zoveel misleidende voorlichting dient te leiden tot schorsing en hopen van harte dat het bestuur van de KNO-vereniging deze maatregel zal nemen.

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Rob Koene

Prof.dr. R.A.P. Koene (1938) studeerde geneeskunde aan de KU te Nijmegen. Van 1965 tot 1969 volgde hij de opleiding tot internist in het Sint-Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1969 en 1970 werkte hij in het Massachusetts General Hospital te Boston, alwaar hij zich verder bekwaamde in de klinische Nierziekten en laboratoriumonderzoek deed op het gebied van de transplantatie. In 1980 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nefrologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1982 tot 2001 was hij hoofd van de afdeling Nierziekten van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en van 1992 tot 1999 tevens voorzitter van de Cluster Inwendige Specialismen. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de Transplantatie Werkgroep Nederland en van 1984 tot 1988 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie. Hij heeft wetenschappelijk onderzoek verricht op de volgende terreinen: transplantatie-immunologie, klinische transplantatie, experimentele glomerulonefritis, erytropoëtine en hypertensie.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 november 2023

TV-programma 'Radar' geeft met een verborgen camera een ontluisterend inkijkje in de handopleg-sekte Regenesis met zo’n tweehonderd behandelaars.

artikelen - 25 november 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: artikel over de werking van homeopathie bij ADHD ingetrokken / Vaginale crème als anticonceptie moet direct van Amerikaanse markt.

artikelen - 13 november 2023

Door in de tank van OxyFuel extra zuurstof in te ademen verdwijnen longcovid, artritis, Alzheimer en Parkinson; bewijs ontbreekt echter.