Kwakzalvers zonder grenzen

Bij het lezen van bovenvermelde kop zullen de meeste lezers direct denken aan de door de homeopaat dr. Martien Brands opgerichte Homeopaten zonder Grenzen, die bij cholera zoveel Arsenicum D voorschrijven, maar het fenomeen is natuurlijk veel ouder.
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 8 sept 2003 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

Zie ook

Daarbij zou gewoon een balans kunnen worden opgemaakt tussen Nederlandse kwakzalvers die buitenlanders trekken en buitenlanders, die Nederlanders verschalken.

Zie externe link voor het volledige artikel (pdf bestand).

Noot: oorspronkelijk stond hier 'VU-homeopaat dr. Martien Brands' maar dat is onjuist: het is Brands verboden om zich op welke wijze dan ook met de VU te identificeren.

 

Lees ook