Maandblad 15 april 1881, jaargang 1, nummer 4

Geen zelfbedrog
Een winkelier werd midden in den nacht plotseling zonder bekende oorzaak aangetast door een hevigen kramphoest met stikkingsnood. Het duurde eenigen tijd voor de dokter aanwezig was en voor de noodige geneesmiddelen waren gereed gemaakt.
Door: de Webredactie | Geplaatst: 3 dec 2008 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016

'Den volgenden dag bekroop den geneesheer de lust om rond te zien in den winkel van zijn patient en hij vond minstens een half dozijn middelen , die als bijzonder nuttig tegen kramp , hoest , benaauwdheid enz. werden aanbevolen. En waarom heb je je man niet op een van die onfeilbare middelen getracteerd , toen hij 't zo benauwd had , en ik niet gauw genoeg kon komen , vroeg de dokter aan de vrouw des huizes. 'k Dank je wel , dokter, was 't antwoord; 'k zou bang wezen mijn man te vergeven; bovendien, 'k weet zeker dat hij dat vuile goed toch niet zou willen innemen.'

Het Maandblad geeft als commentaar bij deze waar gebeurde geschiedenis dat het karakteristiek is voor 'depôthouders' (personen die door anderen geproduceerde middelen verkopen) dat zij zelf zo 'weinig vertrouwen stellen in de potjes en pillen uit hun winkel'.

 

Lees ook