Gezocht op tag: sickesz-dommering-jurisprudentie

artikelen - 12 augustus 2007

De Amsterdamse hoogleraar rechtsgeleerdheid E. J. Dommering publiceerde een kritisch commentaar op de uitspraak van het Hof in de zaak Sickesz.