Praktijk Healthy Balance in Almere

Geachte heer Remmen,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. In mijn hoedanigheid van secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij word ik regelmatig geconfronteerd met klachten van patiënten over alternatieve therapeuten. De Vereniging probeert deze patiënten zo goed mogelijk bij te staan en in dat kader verwijzen wij klagers nogal eens naar de IGZ. Welke follow-up dit heeft onttrekt zich helaas veelal aan onze waarneming, met name weten wij niet of de klager ook daadwerkelijk contact opneemt met de IGZ. Dat ik mij nu rechtstreeks tot u wend heeft te maken met een wel zeer ernstige klacht door een familielid van een jonge patiënte met uitzaaiingen van borstkanker. Patiënte wordt in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis behandeld.

Zij heeft zich in haar wanhoop gewend tot de praktijk voor biofysische geneeskunde Healthy Balance in Almere (www.healthybalance.nl) een firma die gedreven wordt door de heer Hermen Grondijs. Deze patiënte wordt door de heer Grondijs behandeld met lichttherapie. Afgaande op de website gaat het hier waarschijnlijk om de edelsteen-lichttherapie. Prijs per behandeling 150 euro. Daarnaast krijgt zij de therapie van Hulda Clark, een bekende kwakzalversmethode die vooral in de VS toegepast wordt (zie bijv. www.quackwatch.com) Patiënte heeft een doos met allerlei kruiden meegekregen waarvoor zij 2700 euro moest betalen. Tenslotte kreeg zij het dringende advies om haar tanden en kiezen te laten trekken gezien het feit dat zij amalgaamvullingen heeft. Haar eigen tandarts heeft dit in eerste instantie geweigerd, maar zij is nu op zoek naar een mogelijkheid om alsnog haar gebit te laten verwijderen.
Zoals zo vaak wil het desbetreffende familielid anoniem blijven, omdat hij niet de relatie met de patiënte wil verstoren en ook niet de therapeut tegen zich in het harnas wil jagen. Ik realiseer me dat dit het lastig maakt voor de Inspectie om hier actie op te ondernemen maar wellicht kunt u eens polshoogte nemen in Almere. Het voortreffelijke IGZ rapport Sylvia Millecam geeft mij in ieder geval de hoop dat dit soort situaties de bijzondere aandacht heeft van de Inspectie.

Ik stuur deze email ook naar de afdeling voorlichting van het KWF zodat zij ook patiënten kunnen waarschuwen tegen de praktijken van Healthy Balance.

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. F.S.A.M. van Dam
secretaris Vereniging tegen de Kwakzalverij

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij