UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Verbijstering over onze website

Het getuigt van veel hoogmoed en uw benadering ervaar ik als fundamentalistisch. En u weet waar dat toe leidt.
Ik ben het met u eens als u zegt dat het kaf van het koren moet worden gescheiden, terecht. Maar dat kaf komt overal voor, ook in de reguliere geneeskunde. Hoeveel misvattingen worden daar niet gemaakt? Hoe zit het met de zoveel nadelige bijwerkingen van bepaalde medicijnen? U weet ook dat veel medicijnen onderdrukken en het immuunsysteem danig aantasten. Daar hoor ik u niet over!
Het zou gepast zijn, zeker als u zichzelf wetenschapper noemt, om kritisch open te staan voor nieuwe ontwikkelingen, ook als we ze niet direct wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Hoe hebben de grondleggers van de medische wetenschap niet geëxperimenteerd zonder vooraf te weten wat de consequenties zouden zijn? Hoeveel is er binnen de medische wetenschap nog niet te verklaren? Wat te doen met al die mensen die maar te horen krijgen: ‘je moet er maar mee leren leven’?
Het feit dat u iedereen en alles over een kam scheert geeft u ongenuanceerdheid aan. Ik gun het u niet, maar wellicht moet u maar eens te horen krijgen dat u met pijn of ziekte moet leren leven. Kijken of u dan nog zo ongenuanceerd bent.
Ik vind uw houding afkeurenswaardig en ik wens u veel wijsheid toe in uw zoektocht naar echte rechtvaardiging. Ook u moet de mensen niet misleiden door uw meer dat overtuigende mening, bijna religieus!
Ik hoop dat u deze reactie ook durft te publiceren!!
F.H.

Antwoord webredactie
U neemt ons kwalijk dat wij geneeswijzen waarvan de wetenschappelijke waarde niet is vastgesteld als kwakzalverij bestempelen en dat wij daarbij zeer ongenuanceerd te werk gaan. U vraagt zich af wat wij zelf zouden doen als we een kwaal zouden hebben waar “je mee moet leren leven”.
Misschien is het goed om die laatste veronderstelling als uitgangspunt te gebruiken.
De reguliere geneeskunde heeft voor talloze ziektes geen oplossing. Ik noem maar ongeneeslijke kanker, Multiple Sclerose, Alzheimer, etc. Het is in de eerste plaats van belang dat patiënten met deze ziekten ingelicht worden over de aard van hun kwaal en over de beperkingen van de behandeling. Maar daarmee houdt de medische bemoeienis niet op. Een goede arts weet dat begeleiding en aandacht voor deze chronische patiënten van groot belang is en zal die geven, liefst inhakend op de behoeften van de patiënt. “Je moet er maar mee leren leven” is eigenlijk een botte afwijzing, die niet getuigt van begrip voor de lasten die de patiënt kan ervaren door zijn ongeneeslijke kwaal. Ik hoop dat artsen deze zin eigenlijk nooit meer zullen uitspreken omdat ze menselijke hoop en optimisme hierdoor schade berokkenen.
Wij weten ook dat patiënten zelf nogal eens de conclusie trekken “ik moet er blijkbaar maar mee leren leven” als reactie op het voortdurend uitblijven van genezing en dit de arts dan aanrekenen. Ze raken teleurgesteld in hun hoge verwachtingen van de geneeskunde. En vaak blijkt dan dat deze patiënten -bij ontbreken van rationele oplossingen (=reguliere geneeskunde) van hun problemen- liever op zoek gaan naar irrationele oplossingen (=alternatieve geneeswijzen) dan dat zij zich neerleggen bij het “niet-bestaan van een geneeswijze”.
Dan kun je dus terecht bij één of meer van de ruim 400 alternatieve geneeswijzen waarvan hoe dan ook het effect niet is aangetoond, en waarvan de theoretische onderbouwing berust op absurde veronderstellingen, zoals het bestaan van meridianen, de werkzaamheid van oneindige verdunningen, het werk van geesten in het buitenaardse, blokkeringen van energiebanen, ziek worden door verkeerd denken of door een foutief vorig leven, etc. etc. Er is volgens die zienswijzen altijd wel een verklaring te vinden voor het lijden en er zal altijd hoop op herstel worden geboden. Er is één gemeenschappelijke noemer waaronder al die behandelingen vallen; het is nooit aangetoond dat het werkt.
U beschuldigt ons van misleiding omdat wij trachten bovengenoemd bedrog te ontmaskeren en te stoppen en dat lijkt mij een omkering van de feiten. Wij willen een geneeskunde die zich baseert op aangetoonde werkzaamheid en begrijpelijke, goed onderbouwde theorieën. Wij willen het geloof in het absurde, het bovennatuurlijke, het buitenaardse, etc. bestrijden omdat het schadelijk is voor een goede geneeskundige behandeling. Dat er veel mis gaat binnen de reguliere geneeskunde en dat er veel bijwerkingen aan haar behandeling kleven is absoluut een feit dat veel aandacht verdient en dat ook krijgt, omdat het systeem kritisch is naar zichzelf. Deze zelfkritiek lijkt bij de alternatieve geneeswijzen ten enen male te ontbreken.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij