UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Stoppen met roken: Laser-acupunctuur?

Stoppen met roken: Laser-acupunctuur?

Op 9 november 2009 was dit artikel 10.000 maal bekeken.

Een van onze lezers (mw. K.B.) stuurde de volgende e-mail naar www.prostop.nl:

Ik heb de informatie op uw website over uw lasertherapie doorgenomen. Deze is zeer wervend, echter helaas ook wat oppervlakkig. Mijn interesse gaat met name uit naar dubbelblinde, gerandomiseerde placebo-gecontroleerde onderzoeken, die uw claims wat betreft de werkzaamheid van uw methoden ondersteunen. Kunt u mij daarvan enige referenties doen toekomen?

 

Aanvankelijk kwam er geen reactie. Daarom stuurde onze lezeres een herhaald verzoek:

Zo’n anderhalve week geleden heb ik u onderstaande mail gestuurd. Helaas heb ik van u nog geen enkel antwoord mogen ontvangen. Ik vind dit zeer teleurstellend. Immers het bedrijf waar ik werk biedt uw therapie aan zijn medewerkers aan. Het bedrijf is daarbij zo bereidwillig de helft van de kosten te vergoeden; de medewerker die gemotiveerd is om uw therapie te ondergaan dient de andere helft te betalen (de kosten voor een eerste behandeling gedurende 50 minuten bedragen EUR 145, red.) Daar dit geen gering bedrag is, zowel voor bedrijf als medewerker, vind ik het raadzaam om mij eerst eens te oriënteren op de werkzaamheid van uw methode.

Dus hierbij nogmaals het verzoek mij referenties te zenden van onderzoek dat aan de eerder vermelde wetenschappelijke eisen voldoet. Inmiddels heb ik uit andere bron begrepen, dat dr E.Ernst, professor in de complementaire geneeskunde, heeft geconcludeerd dat laseracupunctuur niet werkt (Cochrane Review, 2003). Ook hier zou ik graag uw reactie op vernemen.

 

Na deze aanmaning kwam er dan toch een antwoord, waarover onze lezeres schreef:

Ik viel zowat van mijn stoel, maar zojuist viel onderstaand mailtje van
Prostop Lasertherapie m’n postvak binnen. Het is natuurlijk het gebruikelijke wazige kwakzalversverhaal, dat met weinig moeite onderuit te schoffelen is. Ik neem aan dat ik voor u hier niet in detail op in hoef te gaan.

 

Het antwoord van Drs. G. van Staveren, verslavingsarts-acupuncturist, luidde als volgt:

Lasertherapie wordt, zoals alle niet-universitaire geneeswijzen, als alternatief beschouwd. Dit betekent dat onderzoeksmethodieken die zich met werkingsmechanismen bezig houden lastig zijn. Het gevolg hiervan is, dat er in regulier-wetenschappelijke kringen vaak weinig belangstelling en geld is voor goede onderzoeken. De Prostop Methode is meer dan alleen het laseren; Het is een onderdeel van een sessie waarin de behandelaar op basis van cognitieve gedragstherapeutische elementen de cliënt inzicht geeft in mechanismen van verslaving en in manieren om de meer psychologisch moeilijke momenten succesvol te couperen. Er is ook altijd nazorg mogelijk, tot een gratis vervolgbehandeling toe.
Eind 2001 heeft prostop een zelfstandig adviesbureau onderzoek laten doen naar de tevredenheid van ex-clienten, waarbij ook aandacht is besteed aan de succespercentages (= niet meer roken). Dit percentage bleek ruim 3 keer zo hoog te zijn als bij andere methodes, zoals Zyban en nicotinepleisters.
Momenteel wordt door Prostop in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen gewerkt aan een grootschalig onderzoek waarbij de effecten van psychologische affirmaties bij de sessies wordt geëvalueerd. Hiermee hopen wij onze succespercentages verder te verhogen. Eind 2004 zullen de resultaten hiervan bekend zijn. Hopend u voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd,


G.D. van Staveren, verslavingsarts/arts-acupuncturist
medisch adviseur Prostop Lasertherapie

Naschrift van de Redactie

Nee, dokter van Staveren, U hebt ons niet voldoende geïnformeerd. U draait om de hete brij heen. U bent helemaal niet ingegaan op de vraag naar wetenschappelijk bewijs. In onderzoek naar het werkingsmechanisme van een absurde behandelwijze zijn wij niet zo erg geïnteresseerd. Onze lezeres vroeg alleen naar degelijk gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Dat krijgt u niet via een adviesbureau. Dat moet u als dokter toch geleerd hebben? U schermt ook nog met een grootschalig onderzoek met de Universiteit van Nijmegen naar de effecten van psychologische affirmaties. Wij dachten dat de discussie ging over de werkzaamheid van laser-acupunctuur. En wat zijn dat eigenlijk: psychologische affirmaties bij de sessies?


Mevrouw K.B. was natuurlijk niet tevreden met de uitleg van dokter van Staveren. Haar reactie willen wij u niet onthouden:
Geachte mijnheer van Staveren,
Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik uw antwoord zeer onbevredigend vind. Ik informeer expliciet naar referenties van wetenschappelijk onderzoek die uw claims wat betreft de werkzaamheid van de lasertherapie ondersteunen. U doet dit af met de mededeling dat onderzoekmethodieken die zich met werkingsmechanismen bezig houden lastig zijn. Merkwaardig antwoord voor iemand die wetenschappelijk geschoold is. Een globale onderzoeksopzet is zonder veel moeite op de achterkant van een sigarendoosje uit te schrijven. U gaat vervolgens wel in op de gedragstherapeutische elementen die onderdeel uitmaken van uw methoden. Noemt een vage tevredenheidsevaluatie,zonder referentie overigens. En ten slotte vermeldt u een voornemen tot onderzoek naar psychologische affirmaties (wat dat zijn, verzuimt u te noemen).
Ik krijg sterk het vermoeden dat er geen positieve onderzoeksresultaten voor uw lasertherapie zijn te vermelden. En dat, zou ik ooit overwegen met roken te stoppen, ik beter een goed gesprek met een kennis of vriend kan voeren dan mij tot uw bureau richten. Het scheelt me in ieder geval veel geld.

Zou er nog een antwoord komen?
Zie ook de externe link naar de webpagina van de stichting SKEPSIS over dit onderwerp).

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij