Symposium 2019 – Levensgevaarlijke kwakzalverij

Datum: Zaterdag 5 oktober 2019
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053WP Amsterdam
Voorzitter: Catherine de Jong, anesthesioloog, secretaris VtdK
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 3 punten

Progamma:

14:00 – 14:40 uur
Levensgevaarlijke psychokwakzalverij, casuïstiek
Prof. dr. Michiel W. Hengeveld
Emeritus-hoogleraar afdelingshoofd psychiatrie Erasmus MC Rotterdam

Bekijk de video:

 

14:40 – 15:20 uur
Over taken en bevoegdheden van de IGJ. Is de kritiek terecht dat de Inspectie veel blaft, maar te selectief bijt?
Prof. mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht em.

Bekijk de video:

 

15:20 – 15:40 uur Discussie

15:40 – 16:00 uur Pauze

16.00 – 16.40 uur
Waarom de overheid ten onrechte bang is voor de (ir)rationaliteit van haar burgers.
Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk de video:

 

16:40 – 17:20 uur
Waarom verstandige mensen in gevaarlijke kwakzalverij geloven
Prof. dr. Johan Braeckman, Hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Gent

Bekijk de video:

 

17.20 – 17.30 Discussie.

Ten Geleide

Jaarlijks vallen er vermoedelijk enkele tientallen dodelijke slachtoffers van kwakzalverij. Niet zelden betreft het dan psychiatrische patiënten, die worden behandeld door ex-psychiatrische patiënten die zich ontpopten tot therapeut. Psychiater Michiel Hengeveld zal tijdens het symposium verschillende voorbeelden geven.

De inspectie IGJ heeft tot wettelijke taak bij ernstige gevallen in te grijpen maar lijkt die taak te vaak te ontlopen. Hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben zal de mogelijkheden bespreken, die de nieuwe wetgeving biedt om op te treden.

Niet alleen psychiatrische patienten maken verkeerde of riskante keuzen, ook de doorsnee burger kan soms hardnekkig vasthouden aan irrationele denkbeelden. Men kan hierbij denken aan de gevaren van elektromagnetische velden, maar ook aan activisten die compensatie eisen voor de vermeende gevolgen van falend overheidsbeleid zoals bij de Q-koorts of die disproportionele eisen stellen om geringe, mogelijk schadelijke invloeden te weren.

Nog raadselachtiger dan de foute keuzen van psychiatrische patiënten of burgeractivisten is het fenomeen dat ook intelligente mensen soms kiezen voor kwakzalverij. In deze categorie zitten artsen die blijkbaar hun knop ‘kritisch wetenschappelijk denken’ hebben uitgezet. De Vlaamse hoogleraar wijsbegeerte Johan Braeckman zal uitleggen hoe dit kon gebeuren.

Deelnamekosten:

• Leden VtdK: € 25 plus gratis introduce(e)
• Leden studenten, promovendi en arts-assistenten (niet) in opleiding: € 5
• Niet leden: € 100
• Niet leden die lid worden: € 22,50 (eerste 6 maanden lidmaatschap VtdK) + € 25 (entree) = € 47,50*
• Niet leden studenten, promovendi en AIOS/ANIOS: € 15 (lidmaatschap VtdK) + € 5 entree) = € 20*
• Lunch: € 10 per persoon (gratis voor leden die deelnemen aan de jaarvergadering)

*combinatiekortingen gelden uitsluitend wanneer men zich vooraf aanmeldt.

Inschrijving: via de website of per email via symposium@kwakzalverij.nl. Graag in de email uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer vermelden. Deelnemende artsen kunnen drie accreditatiepunten krijgen voor het bijwonen van het symposium. Indien u uw accreditatiepunten via GAIA wilt laten registreren ook graag uw BIG-registratienummer vermelden.

Zij, die geen VtdK-lid zijn en het symposium als lid willen bijwonen kunnen zich van te voren aanmelden als lid. VtdK-leden, die ’s morgens ook de jaarvergadering hebben bijgewoond krijgen de lunch gratis. De inschrijving is definitief als het verschuldigde bedrag op de rekening van de VtdK is binnengekomen. Betaling graag overmaken op: IBAN-nummer NL37 INGB 0000 0322 37 (en BIC-nummer: INGBNL2A) ten name van de Vereniging tegen de Kwakzalverij te Amsterdam onder vermelding van ‘Symposium 2019’.

Route

Met het openbaar vervoer:
Vanaf Centraal Station – tram 13 of 17 Vanaf Amstel Station – tram 12
Vanaf Muiderpoort Station – tram 3 of 7
Vanaf Station Sloterdijk – tram 12 Halte: Bilderdijkstraat of De Clercqstraat

Met de auto: Afslag S105 vanaf de ring A10. Volg de Jan van Galenstraat richting centrum, rechtsaf de Willem de Zwijgerlaan op, linksaf de De Clercqstraat op en ten slotte rechtsaf de Da Costakade op. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Europarking in de Marnixstraat (de uurprijs is aanzienlijk).Van daar is het 10 minuten lopen naar Da Costakade 102.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij