UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Patiënt en internet: gevaren maar ook kansen

Samenvatting voordracht.

Het Internet wordt in toenemende mate populair. Consumenten blijken het Internet te gebruiken om informatie over gezondheid, ziekte en gezondheidszorg te krijgen of uit te wisselen. Steeds meer websites met dit soort informatie verschijnen op het World Wide Web. Daarnaast zijn er inmiddels duizenden discussie- en on line-supportgroepen en mailinglists over uiteenlopende gezondheidsonderwerpen.

Het Internet blijkt burgers, consumenten en patiënten veel nieuwe kansen te bieden. Het bevat een overvloed aan informatie en biedt de mogelijkheid om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen in het omgaan met een gezondheidsprobleem. Andere nieuwe of betere mogelijkheden zijn onder meer te vinden in het vragen van second opinion. Al deze nieuwe kansen leiden tot patient empowerment: de versterking van de positie van de patiënt en tot een nieuw partnership tussen patiënt en zorgverlener.

Tegelijkertijd brengt het gebruik van het Internet bedreigingen met zich mee. In feite gaat het hier niet om nieuwe bedreigingen, maar om een snelle schaalvergroting van reeds bestaande risico’s. Risico’s op gezondheidsschade ontstaan wanneer consumenten/ patiënten actie ondernemen op grond van onbetrouwbare informatie of van het verkeerd interpreteren van op zich betrouwbare informatie.

Aan het gezond worden en gezond blijven valt veel geld te verdienen. Voor kwakzalvers is Internet een nieuw en goedkoop medium om hun waar aan de man te brengen. Terwijl het voor farmaceutische bedrijven verboden is om voor hun producten, waarvan de werking bewezen is, reclame te maken, treft de Internetgebruiker aanprijzingen met gezondheidsclaims voor de meest obscure producten op het net aan, waarvan de werking nooit is aangetoond.

Het is belangrijk dat de consument/patiënt onderscheid kan maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie. Overheid en veldpartijen moeten hiervoor gezamenlijk inspanningen leveren Belangrijke elementen hierbij zijn onder meer het inrichten van een gezondheidsportaal, waar betrouwbare informatie beschikbaar wordt gesteld en wordt verwezen naar sites van betrouwbare organisaties, het promoten hiervan door de overheid, het ter beschikking stellen van voor consumenten/patiënten relevante informatie door organisaties van zorgverleners en patiënten en het inrichten van een klachtenlijn, waar consumenten/patiënten kunnen klagen over – in hun ogen -onbetrouwbare informatie op het net. Ingediende klachten kunnen aanleiding zijn om te waarschuwen tegen websites met onbetrouwbare informatie.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij