UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Symposium 2017: Niet-reguliere behandelwijzen in de huisartsenpraktijk

Datum: Zaterdag 7 oktober 2017, 13.30 uur – 17.30 uur
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam
Organisatie: Vereniging tegen de Kwakzalverij

13.30 uur
Uitreiking Mr Kackadorisprijs

Symposium

Voorzitter: drs. Nico Terpstra, huisarts en voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij

14:00 – 14:30
“Leveren complementair werkende huisartsen goedkopere zorg?” Dr Marco Blanker, huisarts-epidemioloog

14:30 – 15:00
“Ethische aspecten van niet-reguliere behandelwijzen in de eerste lijn” Prof dr Dick Willems, voormalig huisarts, hoogleraar medische ethiek AMC/UvA

15:00 – 15:30 Pauze

15:30 – 16:00
“Evidence-based interventies bij rugklachten – wat is zinnig, wat is onzinnig, wat is kwakzalverij” Prof. dr Maurits van Tulder, hoogleraar Doelmatigheidsonderzoek en hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

16:00 – 16:30
“In de huisartspraktijk van alledag omgaan met niet reguliere behandelwijzen ” Prof. dr Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Julius centrum UMC Utrecht

16.45 uur Borrel

Ten Geleide

Elke huisarts wordt op zijn tijd geconfronteerd met patiënten die zich aan niet-reguliere behandelwijzen overgeven. Het kan bijvoorbeeld gaan over acupunctuur om te stoppen met roken, over voedingsadviezen om ADHD te bestrijden of een verzoek tot een verwijzing naar een als niet-regulier bekendstaande buitenlandse kliniek betreffen, die volgens de eigen verzekeraar wordt vergoed ‘als de huisarts een verwijzing schrijft’. Meestal relatief onschuldig, maar soms ronduit dramatisch, zoals wanneer oncologische patiënten geloof hechten aan oncontroleerbare medische claims van overwegend dubieuze achtergrond.

Wat doet dat met deze patiënten, wat doet dat met hun familie en vrienden, en wat doet dat met hun huisarts? Wanneer zwijg je als professional en wanneer spreek je? Hoever ga je mee om de relatie met de patiënt niet te verstoren en waar ligt de grens?

Dit symposium gaat over het spanningsveld dat niet-reguliere behandelwijzen oproepen in de spreekkamer en daarbuiten. De eerste spreker is huisarts-epidemioloog dr. Marco Blanker, die uit de doeken zal doen hoe het nu echt zit met de claims dat niet-regulier werkende huisartsen goedkopere zorg bieden met behoud van kwaliteit, een verhaal dat in de wereld werd geholpen in een artikel van gezondheidseconoom Kooreman en antroposofisch arts dr. Baars.

Vervolgens komt ethicus prof dr. Dick Willems aan het woord over ethische aspecten van niet-reguliere behandelwijzen, prikkelend onder meer omdat Willems, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) recentelijk mede-opsteller was van het dit voorjaar verschenen (en niet onomstreden) RVS-rapport “Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg”, waarin het wel lijkt of de deuren naar niet-regulier moeten worden opengezet.

Als derde spreker laat prof dr Maurits van Tulder zien wat de waarde is van de talloze interventies van het bewegingsapparaat, zoals die in de fysiotherapie en zgn. manuele therapie op grote schaal worden toegepast. Zit er koren tussen het kaf?

Tenslotte wordt dit alles geïntegreerd door hoogleraar huisartsgeneeskunde prof dr. Niek de Wit die ingaat op wat al die elkaar tegensprekende beweringen van Jan en Alleman over niet-reguliere behandelwijzen in de spreekkamer van de huisarts voor effect hebben op de huisarts en op de arts-patiënt-relatie, de basis van het huisartsenvak. En hoe kijkt hij aan tegen alternatief praktiserende huisartsen: blijven zij binnen de KNMG-gedragsregels en zijn zij geschikt om co-assistenten en haio’s op te leiden?

Sprekers:

1. Dr. Marco Blanker – huisarts-epidemioloog. Opleiding tot arts (1998) en huisarts (2004), en promotie (2002) Erasmus MC. Praktijkhouder huisartsenpraktijk Blanker & Thiele, Zwolle. Epidemioloog, leider onderzoeksprogramma buik- en bekkenproblematiek, afdeling huisartsgeneeskunde UMCG. Principle investigator onderzoeksinstituut SHARE, UMCG. Blogger Medisch Contact.

2. Prof. dr. Dick Willems – voormalig huisarts, hoogleraar medische ethiek AMC/UvA sinds 2003. lid Gezondheidsraad, Beraadsgroep Ethiek en Recht, 1997 – 2014; lid Medisch-Ethische Commissie ten bate van Wetenschappelijk onderzoek met mensen, Academisch Medisch Centrum, 1999 – heden; lid Medisch-Ethische Commissie ten bate van de patiëntenzorg, Academisch Medisch Centrum, 1999 – heden; Voorzitter Centrum voor Ethiek en Gezondheid (RV&S), 2007-heden; Lid Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) 2007-heden

3. Prof.dr. Maurits van Tulder – Bewegingswetenschapper en Epidemioloog, heeft een aanstelling als hoogleraar Doelmatigheidsonderzoek en is hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventies in de gezondheidszorg, met name naar aandoeningen van het bewegingsapparaat. Van Tulder is Co-Editor van de Cochrane Back and Neck Group en is voorzitter of lid geweest van zes klinische richtlijnen voor lage-rugklachten en een aantal andere richtlijnen. Hij is een frequent spreker over evidence-based medicine voor rugklachten op wetenschappelijke congressen. Hij geeft cursussen over evidence-based medicine, systematisch literatuuronderzoek en economische evaluaties in binnen- en buitenland. Hij heeft 390 wetenschappelijke publicaties, waarvan de meeste gerandomiseerde trials, systematisch literatuuronderzoek en economische evaluaties betreffen.

4. Prof. dr. Niek de Wit – Hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, de eerstelijns afdeling van het UMC Utrecht. Na 20 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest is hij vanaf 2010 voltijds afdelingshoofd huisartsgeneeskunde in het UMC Utrecht. Hij is tevens medisch manager van de Julius Gezondheidscentra, de academische eerstelijns praktijk in Leidsche Rijn. Hij heeft een brede kennis van zorginnovaties in de eerste lijn en, begeleidt een groot aantal researchprojecten op dat gebied. Die projecten gaan met name over taakverschuiving en substitutie van zorg, over inzet van point of care diagnostiek en de plaats van preventie in de eerstelijn. Hij is lid van een aantal professionele en overheidscommissies op het gebied van zorgvernieuwing, zoals de projectgroep Toekomstvisie Huisartsgeneeskunde en de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. Hij is tevens gasthoogleraar aan de Universiteit van Durham, UK.

16.45 uur Borrel

Ten Geleide

Inschrijving Deelnamekosten:
• Leden VtdK: € 25 plus gratis introduce(e)
• Leden studenten, promovendi en arts-assistenten (niet) in opleiding: € 5
• Niet leden: € 100
• Niet leden die lid worden: € 45 (lidmaatschap VtdK)  + € 25 (entree) = € 70*
• Niet leden studenten, promovendi en AIOS/ANIOS: € 15 (lidmaatschap VtdK) + € 5 entree) = € 20*
• Lunch: € 10 per persoon (gratis voor leden die deelnemen aan de jaarvergadering)

*combinatiekortingen gelden uitsluitend wanneer men zich vooraf aanmeldt.

Inschrijving: via de website of per email via symposium@kwakzalverij.nl. Graag in de email uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer vermelden. Accreditatie is voor twee punten nodig. Indien u uw accreditatiepunten via GAIA wilt laten registreren ook graag uw BIG-registratienummer vermelden.

Zij, die geen VtdK-lid zijn en het symposium als lid willen bijwonen kunnen zich van te voren aanmelden op de website www.kwakzalverij.nl onder het blokje “lid worden”. VtdK-leden, die ’s morgens ook de jaarvergadering hebben bijgewoond krijgen de lunch gratis. De inschrijving is definitief als het verschuldigde bedrag op de rekening van de VtdK is binnengekomen. Betaling graag overmaken op: IBAN-nummer  NL37 INGB 0000 0322 37 (en BIC-nummer: INGBNL2A) ten name van de Vereniging tegen de Kwakzalverij te Amsterdam onder vermelding van ‘Symposium 2017’.

Route

Met het openbaar vervoer:
Vanaf Centraal Station – tram 13 of 17 Vanaf Amstel Station – tram 12
Vanaf Muiderpoort Station – tram 3 of 7
Vanaf Station Sloterdijk – tram 12 Halte: Bilderdijkstraat of De Clercqstraat

Met de auto: Afslag S105 vanaf de ring A10. Volg de Jan van Galenstraat richting centrum, rechtsaf de Willem de Zwijgerlaan op, linksaf de De Clercqstraat op en ten slotte rechtsaf de Da Costakade op. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Europarking in de Marnixstraat (de uurprijs is aanzienlijk).Van daar is het 10 minuten lopen naar Da Costakade 102.

Update 19 juni 2018: Bekijk video’s van de lezingen.

De video’s met de lezingen staan inmiddels online. U kunt ze hier terugvinden.

Interessante artikelen

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Lees het NTtdK 2023, nr 3 integraal, met oa: alles over het afgelopen jaarsymposium, boekrecensies en meer.

artikelen - 12 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober vond het jaarlijkse symposium van de VtdK plaats. Dit jaar was het thema ‘Fysiotherapie en de grens met wellness en niet- reguliere behandelwijzen’. Bekijk de video’s van de lezingen.