UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Kandidaten Meester Kackadorisprijs 2006

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft ook dit jaar een aantal personen en instellingen genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs. Deze prijs is bedoeld voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van de kwakzalverij in Nederland. Opvallend zijn dit jaar de vele gerenommeerde instituten die ter nominatie werden voorgedragen. De jury signaleert de uitglijders van deze wetenschappelijke instituten en (semi)overheidsorganen met grote zorg.
Dit jaar zijn er tien kandidaten genomineerd voor de Meester Kackadoris-shortlist. Tot de genomineerden behoren Liesbeth List en haar medische leidsman Prof. dr. J.J. Rasker, het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam, Annemarie Postma, columniste van het Algemeen Dagblad, en ZonMw, de semi-overheidsinstantie die ieder jaar vele miljoenen aan subsidies verstrekt voor onderzoek in de gezondheidszorg.
De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijks symposium van de Vereniging tegen de Kwakzalverij op 4 november 2006 om 14.00 uur in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, Amsterdam.

Liesbeth List en Prof. dr. J.J. Rasker. De zangeres Liesbeth List en de gepensioneerde hoogleraar reumatologie J.J. Rasker staan op de loonlijst van Distributiecare, een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op het gebied van misleidende reclames. List en Rasker figureren herhaaldelijk in advertenties en advertorials in de roddelbladen om reclame te maken voor Glucon Combi, een nutteloos middel tegen gewrichtsslijtage. Rasker maakte in het verleden reclame voor het VSM-middel SRL-gelei en List deed datzelfde voor het Taiwanese kruidenmiddel Chien Pu Wan, voordat dat in opspraak raakte door de aanwezigheid erin van giftige stoffen. Ook dit middel kwam uit de keuken van Distributiecare.

Annemarie Postma, columniste van het AD, schrijft regelmatig over gezondheidszaken en neemt graag deel aan praatprogramma’s op de buis. Voortdurend fulmineert zij tegen de reguliere geneeskunde en tegen wat zij noemt de ‘heksenjacht’ op alternatieve behandelaars door de ‘medische maffia’ met haar ‘biljardenindustrie’. Gespeend van enige medische kennis neemt zij stelling tegen chemotherapie bij kanker. Alternatieve behandelwijzen zijn volgens haar een goed alternatief voor chemotherapie. Een columniste die een zo groot bereik heeft als Postma in het AD moet zich, wanneer zij schrijft over ziekte en gezondheid, ten volle bewust zijn van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van haar lezers. Zij lijkt zich daar niets van aan te trekken.

Het RIVM te Bilthoven is verantwoordelijk voor de desinformatie op de website ‘www.Kiesbeter.nl‘. Deze website is door het RIVM gestart op verzoek van de overheid. De burger kan daar opzoeken welke ziektekostenverzekeraar het beste bij hem past. Deze overheidssite geeft op buitengewoon onkritische wijze informatie over iriscopie, bio-elektrische methoden, homeopathie en Therapeutic Touch. Tot overmaat van ramp worden ook nog adressen en telefoonnummers verstrekt van allerlei alternatieve beroepsorganisaties, zoals bijvoorbeeld die van de artsen-acupuncturisten. Legitimatie van kwakzalverij in optima forma.

Het Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam. Dit noodlijdende ziekenhuis, dat elke euro zou moeten omkeren alvorens hem uit te geven, organiseerde het symposium ‘Integratieve geneeskunde en complementaire technieken’, dat tot groot enthousiasme van medewerkenden heeft geleid. Inmiddels hebben zich zeven ‘aandachtsvelders’ aangemeld die een cursus aromatherapie hebben gevolgd. Deze scholing wordt bekostigd uit het nascholingsbudget van de betrokken afdelingen.

TNO-Pharma en haar directeur Systems Biology Research Prof. dr. Jan van der Greef. TNO-Pharma is een gerenommeerd wetenschappelijk instituut. Des te wranger is het dat het zonder enige bewijsvoering stelt dat kruiden zeer geschikt zijn als medicijn. Er verschijnen artikelen in allerlei bladen onder titels als ‘Wederopstanding van planten als medicijn’ en ‘Kruiden in een nieuw daglicht’. Met hun niet-gefundeerde propaganda voor kruiden bevorderen Van der Greef en zijn medewerkers het kwakzalvend gebruik van planten in hoge mate; ze reiken de beoefenaren van bedrieglijke fytotherapie ‘argumenten’ aan voor hun bedenkelijke praktijken.

VVAA, de Vereniging Van Artsen Automobilisten. Dit is een financiële en verzekeringstechnische dienstverlener in verenigingsvorm, waarvan 87.000 medici en paramedici lid zijn. In de aanvullende zorgverzekeringen van de VVAA moet men zich verplicht meeverzekeren voor alternatieve hulpverlening. Ophef veroorzaakte de VVAA ook door vanaf voorjaar 2006 een serie portretten van alternatieve artsen in clubblad Arts en Auto te publiceren. Daarin werden o.a. de homeopathie, hypnotherapie en acupunctuur kritiekloos opgehemeld.

Gezondheidsnet.nl van Press Partners BV uit Baarn is naar eigen zeggen ‘de grootste gezondheidssite van Nederland’. De medische informatie op deze website is commercieel gestuurd, onjuist en misleidend. Zo lezen we over sint-janskruid, een middel niet zonder gevaarlijke bijwerkingen, dat het zorgt voor ‘een goede geestelijke balans’. Verder wordt op de website ongegeneerd reclame gemaakt voor een scala aan alternatieve behandelwijzen. Onder dit kopje treft de bezoeker zelfs de ‘reguliere geneeskunde’ aan: ‘het is misschien juister om de reguliere geneeskunde te zien als een van de vele geneeswijzen waaruit we kunnen kiezen, als we een ziekte willen genezen’.

Wetenschappelijke adviesraad IOCOB. De Stichting IOCOB (Stichting voor Innovatief Onderzoek en onderwijs van Complementaire Behandelvormen) geeft ‘onafhankelijke’ voorlichting over complementaire behandelwijzen Het IOCOB steunt uitzonderlijke wetenschappelijke projecten waarvoor in de reguliere geneeskunde geen of onvoldoende belangstelling zou bestaan. Zo is op de website van het IOCOB een foto te zien van een oliebehandeling van het derde oog door de directeur van de stichting, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink. Hiermee denkt Keppel Hesselink, die overigens helemaal geen professor is volgens Nederlandse standaarden, ‘meer inzicht te krijgen in de werking van complementaire behandelvormen’. Hoe gek moet je het maken. Het IOCOB is er in geslaagd een vijftal ’tophoogleraren’ aan zich te binden in zijn wetenschappelijke adviesraad: prof.dr. L.M.Bouter, epidemioloog (VUmc), prof.dr. J.J.Jolles, neuropsycholoog (Universiteit Maastricht), prof.dr. J.M.A. Lange, internist (AMC), prof.dr. E. Lindeman, revalidatiearts (Universiteit Utrecht) en prof.dr. W.P. Vandertop, neurochirurg (AMC en VUmc). Veel mensen zullen wel denken dat, nu deze tophoogleraren er hun naam aan verbonden hebben, het wel in orde zal zijn met de wetenschappelijkheid van het IOCOB. Door hun naam aan dit bizarre instituut te verbinden hebben deze ‘echte’ hooggeleerden de medische wetenschap en het publiek een slechte dienst bewezen.

WUR (Wageningen Universiteit Researchcentrum), Animal Sciences Group. In mei 2006 werd door dit vooraanstaande onderzoeksinstituut het rapport Homeopathie, een oplossing voor kalverdiarree! uitgegeven. In het rapport wordt een lofzang op de homeopathie gezongen, hetgeen opmerkelijk mag heten in een tijd dat zowel nationaal als internationaal in de diergeneeskunde het besef is doorgedrongen dat homeopathische behandelingen niet werkzaam kunnen zijn en dat de homeopathische dierenartsen in strijd handelen met de diergeneeskundige ethiek en wetenschap als ze homeopathie toepassen in hun praktijk.

ZonMw. In november 2004 verscheen een rapport getiteld: Onderzoek op het gebied van Complementaire Behandelwijzen: stand van zaken en een plan van aanpak. Het rapport was opgesteld door de voorbereidingscommissie Complementaire Behandelwijzen van ZonMw. Drie van de zes leden kwamen uit het alternatieve circuit. De commissie bestond verder uit twee epidemiologen en een klinisch psycholoog. Het ontbreken van enigerlei inbreng uit de medische, klinisch-specialistische disciplines is opvallend. In het rapport wordt een voorstel gedaan om het wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve behandelwijzen voor eens en voor altijd uit het slop te halen door alternatieve artsen een spoedcursus te geven van ongeveer twaalf dagdelen in het doen van onderzoek. Door de overheid is hiervoor € 190.000 euro ter beschikking gesteld. Met de eerste cursus voor 15 personen is inmiddels gestart. Het is een raadsel wat ZonMw heeft bezield om een commissie samen te stellen die voor de helft uit beoefenaars van alternatieve geneeswijzen bestaat. Van een semi-overheidsorgaan mag op zijn minst enige zorgvuldigheid verwacht worden bij de samenstelling van haar adviescommissies. Met het rapport en de daaraan gekoppelde wetenschappelijke spoedcursus voor een vijftiental alternatieve artsen heeft ZonMw de kwakzalverij in Nederland op ongekende wijze gelegitimeerd.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij