UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Nominaties Meester Kackadorisprijs 2005 (correctie)

VERKLARING

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Medische Faculteit van de Universiteit Maastricht in verband gebracht met kwakzalverij. De nominatie berust op een misverstand dat door de Vereniging hieronder nader wordt toegelicht. Na overleg met de Universiteit heeft de Vereniging de betreffende nominatie van de shortlist van haar website verwijderd. Met het afgeven van deze gezamenlijke verklaring wordt de nominatie van de Medische Faculteit Maastricht ingetrokken.

De Universiteit Maastricht, bij monde van de faculteit Geneeskunde, neemt afstand van alle vormen van kwakzalverij. De Universiteit kan zich goed vinden in het uitgangspunt van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, namelijk: behandelmethoden van alternatieve genezers te beoordelen op basis van wetenschappelijke feiten. In de wetenschap wordt betrouwbaar vastgesteld of een behandeling ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid of aan de genezing.

Bestuur College van Bestuur

Vereniging tegen de Kwakzalverij Universiteit Maastricht

 

 

Nadere Toelichting van het Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Onze shortlist vermeldde de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, Medische Faculteit Maastricht als een van de genomineerden. Bij deze nominatie blijkt een correctie noodzakelijk. Wij verkeerden in de veronderstelling dat een zekere hoogleraar, die in toenemende mate alternatieve geneeswijzen ging toepassen, nog steeds verbonden was aan deze vakgroep van de Maastrichtse Faculteit. Wij hadden onze informatie met name gebaseerd op de gegevens die tot begin oktober 2005 te vinden waren op de websites van het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht (www.unimaas.nl).

– Deze hoogleraar, die de directe aanleiding vormde om de UM te nomineren voor de prijs, stond daar als hoogleraarstaflid vermeld bij de afdeling Klinische en Experimentele Psychiatrie en Neuropsychiatrie. Op die pagina stond ook zijn universitair e-mail-adres en een link naar zijn universitaire webpagina, waar zijn functie als hoogleraar B Psychiatrie duidelijk vermeld was. Hij stond eveneens in de elektronische telefoongids van de Universiteit vermeld.

– Op de website van de Universiteit, c.q. het Academisch Ziekenhuis lazen wij bovendien dat hij in 2004 en 2005 de eerste promotor was bij twee proefschriften. Daaruit hebben wij geconcludeerd dat hij nog altijd het ius promovendi van de universiteit bezat, hetgeen achteraf onjuist is gebleken.

Ten slotte vonden wij op de website PubMed (de internationale medische database) een aantal publicaties uit 2005 met de hoogleraar als (mede-)auteur met vermelding van zijn affiliatie met de Universiteit van Maastricht.

De Universiteit liet ons daarop weten dat de informatie over haar relatie met deze persoon niet meer klopte. In goed overleg met het College van Bestuur van de Universiteit is daarom de bovenstaande gezamenlijke verklaring opgesteld.

Wij hebben vervolgens de nominatie van de Medische Faculteit Maastricht uit onze shortlist op de website verwijderd. (klik hier voor de shortlist).

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij