UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek

Genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs 2004

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft acht kandidaten genomineerd,waaronder Tineke de Nooij, Paul van Dijk en Hans Wiegel, voor de Meester Kackadorisprijs 2004. Deze prijs is bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’.

Paul van Dijk
De arts Paul van Dijk is de auteur van het compendium Geneeswijzen in Nederland, waarin hij sinds 1976 gedwee en kritiekloos meer dan 400 kwakzalverijen uitvoerig beschrijft. In 2003 zag de negende editie het licht, uiteraard bij uitgeverij Ankh-Hermes.
Faculteit der Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht
Deze biedt derdejaars farmaciestudenten het keuzevak ‘homeopathie en fytotherapie’ aan. De studenten krijgen onderwijs over kruiden- en homeopathische geneesmiddelen van de docenten, waarbij de indruk gewekt wordt dat de reguliere en alternatieve geneeskunde een gelijkwaardige plaats in het universitair onderwijs hebben.
Jurriaan Kamp
De voormalig economisch journalist Jurriaan Kamp is hoofdredacteur van het maandblad Ode, een ‘opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen’. De redactie staat op het standpunt dat ‘de conventionele medische wetenschap voor een reeks van aandoeningen vooral teleurstelling en desillusie biedt’ en biedt een forum voor de meest bizarre opvattingen over ziekte en gezondheid.
Mondriaan Onderwijsgroep
De Mondriaan Onderwijsgroep in Den Haag verzorgt een ‘basiscursus’ complementaire zorg voor verplegenden en verzorgenden, met onder andere aandacht voor kruidentoepassingen en aromatherapie. Door in een onderwijspakket behandelingen aan te bieden die niet evidence-based maar belief-based zijn, legitimeert deze instelling de kwakzalverij en draagt zij bij aan misleiding van en door verplegend personeel.
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
De NMT stelt in een van haar gedragsregels dat haar leden kunnen worden getoetst op ‘deskundigheid, doelmatigheid, patiëntgerichtheid en zorgvuldigheid’. Desondanks treedt zij niet op tegen leden die zich biologisch tandarts noemen en die op ondeugdelijke en onwetenschappelijke gronden amalgaam verwijderen en zo de gebitten van vele Nederlanders aanzienlijke schade toebrengen.
Tineke de Nooij
Voormalig discjockey en televisiepresentatrice. In haar televisieprogramma ‘Tineke en de paranormale wereld’ liet zij binnen- en buitenlandse mediums en paragnosten opdraven. Aan haar dankt Jomanda, het ‘genezend medium’ uit Tiel, haar beroemdheid. Recentelijk heeft deze propagandiste van kwakzalverijen haar naam verbonden aan de Biostabil 2000 van Bruno Santanera, een hangertje dat én helend én preventief zou werken. De arts (Roy Martina) die ook in dit programma optreedt doet alsof de medische wetenschap achter deze kwakzalverij staat. De Reclame Code Commissie heeft Tineke de Nooij om deze onzin reeds op de vingers getikt. Maar zij trekt zich er niets van aan en gaat rustig door met haar boerenbedrog.
Prescan
Prescan is een Enschedees bemiddelingsbureau dat onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ door middel van suggestieve advertenties in (dag)bladen mensen kostbaar preventief medisch scanonderzoek aanpraat. De medische wetenschap wijst deze screeningspraktijken af: ze zijn niet alleen kostbaar en overbodig, maar bieden ook een schijnzekerheid, terwijl röntgenstralen zelfs schadelijk kunnen zijn.
Hans Wiegel
De voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland geeft leiding aan de Vereniging van ziektekostenverzekeraars, die niet alleen reguliere geneeswijzen verzekeren maar ook allerlei alternatieve behandelwijzen. Nu er steeds meer vergoedingen uit het basisverzekeringspakket worden ‘wegbezuinigd’, moeten veel mensen zich bijverzekeren. In deze aanvullende verzekering worden nog altijd ook kwakzalverijen als homeopathie en acupunctuur opgenomen. Wiegel wenst zijn achterban niet te dwingen deze ‘koppelverkoop’ ongedaan te maken. Daarmee geeft hij blijk van aanzienlijke minachting voor de doelmatigheidaspecten van onze gezondheidszorg.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens het symposium “Dubieuze praktijken. Kwakzalverij en geestelijke gezondheidzorg”, op zaterdag 23 oktober 2004 om 13.30 uur in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6B, Amsterdam (programma Symposium 2004)

Informatie: C.N.M. Renckens; 0229-217692; 0651187133 ;
F.S.A.M. van Dam: 020-6739479; 0620616743.
e-mail: secretariaat@kwakzalverij.nl

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij

Schrijf je in en ontvang het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij (NTtdK).

Word lid east
Kwakzalverij