UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 28 november 2016

Huppes geschrapt uit artsenregister om alternatieve kankerbehandeling

Wim Huppes, die kankerpatiënten behandelde met experimentele therapieën en onbewezen middelen, mag zich officieel geen arts meer noemen.

Huppes geschrapt uit artsenregister om alternatieve kankerbehandeling

Het Centraal Tuchtcollege (CTG) heeft half november ex-internist Wim Huppes definitief als arts geschrapt uit het BIG-register. De voormalige internist onderwierp in zijn kliniek in Hilversum uitbehandelde kankerpatiënten aan een experimentele behandeling met onbewezen middelen. Er traden daarbij ernstige bijwerkingen op. Dit feit rechtvaardigt een zware maatregel, is in de CTG-uitspraak te lezen.  

Het college verwacht bovendien herhaling van zijn gedrag. Zo gaf Huppes tijdens de zitting in hoger beroep te kennen met zijn (nieuwe) Stichting TippingPoint4Cancer voor kankerpatiënten te willen bemiddelen voor behandelingen buiten de richtlijnen van de reguliere geneeskunde.  

Huppes doelde hier op Duitse natuurgeneeskundige klinieken waarmee hij contacten heeft gelegd. De ex-internist, zo oordeelde het college, “heeft er slechts tot op zekere hoogte blijk van gegeven in te zien dat hij anders had moeten handelen. Verweerder stelt dat veel richtlijnen en protocollen vanwege zijn deductieve manier van werken overbodig zijn en niet op hem van toepassing zijn. Dit gebrek aan inzicht en de gebrekkige wil om met reguliere behandelaren samen te werken, doet vrezen voor herhaling”, aldus het CTG.

Inspectie

Het CTG sluit zich met zijn uitspraak aan bij het in oktober 2015 uitgesproken vonnis van het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag. Dit tuchtcollege was als eerste aan het werk gezet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die vier klachten kreeg van door Huppes behandelde patiënten.  

Huppes ging vervolgens tegen deze uitspraak in beroep. Het resultaat van de recente CTG-uitspraak is nu terug te vinden in het BIG-register. Onder de naam Wim Huppes is te zien dat zijn BIG-nummer is doorgehaald. Verder is onder Aantekening in grote lijnen vermeld waarom zijn naam is geschrapt.

Wim Huppes BIG egister

Het CTG heeft grote bezwaren tegen Huppes’ behandelingen met experimentele middelen zoals reversine, een chemisch product dat tumorremmend zou werken. Het middel mag echter niet bij mensen worden toegepast, ook niet als ‘compassionate use´(als er niets anders meer is), zoals Huppes zijn patiënten voorhield. Het is te koop via een Amerikaans bedrijf in Texas.  

Dit bedrijf waarschuwt dat zijn product alléén voor researchdoeleinden is bestemd en niet voor het behandelen van mensen. Huppes rommelt desondanks verder. De recente uitspraak van het CTG en de sluiting van zijn Hilversumse kliniek door de IGZ hebben hem niet op andere gedachten gebracht. We lezen: “Ik doseer voorzichtig en monitor bijwerkingen. De dosis gaat pas naar een werkzame dosis als er geen noemenswaardige bijwerkingen zijn.”

Medicatieveiligheid

Dit bleek eerder echter flink tegen te vallen. Het waren onder meer infusen met onder andere reversine en andere experimentele medicatie waar het tuchtcollege over viel. De IGZ inspecteerde de kliniek van Huppes in Hilversum en ontdekte bovendien nogal wat omissies in medicatieveiligheid en bij het gebruik van medische hulpmiddelen en apparatuur. Zo bereidde Huppes zelf de medicatie terwijl hij daar onvoldoende voor geschoold is. Ook vertelde hij zijn patiënten niet dat de experimentele middelen die ze kregen ingespoten niets van doen hebben met evidenced based medicine, zoals je mag verwachten van een serieuze kankerbehandelaar. Ook liet de dossiervorming in de kliniek van Huppes te wensen over, ontdekte de IGZ.

Wim Huppes deed zijn behandelingen in zijn kliniek Ruige Rus in Hilversum. Deze is in maart 2015 gesloten. Huppes heeft inmiddels, samen met enkele financiers, een nieuw “kankercentrum” opgericht, TippingPoint4Cancer in Laren dat volgens hem zou zijn toegelaten door de Minister van VWS en ook een AGB Code zou hebben gekregen: 22220613. Dit centrum is voor de begeleiding van uitbehandelde kankerpatiënten die er een ‘Alternatief Behandelplan’ kunnen aanvragen. In het maartnummer 2016 van het vage kwakzalversblad Spiegelbeeld, een “onafhankelijk maandblad voor spiritualiteit en bewustwording”, schrijft Huppes hierover:

“Het heeft mijn voorkeur grote bollen kanker (dat zijn lokale vormen van kanker) met roodlichttherapie aan te pakken. Bij kleine dieren (muizen) is dat bewezen effectief en bijwerkingenarm gebleken. Ik heb een uitvinding gepatenteerd, namelijk LED-licht, met voldoende licht om ook bij mensen, die veel groter zijn dan muizen, met lichttherapie effectief kanker te kunnen behandelen. Met lichttherapie kan een gelokaliseerde kanker duizendmiljardvoudig verkleind worden, en heling optreden.”

Duitsland

Huppes werkt voor uitgezaaide ziektes samen met het – voor medische kankerresearch gecertificeerde laboratorium van MetaVectum in Hamburg. Ook werkt hij met het Zentrum der erweiterten Medizin in Frankfurt am Main van Gerhard Siebenhüner, een instituut waar talloze alternatieve therapieën en apparaten van stal kunnen worden gehaald. Verder heeft Huppes contacten met het Zentrum für Privatärtszliche Medizin in Calw bij Stuttgart waar het kwakartsen-echtpaar Helmuth en Michaela Krieg de scepter zwaait.

Beide Duitse “natur”-centra hebben roodlichtapparatuur aangeschaft om kankercellen te vernietigen. Verder prutst Huppes opnieuw met experimentele, onbewezen geneesmiddelen. Hij laat deze middelen in nanovetbolletjes stoppen in een laboratorium van CuraFaktur in Heilbronn.

De volgende middelen staan op zijn lijst: Reversine, Hesperadine, AZ3146, Tozasertib, Rigostertib en AT-7519. Het zijn middelen met weinig bijwerkingen “precies zoals de alternatieve sector dat wil”, aldus Huppes.

Het zijn de contacten met deze Duitse natuurgenezers die Huppes noopten tot een beroepsprocedure bij het CTG, zo lezen we in de uitspraak. Hij wil weliswaar niet meer als arts werken, zo liet hij het college weten, maar zou wel de BIG-registratie willen behouden. Volgens Wim Huppes is “zijn BIG-registratie voor hem van groot belang, omdat hij zich naar zijn (internationale) professionele contacten wil kunnen blijven presenteren als arts.” Dit kan nu niet meer, Huppes mag zich geen arts meer noemen, ook niet Duitsland.

Het zal hem er niet van weerhouden patiënten te behandelen, nu zonder de artsentitel. Dit is toegestaan in ons land en vormt een lacune in de Wet BIG. De voormalige Silvia Millecam-behandelaar René Broekhuyse maakt hier al tijden gebruik van. Hij werd in 2006 geschrapt uit het BIG-register, maar praktiseert nog steeds vrolijk verder in zijn praktijk De Nieuwe Ham in De Meern. 

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.