UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 18 december 2016

WHO leert anti-vaccingelovigen aan te pakken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een handleiding gemaakt om vaccinatie-ontkenners van repliek te dienen.

WHO leert anti-vaccingelovigen aan te pakken

Foto: www.wibnet.nl

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een 44-pagina’s tellend document opgesteld dat als handleiding kan dienen om vaccinatie-ontkenners, mensen die een vaccinatie tegen kinderziektes onzin vinden, van repliek te dienen. Het document is gemaakt door het Europese regionale kantoor van de WHO in Kopenhagen en bedoeld voor woordvoerders van gezondheidsinstanties. Zij krijgen in openbare discussies, vaak op televisie, te maken met mensen die het nut ontkennen (loochenen) van vaccins en die daarbij nogal wat wetenschappelijke flauwekul debiteren en de werkelijke feiten onder tafel vegen. Ze negeren de gezondheidsvoordelen en blazen vooral de bijwerkingen op. In Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om aanhangers van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).  

In het WHO-document staan tips om deze critici, vaak sektarische gelovigen, effectiever aan te pakken. Lezers kunnen de onderbouwing voor deze tips nalezen: het document bevat 76 literatuurreferenties. De opstellers zijn niet alleen te rade gegaan bij vaccin-experts voor de medische onderbouwing maar ook bij communicatiewetenschappers en bij psychologen, voor betere overreding- en overtuigingstechnieken om anti-vaccinatie-retoriek te kunnen pareren.

Het document richt zich op openbare debatten in zalen en voor diverse media waar andere communicatiemethoden vereist zijn dan voor een gesprek in de spreekkamer, waar de gesprekspartner vaak een vriendelijke twijfelaar is.

Twee basale lessen uit het WHO-document:

Les 1: informeer het publiek, richt je niet tot de anti-vaccin-gelovers.

Les 2: probeer onzin van de ontkenner te weerleggen.

Vertrouwen

Het doel van de discussie moet zijn: bij het publiek meer vertrouwen kweken in vaccins. Het is een nuttig document getuige bijvoorbeeld de merkwaardige, eenzijdige discussie half november in het programma Pauw van Jeroen Pauw. In die uitzending van 17 november moest jeugdarts Lucy Smit van JGZ Kennemerland de strijd aanbinden met drie antivaccin-gelovigen onder wie sekteleider Door Frankema, actief in de NVKP, schrijfster van het in 2013 verschenen boek ‘Vaccin Vrij!‘ en beheerder van de gelijknamige website

De drie gelovers aan tafel bij Pauw, zonder enige medische achtergrond en volgestopt met kennis die ze hebben opgedoken met selectief googlen, voldeden aan de basale beschrijving in het WHO-document van vaccin-ontkenners: ze staan niet open voor een andere mening, ongeacht het wetenschappelijk bewijs; ze interpreteren teksten vaak verkeerd, zijn zeer selectief en dragen alleen bewijzen aan die in hun geloofsstraatje van pas komen. Bovendien zijn ze erg gevoelig voor samenzweringstheorieën, hebben de opstellers van het WHO-document ontdekt. “Richt je dus op het publiek, de gelovers luisteren toch niet naar je”, is hun advies. Zie ook de Kloptdatwel.nl-site.  

Consultatie-arts Lucy Smit gaf blijk het WHO-document (nog) niet te hebben gelezen. Ze liet de drie onzin uitkramen zonder moeite te nemen hen – en vooral het publiek – daarop te wijzen. Neem bijvoorbeeld de volgende bewering van Door Frankema in de Pauw-uitzending: “Het is absurd. In een laboratorium worden ziektes gekweekt, ziekteverwekkers als virussen en bacteriën worden gekweekt. Vanuit dat lab worden die in een spuit gestopt en ingespoten in een gezonde generatie kinderen. Zo zet je toch de ziektes voort. Je creëert de ziekte in een laboratorium en spuit ze vervolgens in kinderen. Waarom, doe je dit?” vroeg ze zich vervolgens vertwijfeld, blijkbaar niet geremd door enige kennis hierover, informatie die overigens te vinden is op de website van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het door haar gehate Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Geschrapt als arts

Ondanks stapels literatuur die het tegendeel bewijzen meent Door Frankema nog steeds dat het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) autisme veroorzaakt. De bedenker van deze theorie, de Brit Andrew Wakefield, is reeds lang geleden geschrapt als arts. Zijn artikel in The Lancet uit 1998 over zijn autisme-theorie werd in 2010 teruggetrokken vanwege ontdekte onderzoeksfraude. Er zijn sindsdien vele studies verschenen waaruit blijkt dat er geen enkel verband is tussen het BMR-vaccin en autisme. Deze breed gedragen medische consensus hierover dringt echter niet door tot Door Frankema die met allerlei selectief gekozen dingetjes haar autismegeloof in stand blijft houden.

Frankema is adept van de inmiddels overleden homeopathische arts Tinus Smits, die meende met zijn uiterst omstreden Cease-therapie “ontstane vaccinatieschade” te kunnen “ontstoren”; Smits heeft nog steeds tientallen aanhangers waaronder vele artsen. Ook de tafelgenote van Frankema bij Pauw, Flory Gout, mocht onzin debiteren. Citaat: “Ik vind het gewoon krankzinnig om een gezond babykinderlijfje in te spuiten, niet alleen met ziekten, sommige levend, sommige dood, maar ook met ontzettend veel gifstoffen en neurotoxines. Het is echt krankzinnig. Artsen weten niet wat ze in die kinderen spuiten.” Gout, moeder van vier kinderen, doet iets met adviseren over bevallingen. Een advies aan Gout zou zijn de site van het Rijksvaccinatieprogramma eens te bekijken.

Consultatiearts Smit liet zich tijdens de uitzending intimideren door de onzin-uitbrakende woordenmachine van beide dames. Ze zweeg geduldig en deed alsof ze in haar spreekkamer zat terwijl ze – conform les 2 van de WHO – op zijn minst had kunnen opmerken dat er geen levend bacterie-of virusmateriaal wordt ingespoten en dat er geen onderbouwing is voor die vermeende schadelijke werking van toegevoegde stoffen.

Petitie

De uitzending van Pauw bleef niet onbesproken. Een petitie op de website petities.nl was het gevolg, met tot nu toe 4378 ondertekenaars:

“VARA: Rectificeer de antivaccin-uitzending van Pauw op 17 november. Op zeventien november intimideerden drie rabiate antivaccin-activisten één beleefde kinderarts bij Pauw. Allerlei gevaarlijke medische onzin bleef zonder weerwoord. Pauw liet het allemaal gebeuren. Zulke propaganda veroorzaakt totaal onnodige epidemieën. VARA, voorkom dit in NL: rectificeer nu!” 

Jeroen Pauw kwam na een nachtje slapen tot de conclusie dat het basale journalistieke principe hoor-en-wederhoor niet altijd tot het uiterste moet worden doorgevoerd, als de wetenschappelijke kennis tussen de twee kampen niet dezelfde is en als waanideeën het onderwerp van discussie zijn. Zie ook het stuk dat VtdK-bestuurslid Frits van Dam hier al in 2008 over schreef. 

Feiten

Jeroen Pauw kwam de volgende dag direct aan het begin van zijn uitzending terug op de merkwaardige, eenzijdige discussie van de avond ervoor. “Om de feiten op een rij te zetten”, luidde de uitleg van Pauw. “Eerst wil ik terugkomen op de avond van gisteren, soms gaat er weleens wat echt mis,” aldus Pauw. Om te vervolgen: “Het onderwerp raakte behoorlijk uit balans en feiten werden betwist of sneeuwden onder. Het beeld kon ontstaan dat het niet-vaccineren van kinderen een verantwoorde optie zou zijn. Van dat beeld willen wij niet de afzender zijn. Er is geen bewezen verband tussen inenten en autisme, vaccins zijn afgezwakte virussen waar je niet ernstig ziek van kunt worden en de uitbraak van kinderziektes komt alleen nog maar voor bij kinderen die niet ingeënt zijn zoals bijvoorbeeld in bepaalde gereformeerde gemeenten.”

Ook Arjen Lubach liet zich eind oktober in zijn Zondag met Lubach niet onbetuigd over de groeiende ‘prikangst’ in Nederland waar blijkbaar geen kruid tegen gewassen is. De vaccinatiegraad neemt geleidelijk af. En dit is niet alleen het geval in gereformeerde regio’s maar door het hele land, laat het RIVM verontrust weten. Lubach beantwoordde in zijn programma op hilarische manier de meest gestelde onzinvragen – FAQ VAC – van niet-in-enters.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 januari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Homeopathie niet meer vergoed in Duitsland / Amerikaanse verloskundige gaf 1500 kinderen nep-vaccinaties.

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het tegenspreken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

artikelen - 24 augustus 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: CfI roept Amerikanen op te protesteren tegen Homeopathie-amendement / Amerikaanse dokter mag niet meer praktiseren na claims dat vaccin magnetisch maakt.