Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 30 juli 2011

Renckens niet ontvankelijk verklaard door KNMG-rechtspraak

De Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG heeft op 29 juli 2011 uitspraak gedaan in de klacht die Renckens tegen de Hengelose internist dr. F. van Berkum had ingediend wegens vermeend overtreden van de Gedragsregels voor Artsen inzake Van Berkums publieke uitspraken over zijn vermageringsdieet.

Renckens was van mening dat de waarde van het dieet omstreden is en dat
de grootschalige publiciteit, die Van Berkum zocht en kreeg, derhalve
ongepast was. De klacht werd in eerste instantie niet in behandeling
genomen, omdat Renckens niet direct betrokken was bij de activiteiten
van Van Berkum.

Na een beroep op het Federatiebestuur, dat de Raad
alsnog kan gelasten de zaak inhoudelijk te behandelen, vond toch een
inhoudelijke behandeling plaats. Van Berkum, die inmiddels zijn
KNMG-lidmaatschap heeft opgezegd, en zijn advocaat trachtten opnieuw een
niet-ontvankelijkheid te bepleiten, omdat de brief over de zaak van het
Federatiebestuur geen duidelijke motivatie bevatte. Helaas stelde de
Raad hen hierin in het gelijk, waardoor een diepgaande behandeling en
een uitspraak over de toelaatbaarheid van Van Berkums
publiciteitsoffensief uitbleef. De Raad stelde dat zij zich alsnog over
de ‘vormfout’ (mijn woorden, CR) van het Federatiebestuur had heen gezet
indien de zaak op het eerste gezicht zeer ernstige misstanden aan het
licht had gebracht, maar oordeelde dat dat niet haar indruk was. Daarin
heeft zij natuurlijk gelijk: er zijn geen mensenlevens in het geding
noch is er sprake van oplichting.
Toch betreuren wij het dat
de KNMG-rechtspraak zo slecht functioneert dat zij, in het huidige
neoliberale klimaat met marktwerking in de gezondheidszorg als panacee,
niet in staat of bereid was een oordeel te geven over de activiteiten
van een zijner leden, die beslist niet altijd de schoonheidsprijs
verdienden en verdienen.

De Raad stelde ook nog dat beoordeling van
de waarde van het ‘dr. Frank-dieet’ niet tot haar competenties behoorde,
terwijl Van Berkum moest toegeven dat nooit is aangetoond dat met zijn
dieet op langere termijn betere resultaten zijn bereikt dan met andere
vermageringsdieten.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 juni 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse patiënten met Long Covid omarmen alternatieve therapieën / Vitamine-supplementen werken niet.

artikelen - 18 juni 2022

Bioresonantieapparaat Bioscan, ook in Nederland in gebruik, werkt niet, oordeelde een Duitse rechter. De uitvinders moeten vanwege bedrog twee jaar de gevangenis in.

artikelen - 30 mei 2022

Je gelooft je oren niet, oorprikcursiste met covid-reukverlies krijgt smaak terug na prikactie van arts/acupuncturist Toine Korthout.