Renckens niet ontvankelijk verklaard door KNMG-rechtspraak

De Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG heeft op 29 juli 2011 uitspraak gedaan in de klacht die Renckens tegen de Hengelose internist dr. F. van Berkum had ingediend wegens vermeend overtreden van de Gedragsregels voor Artsen inzake Van Berkums publieke uitspraken over zijn vermageringsdieet.
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 30 jul 2011
Renckens was van mening dat de waarde van het dieet omstreden is en dat de grootschalige publiciteit, die Van Berkum zocht en kreeg, derhalve ongepast was. De klacht werd in eerste instantie niet in behandeling genomen, omdat Renckens niet direct betrokken was bij de activiteiten van Van Berkum.
Na een beroep op het Federatiebestuur, dat de Raad alsnog kan gelasten de zaak inhoudelijk te behandelen, vond toch een inhoudelijke behandeling plaats. Van Berkum, die inmiddels zijn KNMG-lidmaatschap heeft opgezegd, en zijn advocaat trachtten opnieuw een niet-ontvankelijkheid te bepleiten, omdat de brief over de zaak van het Federatiebestuur geen duidelijke motivatie bevatte. Helaas stelde de Raad hen hierin in het gelijk, waardoor een diepgaande behandeling en een uitspraak over de toelaatbaarheid van Van Berkums publiciteitsoffensief uitbleef. De Raad stelde dat zij zich alsnog over de 'vormfout' (mijn woorden, CR) van het Federatiebestuur had heen gezet indien de zaak op het eerste gezicht zeer ernstige misstanden aan het licht had gebracht, maar oordeelde dat dat niet haar indruk was. Daarin heeft zij natuurlijk gelijk: er zijn geen mensenlevens in het geding noch is er sprake van oplichting.
Toch betreuren wij het dat de KNMG-rechtspraak zo slecht functioneert dat zij, in het huidige neoliberale klimaat met marktwerking in de gezondheidszorg als panacee, niet in staat of bereid was een oordeel te geven over de activiteiten van een zijner leden, die beslist niet altijd de schoonheidsprijs verdienden en verdienen. De Raad stelde ook nog dat beoordeling van de waarde van het 'dr. Frank-dieet' niet tot haar competenties behoorde, terwijl Van Berkum moest toegeven dat nooit is aangetoond dat met zijn dieet op langere termijn betere resultaten zijn bereikt dan met andere vermageringsdieten.

Lees ook