Symposium 2023Fysiotherapie en de grens met niet-reguliere behandelwijzen

Schrijf u nu in
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 30 juli 2011

Renckens niet ontvankelijk verklaard door KNMG-rechtspraak

De Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG heeft op 29 juli 2011 uitspraak gedaan in de klacht die Renckens tegen de Hengelose internist dr. F. van Berkum had ingediend wegens vermeend overtreden van de Gedragsregels voor Artsen inzake Van Berkums publieke uitspraken over zijn vermageringsdieet.

Renckens was van mening dat de waarde van het dieet omstreden is en dat
de grootschalige publiciteit, die Van Berkum zocht en kreeg, derhalve
ongepast was. De klacht werd in eerste instantie niet in behandeling
genomen, omdat Renckens niet direct betrokken was bij de activiteiten
van Van Berkum.

Na een beroep op het Federatiebestuur, dat de Raad
alsnog kan gelasten de zaak inhoudelijk te behandelen, vond toch een
inhoudelijke behandeling plaats. Van Berkum, die inmiddels zijn
KNMG-lidmaatschap heeft opgezegd, en zijn advocaat trachtten opnieuw een
niet-ontvankelijkheid te bepleiten, omdat de brief over de zaak van het
Federatiebestuur geen duidelijke motivatie bevatte. Helaas stelde de
Raad hen hierin in het gelijk, waardoor een diepgaande behandeling en
een uitspraak over de toelaatbaarheid van Van Berkums
publiciteitsoffensief uitbleef. De Raad stelde dat zij zich alsnog over
de ‘vormfout’ (mijn woorden, CR) van het Federatiebestuur had heen gezet
indien de zaak op het eerste gezicht zeer ernstige misstanden aan het
licht had gebracht, maar oordeelde dat dat niet haar indruk was. Daarin
heeft zij natuurlijk gelijk: er zijn geen mensenlevens in het geding
noch is er sprake van oplichting.
Toch betreuren wij het dat
de KNMG-rechtspraak zo slecht functioneert dat zij, in het huidige
neoliberale klimaat met marktwerking in de gezondheidszorg als panacee,
niet in staat of bereid was een oordeel te geven over de activiteiten
van een zijner leden, die beslist niet altijd de schoonheidsprijs
verdienden en verdienen.

De Raad stelde ook nog dat beoordeling van
de waarde van het ‘dr. Frank-dieet’ niet tot haar competenties behoorde,
terwijl Van Berkum moest toegeven dat nooit is aangetoond dat met zijn
dieet op langere termijn betere resultaten zijn bereikt dan met andere
vermageringsdieten.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 22 september 2023

Kwakzalverijbestrijder Piet Borst krijgt de Lasker-Koshland Special Achievement Award.

artikelen - 19 september 2023

De website Kanker.nl, het tijdschrift LINDA en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) staan op de shortlist voor de Meester Kackadorisprijs 2023. De winnaar zal op 7 oktober bekend gemaakt worden tijdens het jaarlijkse symposium van de VtdK.

artikelen - 05 september 2023

Natuurgeneeskundige Hanneke Sprenger verdient aan het opleiden van anderen in de Vlow-methode waarbij er in borsten geknepen wordt om de 'borstgezondheid' te bevorderen. Een onbewezen methode.