Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 07 oktober 2011

Minister van VWS reageert afwijzend op pro-alternatieve vragen van GroenLinks

Op 5 oktober 2011 heeft Edith Schippers, minister van VWS, geantwoord op schriftelijke vragen van het GroenLinks Kamerlid Linda Voortman (1979), die zich min of meer voor het karretje van de samenwerkende verzekeringscommissies van de ‘CAM-artsen’ had laten spannen.

Ze suggereerde in haar vragen dat de artsen die alternatieve geneeswijzen toepassen door de ziektekostenverzekeraars op dezelfde wijze als verzekerde eerstelijns zorgverleners zouden moeten worden behandeld in hun consulten, receptuur en aanvragen van hulponderzoek.

De minister antwoordt in niet mis te verstane bewoordingen dat de zaak goed is geregeld en geformuleerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat volgens de minister ‘CAM-zorg’ niet evidence based is en de werkzaamheid ervan niet is aangetoond valt deze zorg niet in het Zvw-pakket. Van enige rechtsongelijkheid is volgens Schippers geen sprake en het feit dat de ‘CAM-artsen’ – naar zij zelf beweren, maar wat zich in de spreekkamer afspeelt is moeilijk te controleren – zich houden aan de KNMG-richtlijn inzake niet-reguliere geneeswijzen maakt dat niet anders. Die regels zijn bedoeld om de patiënt te beschermen, maar geven geen toegang tot verzekerde zorg. Aldus de minister.

Uitstekende antwoorden, maar wij blijven achter met de vraag hoe het toch mogelijk is dat GroenLinks steeds weer parlementariërs aanstelt, die akelig pro-alternatief of ten minste zeer beïnvloedbaar zijn. Na Vendrik en Sap, die zich in de btw-discussie zeer pro-alternatief profileerden, is het nu de jeugdige Voortman die de traditie voortzet. Blijkens de informatie op de GL site, heeft studeerde Voortman Engelse taal- en letterkunde gestudeerd, waarna zij raadslid werd in Groningen en later vakbondsmedewerker. In de fractie heeft ze de portefeuille van VWS toebedeeld gekregen.

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 november 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Wat maakt dat mensen misinformatie over gezondheid geloven? / Hoofd van Indiaas hooggerechtshof zegt dat kwakzalverij ‘India’s grootste ziekte’ is.

artikelen - 17 november 2022

Het Bravis ziekenhuis organiseert een informatieavond over endometriose en geeft daarbij ruimte aan kwakzalverij.

artikelen - 13 november 2022

De vereniging heeft op het Fraude Film Festival begin november de vertoning van een Duitse homeopathie-documentaire gesponsord en kreeg de tweede prijs van de Anti Fraude Award 2022. Een verslag.