Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 07 oktober 2011

Minister van VWS reageert afwijzend op pro-alternatieve vragen van GroenLinks

Op 5 oktober 2011 heeft Edith Schippers, minister van VWS, geantwoord op schriftelijke vragen van het GroenLinks Kamerlid Linda Voortman (1979), die zich min of meer voor het karretje van de samenwerkende verzekeringscommissies van de ‘CAM-artsen’ had laten spannen.

Ze suggereerde in haar vragen dat de artsen die alternatieve geneeswijzen toepassen door de ziektekostenverzekeraars op dezelfde wijze als verzekerde eerstelijns zorgverleners zouden moeten worden behandeld in hun consulten, receptuur en aanvragen van hulponderzoek.

De minister antwoordt in niet mis te verstane bewoordingen dat de zaak goed is geregeld en geformuleerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat volgens de minister ‘CAM-zorg’ niet evidence based is en de werkzaamheid ervan niet is aangetoond valt deze zorg niet in het Zvw-pakket. Van enige rechtsongelijkheid is volgens Schippers geen sprake en het feit dat de ‘CAM-artsen’ – naar zij zelf beweren, maar wat zich in de spreekkamer afspeelt is moeilijk te controleren – zich houden aan de KNMG-richtlijn inzake niet-reguliere geneeswijzen maakt dat niet anders. Die regels zijn bedoeld om de patiënt te beschermen, maar geven geen toegang tot verzekerde zorg. Aldus de minister.

Uitstekende antwoorden, maar wij blijven achter met de vraag hoe het toch mogelijk is dat GroenLinks steeds weer parlementariërs aanstelt, die akelig pro-alternatief of ten minste zeer beïnvloedbaar zijn. Na Vendrik en Sap, die zich in de btw-discussie zeer pro-alternatief profileerden, is het nu de jeugdige Voortman die de traditie voortzet. Blijkens de informatie op de GL site, heeft studeerde Voortman Engelse taal- en letterkunde gestudeerd, waarna zij raadslid werd in Groningen en later vakbondsmedewerker. In de fractie heeft ze de portefeuille van VWS toebedeeld gekregen.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 juni 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaanse patiënten met Long Covid omarmen alternatieve therapieën / Vitamine-supplementen werken niet.

artikelen - 18 juni 2022

Bioresonantieapparaat Bioscan, ook in Nederland in gebruik, werkt niet, oordeelde een Duitse rechter. De uitvinders moeten vanwege bedrog twee jaar de gevangenis in.

artikelen - 30 mei 2022

Je gelooft je oren niet, oorprikcursiste met covid-reukverlies krijgt smaak terug na prikactie van arts/acupuncturist Toine Korthout.