Manueel therapeut kraakt Nationaal Ballet

Een van de bekendste Nederlandse balletdanseressen, Igone de Jongh van het Nationaal Ballet, laat zich kraken door manueel `therapeut´ John ten Kulve.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 5 mei 2014

Downloads

Ten Kulve heeft een praktijk op de Keizersgracht in Amsterdam. De manueel therapeut, gespecialiseerd in dansblessures, rukt van tijd tot tijd hardhandig aan het bovenste deel van de wervelkolom van De Jongh, zo was eind maart te zien in de tweede aflevering van de serie Bloed, zweet en blaren van de AVRO. De achtdelige serie gaat over het wel en wee van het Nationaal Ballet (tegenwoordig Nationale Opera & Ballet). Het balletgezelschap met tachtig dansers is beroemd tot ver over de grenzen.

`De Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt zich ernstig zorgen over het welzijn van de dansers die aan de heer Ten Kulve zijn toevertrouwd´, heeft de vereniging begin april in een brief aan het Nationaal Ballet laten weten. Ten Kulve, zo onderbouwt de vereniging haar verontrusting, doet een manipulatie van de cervicale wervelkolom waarvan bekend is dat deze nauwelijks werkzaam is maar wel zeldzame ernstige complicaties kan geven. `Het gaat hier om dissecties van de arteria vertebralis´, legt de vereniging in haar brief uit. (het losraken van de binnenste laag van de slagader, red.) `De manipulaties, zoals op tv worden getoond, kunnen tot herseninfarcten leiden. De arteria vertebralis loopt over een groot traject in het laterale deel van de cervicale wervelkolom. Uw opmerking dat de heer Ten Kulve alleen een effect op de cervico-thoracale overgang doet ontstaan met zijn manipulaties, is onzin en getuigt niet van de juiste anatomische kennis´, schrijft de vereniging het balletgezelschap. Dat de heer Ten Kulve, zoals het balletgezelschap meldt, dertig jaar ervaring heeft met de balletdansers van het gezelschap, maakt de ernst niet minder. In haar brief verwijst de vereniging naar een recent artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (verschenen 13 januari 2013) waarin wordt beschreven dat de behandeling zoals toegepast door Ten Kulve niet werkzamer is dan oefeningen thuis doen. Volgens het artikel kan deze manipulatie van de cervicale wervelkolom leiden tot zeer ernstige complicaties waarover al sinds 2003 duidelijkheid bestaat, zoals onder meer blijkt uit een publicatie in het gezaghebbend Amerikaanse tijdschrift Neurology (zie referentie 13 in de literatuurlijst bij het NTvG-artikel).

`In het belang van uw dansers waarschuwen wij u daarom tegen de behandeling door de heer Ten Kulve´, schrijft de vereniging. `Dat er nooit herseninfarcten zijn ontstaan, is door geluk te verklaren, maar conform de statistiek zal het echt een keer mis gaan. In ieder geval bent u wettelijk verplicht uw dansers te wijzen op de risico's die zij lopen.´ Het balletgezelschap heeft niet meer gereageerd op de verontruste brief van de vereniging.

 

Naschrift 8 mei 2014

Na plaatsing van bovenstaand bericht op de site informeerde De Volkskrant bij ons en bij mevrouw Grol, coördinator van het medisch team van het Nationale Ballet en zelf Mensendiecktherapeute, naar de stand van zaken. De krant berichtte erover op 7 mei, een pdf-file van dit artikel staat hiernaast. Op de foto bij het artikel is een hoge nekmanipulatie te zien. In het artikel legt bestuurslid Cees Renckens uit wat er met de wervelslagader kan gebeuren als er door een manueel-therapeut met kracht aan de nek wordt getrokken en gedraaid: de binnenste laag van de vaatwand kan loslaten met belemmering van de bloedstroom als gevolg. Grol blijft in het artikel, mede namens manueel-therapeut Ten Kulve, ontkennen dat nekmanipulatie enig risico voor de patiënt met zich meebrengt. Zij staat niet open voor enig wetenschappelijk bewijs van het tegendeel. Om die reden heeft de secretaris van de vereniging hen op 8 mei het volledige artikel uit Neurology van de Amerikaanse neurologen Smith, Johnston en anderen uit 2003 toegezonden. 

Uit die publicatie blijkt ondubbelzinnig dat nekmanipulaties, zoals door chiropractors en sommige manueel-therapeuten worden uitgevoerd, schade aan de wervelslagaders met zich mee kan brengen, soms leidend tot blijvende invaliditeit en zelfs tot de dood. Volgens de beroepsnormen van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) behoort een kraker de patiënt op dit risico te wijzen. Nu dit kennelijk niet gebeurt bij het Nationale Ballet, mogen wij hopen dat de dansers De Volkskrant lezen of deze website bezoeken.

Lees ook