UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 16 oktober 2016

Kruidenacupuncturist Big Song moet toontje lager zingen

De Reclame Code Commissie (RCC) veroordeelt Chinese kruidenbehandelaar Song Chun Xi voor valse claims over zijn kankerbehandeling.

Kruidenacupuncturist Big Song moet toontje lager zingen

Foto: http://www.tcmbigsong.nl/over-ons/dhr-song/

De commissie vindt dat uitingen van de kruidenacupuncturist in advertenties en op zijn website een directe bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Song gebruikt bovendien smakeloze teksten, aldus de RCC. Song Xi is eigenaar van Chinees Medisch Centrum Big Song, met vestigingen in Eindhoven, Sittard, Maastricht, Helmond en Tilburg. Verder heeft hij een groothandel in Chinese kruiden.

Het is niet alleen de claim van Song dat zijn behandeling bij kanker effectiever zou zijn dan die van reguliere artsen die de RCC ergerde. Ook zijn bewering dat westerse behandelmethoden en medicijnen geen goed effect hebben op patiënten en alleen maar bijwerkingen opleveren, vindt de commissie verderfelijk, zo blijkt uit uitspraken die de RCC in augustus 2016 op haar website heeft gezet.

De RCC deed haar uitspraken na twee klachten die onafhankelijk van elkaar bij de RCC waren ingediend over misleidende gezondheidsclaims van Song. De eerste klacht heeft betrekking op de website van Song. De tweede klacht gaat over een advertentie in de weekkrant 1Maastricht waarin vergelijkbare claims werden gehanteerd als op de website van Song.

Het is ontoelaatbaar dat Song met zijn publieke uitspraken patiënten probeert af te houden van een reguliere behandeling, vindt de RCC. Patiënten proberen over te halen te stoppen met reguliere geneeskundige behandelingen en geneesmiddelen is een ernstig vergrijp en een directe bedreiging voor de volksgezondheid, aldus de RCC. Songs claims, gevuld met borstklopperige woorden over zijn medisch kunnen, zijn in strijd met zwaarwegende maatschappelijke belangen en daarom in strijd met de Nederlandse Reclame Code. De commissie stelt in haar uitspraken beide klagers volledig in het gelijk.

De commissie constateert dat Song – daarom gevraagd – geen wetenschappelijke onderbouwing heeft overlegd waaruit blijkt dat hij met zijn behandeling effectief kanker kan verminderen en genezen, zoals hij claimt. De RCC vindt het ontoelaatbaar dat Big Song er op zijn website en in advertenties niet op wijst dat “de genezende of verlichtende werking van de door hem gebruikte kruiden en de beweerdelijke doeltreffendheid van zijn therapie niet deugdelijk zijn aangetoond, dit in tegenstelling tot de westerse geneeskunde en de westerse medicijnen waarover Song zich in zijn uitingen in negatieve zin uitlaat”, schrijft de RCC in beide uitspraken.

De Chinese therapeut, die zich met enige graagte Big Song laat noemen, ongetwijfeld ingefluisterd door zijn forse buikomvang, bedrijft acupunctuur en maakt gebruik van vreemde hocus pocus-technieken zoals hartslag meten op enkele specifieke polslocaties. Zijn “zorgvuldige diagnose” komt tot stand door het voelen van de pols en het bekijken van de tong, zo beschrijft hij.

Ook doet hij aan “gezichtslezen”. Song kan aan iemands gezicht zien wat zijn gezondheidssituatie is. En dat niet alleen: ook kan hij op basis van gezichtslezen de klachten voorspellen waar iemand in de toekomst mee te maken zal krijgen, inclusief de leeftijd die zal worden bereikt en de kwaal waaraan de patiënt zal komen te overlijden. Ook de stem van de patiënt leert de Chinese therapeut, die al twintig jaar in Nederland kliniek houdt, veel. Mensen met een luide stem zijn zelden ziek, alleen soms een beetje verkouden; ze hebben bovendien een normaal verlangen in het seks-leven, zo laat Song op zijn website weten. Over hoe het met zachtpraters staat, rept Song niet.

Op basis van zijn diagnose besluit therapeut Big Song wat er moet gebeuren: massage, acupunctuur, cupping en/of moxa-behandeling (warmtestraling op acupunctuurpunten met een zogeheten moxastick, een soort sigaarvormige warmtebron). Verder stelt hij als onderdeel van zijn behandeling een kruidenkuur samen, laat hij weten op zijn website.
Op zijn website meldt Song nog een aantal wetenswaardigheden. Zo maakt “minder dan acht uur slapen mannen dom”. Hoe dat met vrouwen zit, vermeldt hij niet. Een mobiele telefoon moet aan het linkeroor; een telefoon aan het rechteroor beschadigt de hersenen, zo meent de Chinese kruidenacupuncturist.

Hij heeft vier tips om levens te redden. Een daarvan melden we hier: Tip 1: “Bij een hart- of herseninfarct; neem een naald en prik een maal in de onderkant van de oren en pers een druppel bloed uit”. De patiënt komt meteen weer bij bewustzijn zonder gevolgen, belooft Big Song.

Het is niet de eerste keer dat de RCC zich uitspreekt over kwalijke media-uitingen van Big Song. In 2015 stelde de commissie ook al een klager in het gelijk. Beweringen van Song in een advertentie in een regionale krant oordeelde de RCC als in strijd met goede smaak en fatsoen en daarmee in strijd met de reclamewetgeving.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 03 april 2022

Reclame Code Commissie: het alternatieve artsencollectief ACC mag niet langer beweren dat vaccinatie kan leiden tot onvruchtbaarheid.

artikelen - 08 november 2021

Alternatief therapeute Linda Reinhardt gebruikt de EMB-bloedtest. Een klacht bij het tuchtcollege tegen deze kwakzalverij was tevergeefs.

artikelen - 05 maart 2021

Homeopathievereniging KVHN mag niet meer claimen dat homeopathie bewezen werkt, oordeelt de Reclame Code Commissie.