UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 27 maart 2009

Kritisch Prikken homeopathische mantelorganisatie

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) doet zich voor als een neutrale objectieve organisatie, maar het is in feite een homeopatenclub die kwalijke nonsens verspreidt.

Kritisch Prikken homeopathische mantelorganisatie
Minister Klink sprak over de ‘kwalijke nonsens’ die zijn verspreid over de HPV-vaccinatie. Maar het is erger dan kwalijke nonsens, het gaat bij de NVPK om homeopathische nonsens.

De NVKP werd op 23 augustus 1994 opgericht en de voorzitter, secretaris en penningmeester waren de drie Limburgse klassiek homeopaten Peter Guinée (1945), Ger Arts (1957) en Riet Toussaint (1947); een van de overige bestuursleden was de Nuenense antroposofische consultatiebureau-arts Noor Prent-Tromp (1951). Sindsdien bestond het bestuur altijd voor meer dan de helft uit alternatievelingen zoals Jeroen Sloendregt (1966), die tussen 2004 en 2008 voorzitter was en die een levendige belangstelling voor supplementen koestert.

Het gaat eigenlijk niet zo goed met de club, want hoewel de statuten voorschrijven dat er ten minste vijf bestuursleden moeten zijn, heeft de NVKP er sinds een jaar nog maar twee. De ene is voorzitter-woordvoerster Hester Visser (1964) uit Maartensdijk. Zij is voetzoolreflextherapeute en ze dicht zichzelf bovendien de gave van handoplegging toe. Ze behandelt ook met Bach-bloesemremedies, een versimpelde vorm van homeopathie. Het enige andere bestuurslid is interimmanager Cyreille Maria Aletta Halberstadt-Wolfs (1973). Die heeft geleerd hoe men met een biotensor energieblokkades opspoort, en ze heeft zich bekwaamd in NEI. Nu noemt ze zich health coach.

De NKVP heeft regionale contactpersonen. Van deze regionale contacten is ongeveer 60 procent alternatief genezer. Een van de weinige niet-homeopaten onder die genezers is de partner Ester Vandenbroucke van Hermen Grondijs die we in ander verband wel eens zijn tegen gekomen.

 

Tot het ogenblik dat de site van de NVKP min of meer op slot ging, kon men er ook te zien krijgen wie er in het ‘behandelaars-team‘ (deze link verwijst naar een oudere versie) zaten. Dat waren 94 personen van wie met enig Google-werk te achterhalen is wat voor therapie zij bedrijven. Het zijn allemaal alternatieve genezers, en 63 van hen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), en nog eens 16 zijn eveneens homeopaat (waaronder enkele artsen), samen dus 84 procent homeopaten. Curieus genoeg staat Tinus Smits er niet bij.

Onder ‘behandelaars’ zien we de Eindhovense Hanne Heesakkers staan, die reizigers naar verre landen homeopathische profylaxe tegen malaria meegeeft. Daarvoor heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid haar aangegeven bij het O.M. (art. 96 Wet BIG, aanmerkelijke kans op schade), maar die zaak liep op niets uit. Het is een ieder toegestaan om Eindhovense roulette te spelen, ook nietsvermoedende studenten van de TUE die op stage naar het buitenland gaan. Een daarvan schreef: ‘Via een klassiek homeopaat in Eindhoven (Hanne Heesakkers) heb ik een tropische EHBO-kit met allerlei medicijnen tegen typische aandoeningen van hier en via haar kun je ook profylaxe verkrijgen tegen alle ziektes.’ Elders kan men zien dat bovengenoemde Riet Toussaint ook iets dergelijks aanbeveelt.

Een andere NVKP-behandelaar is Martin de Munck, die in een blad van Achmea zijn wartaal over de griepvaccinatie mocht spuien. Voormalig bestuurslid Noor Prent-Tromp liet zich ook niet onbetuigd met het verspreiden van selectieve informatie. In Trouw van 9 december 2000 zei ze bijvoorbeeld dat de vaccinatie tegen kinkhoest niet goed werkt, omdat er toch kinkhoestepidemieën waren geweest in Nederland, waarbij ze verzweeg dat die zich in de bijbelgordel hadden afgespeeld. Ze beweerde dat inenten het immuunsysteem van kleine kinderen kan schaden en dat een normale ongestoorde ontwikkeling voor kinderen onmogelijk wordt gemaakt, als ze men ze beschermt tegen ernstige ziekten.

Het is misschien voor sommigen een verrassing dat de NVKP een homeopathische organisatie is. Maar onder de homeopaten is dit niet onbekend. Zo noemt NVKH-lid Hetty Barendrecht-Geist op haar website de NVKP een homeopathische instelling, en ‘behandelaar’ Wim Jansen van Het Zeepaardje noemt de NVKP gewoon een beroepsvereniging. Te oordelen naar het aantal malen dat de ruim 600 leden van de NVKH op hun websites naar de Kritische Prikkers verwijzen, vindt ruim 40 percent van hen het op zijn minst een sympathieke club.

De onzin die de Kritisch Prikkenclub uitkraamt, berust gedeeltelijk op de algemene homeopathische filosofie: alles wat iemand bij zichzelf bespeurt na het innemen van een middel (ook hoogverdunde middelen) is een direct gevolg van dat middel. Dus ook een of andere aandoening die toevallig bij een kind wordt geconstateerd na een inenting (zelfs jaren later!) is het gevolg van de inenting. Wie vanzelf beter wordt na het innemen van een door een homeopaat verstrekt korreltje melksuiker, wordt beter door dat middel. Deze filosofie staat in paragraaf 138 van de Organon (de bijbel van de homeopaten) van Samuel Hahnemann, en twijfelen aan de grote meester is een onvergeeflijke doodzonde. Op basis van dit volslagen idiote idee zijn dikke boeken (‘Materia Medica’) gevuld met onzinnige effecten die middelen in hoge verdunning teweeg zouden brengen. Deze filosofie produceert niets dan een onmetelijke stapel leugens waar 200 jaar aan gewerkt is, en helaas gaan mensen die er hard genoeg op studeren daar zelf in geloven.

De antiprikkers gaan echter verder: hun publicaties zijn een aaneenschakeling van misvattingen, uit de lucht gegrepen veronderstellingen en selectieve aanhalingen, die tezamen een kwaadaardige vorm van pseudowetenschap opleveren.

Het is trouwens raar dat uitgerekend homeopaten tegen vaccinatie zijn, want schreef de grote meester niet in paragraaf 56 over de ‘weldaad die de mensheid ontving door de toepassing van de koepokvaccinatie’ die een eind maakt aan ‘alle epidemieën van die dodelijke, verschrikkelijke variola’, zodat ‘de huidige generatie zich helemaal geen voorstelling van die vroegere pokkenpestilentie meer kan maken’? Daar gaat vaccinatie om: met een klein ongemak uitbannen van dood en verderf.

Het RIVM heeft aan deze antiprikkersclub (die als homeopaten getraind zijn in het spreken van onwaarheden) een brief geschreven waarin gesproken wordt over een ‘gezamenlijk belang’ namelijk het geven van informatie over de gevolgen van vaccinaties. Dat is vergelijkbaar met een Academie van Wetenschappen die aan het Institute for Creation Research gaat schrijven dat hun verhaal over de Zondvloed in strijd is met de waarheid, en die dan wijst op het gezamenlijk belang van het geven van informatie over het ontstaan der mensheid.

De precieze banden van de NVKP met kwakzalversgroupie Désirée L. Röver zijn niet zo duidelijk. Maar het is verdacht dat de NVKP uitvoerig reclame maakt voor Rövers nog te verschijnen boek Baarmoederhalskanker: HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina, dat op 22 april 2009 verschijnt bij Ankh-Hermes (niet bepaald een wetenschappelijke uitgeverij).

Voor eerdere commentaren op de NVKP op deze website zie:

Kritisch prikken, een artikel van C.P. van der Smagt in het Actieblad tegen de Kwakzalverij, februari 2000

Mazelen en kwakzalvers, een bijdrage van C.P. van der Smagt op deze website, mei 2001

De inspecteur ontwaakt, artikel van C.P. van der Smagt in het Actieblad tegen de Kwakzalverij, januari 2002

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, een bijdrage van C.P. van der Smagt op deze website.

Rijksvaccinatieprogramma. Acceptatie en vermeende bijwerkingen, een bespreking door J. Geerling van een artikel in het NTvG.

Kritisch prikken, een column van Huub Schellekens in de Volkskrant van 24 juli 2004

Objectieve informatie over vaccinatie, een vraag en een antwoord.

Vaccineren tegen onverantwoordelijke dwazen?, een uitvoerig artikel over de antivaccinatiehetze van Wim Betz en Luc Bonneux, uit Wonder en is gheen Wonder, december 2007.

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 14 juni 2024

Homeopathisch huisarts José van Ditmarsch biedt via website HPVhealth.nl een gevaarlijke behandeling aan bij aandoeningen van de baarmoedermond, de IGJ grijpt niet in.

artikelen - 28 mei 2024

Germaanse geneeskunde-gelovigen Mies Kloos en Daniel Derweduwen houden kankerpatiënten weg van de reguliere geneeskunde, blijkt uit verborgen camera-opnames van Alberto Stegeman. De inspectie is aan zet.

artikelen - 27 mei 2024

De inspectie kan gebedsgenezer Tom de Wal, die zich misdraagt als een Jomanda 2.0, niet aanpakken, stelde Pia Dijkstra, minister van Volksgezondheid tijdens het Kamervragenuurtje.