UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 13 september 2016

Krijgsmacht faciliteert kwakzalverij

In het verplichte Basispakket van de krijgsmacht is een vergoeding opgenomen voor alternatieve behandelingen zoals acupunctuur.

Krijgsmacht faciliteert kwakzalverij

Foto: www.defensie.nl

Het ministerie is daarom een gegadigde voor de Meester Kackadoris-prijs 2016 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), vanwege het faciliteren van kwakzalverij. De winnaar van deze prijs wordt begin oktober bekend gemaakt. Militairen zijn verplicht verzekerd bij de SZVK, de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht. Zorgverzekeraar Univé doet de uitvoering ervan. Het Basispakket van de SZVK verstaat onder alternatieve zorg acupunctuur en anders oosterse geneeswijzen, homeopathie, antroposofie, natuurgeneeswijzen en alternatieve bewegingstherapie.

Militairen hebben via de SZVK recht op vergoedingen volgens het Basispakket, de verzekering maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. De behandelingskosten worden vergoed als de alternatieve zorgaanbieder op een speciale lijst staat en er een verwijzing is van de MGD (militaire geneeskundige dienst).

Militairen zijn verplicht verzekerd voor dit Basispakket. Ook al willen ze geen alternatieve behandelingen in hun pakket, ze hebben geen keus, laat staan dat ze een deel van de betaalde premie terugkrijgen. Een woordvoerder van defensie bevestigt dit, na ongeveer twee maanden op dit antwoord te hebben gebroed. In betonnerig taalgebruik meldt hij per e-mail dat “in voorkomend geval door de militair arts er desgewenst kan worden verwezen naar beoefenaren van alternatieve geneeskunde.” Hij merkt verder fijntjes op dat het verzekerde pakket tot stand is gekomen “in overleg met de centrales van overheidspersoneel.”

Hij wijst er op dat wettelijk is vastgelegd dat militairen geen basisverzekering hoeven af te sluiten zoals alle andere Nederlanders. Dit algemene basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. De overheid bepaalt wat erin zit. Het Zorginstituut Nederland (ZIN), het voormalige College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert hierbij. https://www.zorginstituutnederland.nl/ Alternatieve geneeswijzen zitten er niet in omdat er geen “algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is”, zo luidt een encyclopedische definitie. De behandelingen worden bovendien niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd.  Iedereen die zich wil verzekeren voor alternatieve behandelingen moet daarom een aanvullend pakket afsluiten bij hun zorgverzekeraar. Behalve militairen. Zij krijgen dit van staatswege aangeboden en hebben deze keuze dus niet.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

shop - 24 december 2023

Het boek 'Met het vizier op Kackadoris' van Cees Renckens is in vierde druk beschikbaar. Nieuwe leden krijgen het boek gratis.

artikelen - 12 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober vond het jaarlijkse symposium van de VtdK plaats. Dit jaar was het thema ‘Fysiotherapie en de grens met wellness en niet- reguliere behandelwijzen’. Bekijk de video’s van de lezingen.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.