Door: de Webredactie | Geplaatst: 05 oktober 2006

Jomanda wordt niet vervolgd

In de zomer van 2001 overleed Sylvia Millecam aan de gevolgen van borstkanker. Meer dan een jaar ervoor was de diagnose borstkanker al gesteld. Ondanks deze zeer ernstige diagnose wilde Millecam niet in het reguliere circuit behandeld worden, ze consulteerde in de periode van diagnose tot overlijden bijna 30 hulpverleners. Naar aanleiding van het ziektebeloop […]

In de zomer van 2001 overleed Sylvia Millecam aan de gevolgen van
borstkanker. Meer dan een jaar ervoor was de diagnose borstkanker al
gesteld. Ondanks deze zeer ernstige diagnose wilde Millecam niet in het reguliere circuit behandeld worden, ze consulteerde in de
periode van diagnose tot overlijden bijna 30 hulpverleners. Naar
aanleiding van het ziektebeloop van Millecam deed de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek, uitmondend in het rapport De Zorgverlening aan S.M. Een voorbeeldcasus (zie download rechtsboven).
De belangrijkste conclusie van dit rapport was dat de diverse
alternatieve behandelaars de diagnose borstkanker tegenspraken en de
patiente met ongefundeerde behandelwijzen genezing in het vooruitzicht
stelden. Mede naar aanleiding van dit onderzoek van de IGZ heeft het
Medisch Tuchtcollege begin dit jaar drie alternatieve artsen tijdelijk
dan wel definitief geschorst.
Omdat deze zaak zo ernstig was, heeft de Inspecteur van de
Gezondheidszorg in 2004 ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie
(OM). Het OM maakte op 3 oktober 2006 bekend dat het geen vervolging
gaat instellen tegen de vijf verdachten, waaronder de drie al door het
Medisch Tuchtcollege veroordeelde alternatieve artsen, medium Jomanda  en zouttherapeut Boegem. Wel concludeert het OM dat ze wat betreft het bijhouden van een medisch dossier tekort zijn geschoten.

 

De KNMG gaf als commentaar (zie ook hier)

“De KNMG is teleurgesteld dat de alternatieve genezers(niet artsen)  in de zaak-Sylvia Millecam buiten schot blijven. De wettelijke bepalingen om tot vervolging over te kunnen gaan, schieten blijkbaar tekort. Artsen die alternatieve geneeswijzen beoefenen worden aan dezelfde eisen onderworpen als andere artsen, maar niet-medici zijn vrij om te doen wat zij willen, ook als dat schadelijk is voor de gezondheid.  Hiertegen heeft de KNMG altijd stelling genomen. Het niet vervolgen is een uitermate ongelukkige zaak en een verkeerd signaal richting alternatieve genezers.”

 

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.

artikelen - 25 oktober 2022

De Groene Zuster diagnosticeert aandoeningen die niet met een warmtecamera te zien zijn; de webredactie kreeg inzage in een thermogram-analyse.

tijdschrift - 26 juli 2022

Twintig jaar na de dood van Sylvia Millecam stortten twee betaalzenders zich met documentaires op het medium Jomanda.