Inspectie sluit stamcelkliniek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Rotterdamse stamcelkliniek Tian Men met onmiddellijke ingang gesloten. Eigenaar acupuncturist/arts John Setyo mag er pas weer aan het werk als hij zijn “winkel” ordentelijk - netjes, schoon en met een juiste dossiervorming – heeft georganiseerd.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 30 maa 2016 | Laatste Wijziging: 30 maa 2016

De IGZ bezocht de kliniek van Setyo voor het eerst in januari na berichtgeving eind december op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en in De Volkskrant over illegale stamcelbehandelingen in twee Nederlandse klinieken, waaronder die van acupuncturist Setyo in Rotterdam. In deze klinieken zijn patiënten met chronische aandoeningen als artrose en Parkinson behandeld met stamcellen, een aanpak die door stamcelexperts als illegaal en uiterst onverantwoord wordt bestempeld. Deze experimentele behandelingen mogen alleen in een beperkt aan (universitaire) centra worden uitgevoerd. De effectiviteit van deze behandelingen is bovendien niet aangetoond.

De inspectie ontdekte tijdens bezoeken aan de kliniek van Setyo in Rotterdam ernstige tekortkomingen die “een risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van cliënten”, aldus de IGZ. Het gaat onder meer om grote tekortkomingen in dossiervorming, infectiepreventie, onderhoud van medische hulpmiddelen en medicatieveiligheid. Zo werden er (acupunctuur)naalden en scalpels aangetroffen waarvan sommige bijna twintig jaar over de expiratiedatum waren. Ook vonden de inspecteurs medicijnen die jaren over de houdbaarheidsdatum heen waren waaronder ampullen met xylocaïne voor lokale verdovingen. In haar rapportage merkt de IGZ hierover droog op: “Dit is niet juist.”

Uit het inspectiebezoek bleek dat de Rotterdamse acupuncturist behandelingen met stamcellen en met platelet rich plasma (PRP) (injectie met eigen gefilterd bloedplasma, tegen rimpels) heeft uitgevoerd. De IGZ doet echter nu nog geen uitspraak of dit wettelijk geoorloofd is: “Over deze vaststelling en over de mogelijke overtreding van enig verbod zal de inspectie separaat communiceren. Het feit dat er iets over de behandeling met stamcellen en over PRP in deze rapportage staat, mag door de zorgaanbieder geenszins worden opgevat als het gedogen van het overtreden van enig verbod.”

Uit de IGZ-rapportage blijkt dat arts Setyo inmiddels door de acupuncturistenvereniging NAAV als lid is geschorst “vanwege het toepassen van stamceltherapie en hangende het onderzoek van de inspectie.”
Ook de tweede kliniek waar patiënten met gewrichtsproblemen illegaal zijn behandeld met stamcellen, de Orthoklinika van orthopeed Herman de Boer in Amsterdam, is na de publicaties hierover eind vorig jaar bezocht door de IGZ. De Boer heeft inmiddels zijn knopen geteld. “Stamceltherapie kan momenteel niet meer worden toegepast, in afwachting van de veranderde regelgeving”, laat hij recentelijk via zijn Orthoklinika-website potentiële klanten weten.

De IGZ wil niet zeggen wanneer ze naar buiten komt met haar oordeel over de stamcelactiviteiten in beide klinieken.

Lees ook