UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Frits van Dam | Geplaatst: 17 november 2009

Geen officiële registratie van alternatieve behandelaars

Waar kun je je het beste laten behandelen als je borstkanker hebt? De Borstkankervereniging Nederland (BVN) weet het antwoord. Zij heeft een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld.

Geen officiële registratie van alternatieve behandelaars

Ieder ziekenhuis wordt door de BVN beoordeeld op een aantal criteria. Worden er de juiste diagnostische procedures toegepast, voeren de chirurgen de juiste behandeling uit en hebben ze er voldoende ervaring mee? Scoort een ziekenhuis goed, dan krijgt het een kwaliteitskeurmerk. Resultaat, de zorg wordt transparanter, en de patiënte kan bepalen waar ze zich het beste kan laten behandelen.

Laat de alternatieve zorg zich net zo in maat en getal vangen? Dat ligt heel wat problematischer. Om te beginnen hoef je je in de reguliere zorg nooit druk te maken of iemand wel bevoegd is. Hoe anders is dat met alternatieve behandelaars. Iedereen, ook met alleen maar lagere school, kan ongestraft een bordje op z’n deur spijkeren met ‘homeopaat’ of ‘acupuncturist’. Specialisten en huisartsen worden jaarlijks gecontroleerd of zij zich hebben laten bijscholen. Daar is bij alternatieve behandelaars geen sprake van. In de alternatieve wereld bestaan geen standaardprocedures. Je tast in het duister over de deskundigheid van de behandelaars. De behandelingen die er toegepast worden zijn wonderlijk en onwerkzaam. Door het ontbreken van criteria en daarmee het gebrek aan transparantie is het onmogelijk om een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen voor alternatieve behandelingen. In de alternatieve zorg kun je niet nagaan of een patiënt goed behandeld wordt.

In de Tweede Kamer is recent gediscussieerd of een aparte registratie – lees erkenning – van alternatieve behandelaars nodig is. Deze discussie is vreemd genoeg aangezwengeld door het ministerie van Financiën. Dat zit zo: artsen zijn vrijgesteld van btw. Een arts-acupuncturist betaalt geen btw, een fysiotherapeut die precies hetzelfde doet, betaalt wel btw. Dat is meten met twee maten en dat mag niet.

De oplossing waaraan gedacht wordt, is om over te gaan tot registratie van bepaalde groepen alternatieve behandelaars. Alleen wie als ‘alternatief-therapeut’ geregistreerd is en daarmee bewezen heeft aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen mag dan btw-vrijstelling gegeven worden. Wat die kwaliteitseisen dan zouden moeten zijn, is volstrekt onduidelijk. Een vooropleiding als arts is in ieder geval geen noodzakelijke vereiste. Het mes snijdt voor alternatieve behandelaars aan twee kanten: ze betalen geen btw en ze krijgen eindelijk de officiële erkenning waar ze recht op hebben. Maar wegens hun wonderlijke en oncontroleerbare praktijken is officiële registratie van alternatieven onwenselijk.Gelukkig lijken twee grote politieke partijen, het CDA en de SP, ook mordicus tegen een apart register voor alternatieven. De alternatieven hebben intensief gelobbyd bij de politiek. Gezien de zwakke knieën van politici – dat is daar een beroepsziekte – vrees ik het ergste en zitten we volgend jaar toch met officieel geregistreerde homeopaten of acupuncturisten.

Eigenlijk is de oplossing heel simpel. Geen btw over alle zorg die nu in het basispakket zit en over de rest gewoon btw heffen, wat het ook is en door wie het ook gegeven wordt. In het basispakketzit immers alleen noodzakelijke zorg en geen kwakzalverij.

Dit artikel verscheen op 17 november 2009 in De Telegraaf op de pagina ‘Gezond en Wel’.
Voor een overzicht van andere bijdragen op ‘Gezond en Wel’ zie elders op deze site.

Naschrift webredactie

De plannen zijn al besproken in de Tweede Kamercommissies van VWS en Financiën. Morgen is de plenaire bespreking van het belastingplan 2010, waarvan dit een onderdeeltje is.

Naschrift maart 2010
Zie ook het NRC weblog van Aertjan Grotenhuis van 10 februari 2010 ‘Alternatieve genezers krijgen langer btw-vrijstelling van medici’

Een totaaloverzicht van alle artikelen over de btw-kwestie op deze site staat hier.

 

Frits van Dam

dr. F.S.A.M. van Dam is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en als bijzonder hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie, FMW, Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.