Door: Frits van Dam | Geplaatst: 15 juni 2011

Dokter Frank voor tuchtraad KNMG

Op 9 juni 2011 was de zitting van de tuchtraad van de KNMG in de zaak Renckens versus van Berkum. Lokatie: domus medica in Utrecht. Inzet: het schenden van de gedragsregels van de KNMG door van Berkum.

Van Berkum wordt door Renckens verweten dat hij met zijn propaganda voor zijn dieet de gedragsregels van de KNMG overtreedt. Van Berkum voerde aan dat Renckens in zijn klacht niet ontvankelijk moest worden verklaard, omdat de federatieraad van de KNMG, die de klacht van Renckens had voorgelegd aan het tuchtcollege, niet beargumenteerd had waarom de tuchtraad de klacht in behandeling zou moeten nemen. Renckens stelde daar tegenover dat het federatiebestuur slechts marginaal hoeft te toetsen en dat was in dit geval gedaan.
 
Het leeuwendeel van de zitting werd besteed aan een welles-nietes discussie, waarbij geen nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen. Van Berkum beriep zich op zijn klinische ervaring dat het dieet echt helpt en stelde dat er veel literatuur is die positief is over de werking van zijn dieet. Een specifiek onderzoek over de werking van zijn dieet kon hij echter niet produceren. Over de effecten op langere termijn durfde hij al helemaal geen uitspraak te doen en daar gaat het bij afvallen natuurlijk nu juist om! Renckens benadrukte dat het gaat om reclame maken voor een specifiek dieet zonder dat daar evidentie voor is. Dit telt des te zwaarder omdat van Berkum zijn status als internist gebruikt om patiënten te werven voor zijn dieet. De KNMG-gedragsregels eisen dat artsen die de publiciteit zoeken zich beroepen op feitelijke gegevens.
 
Van Berkum benadrukte dat hij geen cent verdiend heeft aan het dieet en dat de aanhoudende vermelding van zijn naam op de website www.eenkiloperweek.nl slechts een ongelukkige samenloop van omstandigheden is. Hij heeft er niets meer mee te maken en moet met lede ogen toe zien dat zijn naam ‘misbruikt’ wordt door deze site. Dat hij wel goud geld verdiende met zijn boek, waarvan honderdduizenden exemplaren verkocht zijn, liet hij onvermeld.

De tuchtraad zal allereerst moeten beslissen over de ontvankelijkheid van de klacht en zal zich daarna eventueel uitspreken over de klacht zelf. Wel liet de Raad doorschemeren dat in geval zij ingaat op de inhoud er wellicht een extra zitting komt waarin zij het oordeel van deskundigen zal horen. Opvallend tijdens de zitting was het weinig zakelijke en zelfs grove taalgebruik van Van Berkum, die meerdere keren ventileerde hoe geïrriteerd hij was en hoe onrechtvaardig hij door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) behandeld werd. Hij had echt het beste met de te dikke mens voor. Iets wat de VtdK overigens niet in twijfel trok.

Frits van Dam

dr. F.S.A.M. van Dam is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en als bijzonder hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie, FMW, Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 25 november 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Wat maakt dat mensen misinformatie over gezondheid geloven? / Hoofd van Indiaas hooggerechtshof zegt dat kwakzalverij ‘India’s grootste ziekte’ is.

artikelen - 17 november 2022

Het Bravis ziekenhuis organiseert een informatieavond over endometriose en geeft daarbij ruimte aan kwakzalverij.

artikelen - 13 november 2022

De vereniging heeft op het Fraude Film Festival begin november de vertoning van een Duitse homeopathie-documentaire gesponsord en kreeg de tweede prijs van de Anti Fraude Award 2022. Een verslag.