UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Frits van Dam | Geplaatst: 21 juni 2011

Dokter Frank gaat opnieuw te keer bij Knevel & Van den Brink

Knevel & Van den Brink vinden dokter Frank kennelijk een sexy onderwerp want ze besteedden kort na hun uitzending van 18 mei 2011 waar hij in discussie ging met Prof. Frans Kok op 20 juni opnieuw aandacht aan hem.

Aanleiding was de klacht die Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, tegen hem had ingediend bij de interne tuchtraad van de KNMG. Dokter Frank had nu het rijk alleen, want hij weigerde te komen als Cees Renckens er ook zou zijn. Hij had ‘geen zin’ met Cees Renckens, volgens hem een liegende fundamentalist, in discussie te gaan. Het is een onbegrijpelijke beslissing voor een discussieprogramma om daarmee akkoord te gaan want er was nu niemand die hem fatsoenlijk van repliek kon dienen. Knevel probeerde nog wel de discussie te redden met enkele kritische vragen, maar daarop reageerde Van Berkum niet inhoudelijk. Door het ontbreken van een deskundige discussiepartner was deze uitzending dus, qua publieksvoorlichting, een misser van Knevel & Van den Brink.

Dat gebrek aan deskundige inbreng deed zich vooral gelden toen Van Berkum herhaaldelijk beweerde dat zijn eiwitdieet wordt gesteund door de Nederlandse en Amerikaanse diabetesverenigingen. Iemand met verstand van zaken had kunnen zeggen dat die diabetesverenigingen dat helemaal niet doen. Ze vinden eiwitdiëten hooguit iets voor de korte termijn, om snel wat af te vallen. Zie hiervoor de commentaren van de Nederlandse Diabetesfederatie en de Diabetesvereniging Nederland.

Wat ook nogal ongeloofwaardig overkwam, was de bewering van Van Berkum dat hij sinds mei 2010 niets meer met de website www.eenkiloperweek.nl  te maken heeft. Een blik op deze site laat zien dat het daar allemaal dokter Frank is wat de klok slaat. Er wordt volop reclame gemaakt voor de bij het dieet horende producten. Gezien het feit dat hij alles en iedereen bedreigt met advocaten zou je denken dat, als hij echt vindt dat zijn ‘goede naam’ misbruikt wordt, hij toch al lang een advocaat op de websitemakers zou hebben afgestuurd.

Overigens valt er met Van Berkum nauwelijks een ordentelijke discussie te voeren, dat was ook al duidelijk in de uitzending van 18 mei toen Prof. Frans Kok het waagde hem tegen te spreken.

Groot voordeel van zijn onweersprokene tirade in de uitzending van 20 juni was dat iedereen weer met eigen ogen heeft kunnen zien hoe weinig zakelijk en grof Van Berkum zich uitdrukt, iets wat ook al opviel tijdens de behandeling van de tuchtzaak voor de KNMG. Hij gaat op geen enkel argument in. Hij doet ons qua taalgebruik sterk denken aan wijlen dokter Moerman die ook furieus werd als iemand het waagde de waarde van zijn antikanker dieet in twijfel te trekken.

Maar de uitzending kreeg nog een curieus staartje (zie naschrift). Van Berkum bleek zijn lidmaatschap van de KNMG opgezegd te hebben uit woede over het feit dat de KNMG de klacht tegen hem in behandeling had genomen. Slechts als Renckens in het ongelijk gesteld zou worden, overwoog hij om weer lid te worden. Maar doordat hij zijn lidmaatschap opgezegd heeft vervalt natuurlijk de grond voor een interne tuchtzaak. Iemand die geen lid is kan de KNMG moeilijk op het matje roepen. Kortom, Van Berkum onttrekt zich aan een beoordeling van zijn handelen en komt dus nooit te weten of hij toch nog in het gelijk wordt gesteld. Dat is van hem uit gezien een beetje dom. En oh ja, als Renckens niet snel bijdraait, zal hij hem voor de rechter slepen wegens laster. Dat kan nog spannend worden.

Aanvulling 23 juni 2011
De KNMG deelde ons het volgende mee:
“De heer Van Berkum was op het moment dat u de klacht tegen hem hebt ingediend nog lid van de KNMG. Indien een lid het lidmaatschap van een KNMG-beroepsvereniging of het individueel KNMG-lidmaatschap opzegt nadat een klacht tegen hem is ingediend, blijft het lid voor wat betreft de afhandeling van de klacht onderworpen aan de tuchtrechtspraak. Het opzeggen van zijn lidmaatschap heeft dus geen invloed op de procedure.”

Frits van Dam

dr. F.S.A.M. van Dam is als psycholoog verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en als bijzonder hoogleraar aan de afdeling Klinische Psychologie, FMW, Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 09 april 2024

Mike Verest is een van die leefstijlcoaches met veel volgers die wetenschap aan zijn laars lapt en via sociale media onzin de wereld in slingert.

artikelen - 25 maart 2024

EMDR- en hypnose-therapeute Mariska Bruinenberg heeft geen psycho-diploma, maar behandelt wel complexe aandoeningen als PTSS, relatieproblemen, seksueel misbruik en tinnitus. Ook bij kinderen.

artikelen - 25 maart 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier op de tien Zweden geloven in paranormale zaken / Indiaas ayurvedisch topmerk mag geen reclame meer maken.