UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 13 december 2009

De Cytotron van Quress: kwakzalverij in optima forma

De Cytotron is een imitatie-mri, zogenaamd om kanker, artrose en veel andere ziekten te behandelen, maar er zijn nog veel andere redenen waarom het apparaat onzin is: dikdoenerij met wartaal, onaannemelijke theorie, afwezigheid van bewijzen, krankzinnige prijzen en last but not least onverantwoorde adviezen om te stoppen met medicatie.

De Cytotron van Quress: kwakzalverij in optima forma
English summary at the end

Er is een nieuwe ster verschenen aan het firmament van wondergenezingen. Hij heet Cytotron, en is afkomstig uit India. Hij zou geschikt zijn om er opgegeven kankerpatiënten mee te behandelen, maar ook artrose, migraine, diabetes en therapieresistente epilepsie en zelfs oorsuizen (tinnitus). Heeft u last van carpaaltunnelsyndroom of osteoporose dan biedt de Cytotron ook uitkomst, en zelfs uw zieke huisdier knapt op in de tunnel van de Cytotron.

eendjeEen van de klassieke kenmerken van kwakzalverij is dat men claimt dat met een enkel wondermiddel een groot aantal sterk uiteenlopende aandoeningen behandeld kan worden. Dat is alvast één punt voor Cytotron.

KumarWaarop is de werking van de Cytrotron gebaseerd? De makers (op de foto uitvinder Rajah Vijay Kumar) beweren dat zij Rotational Quantum Magnetic Resonance (RFQMR) gebruiken. eendjeAlweer een punt voor Cytrotron, want wanneer men het woord quantum (speciaal met een q) tegenkomt in verband met geneeskunde dan is er vrijwel zeker sprake van nep.

Weliswaar berust de godganse moderne maatschappij en ook de geneeskunde op kwantumfysica (transistors en in feite vrijwel alle computerchiptechnologie, allerhande toepassingen van lasers te beginnen met cd’s, digitale camera’s, mri, en nog veel meer) maar dat wordt er naar het publiek niet zo dik op gelegd. De plaatselijke apotheek adverteert de fotocel waarmee de deur bediend wordt niet als een ‘Quantum Customer Service Device’, hoewel hij direct berust op het foto-elektrische effect dat het oerbegin van de kwantumfysica was. Op de doosjes medicijnen staat ook niet ‘Ontwikkeld met behulp van de Quantum Theorie der Chemische Binding van de Nobelprijswinnaar Linus Pauling’. Eigenlijk hoeven eendjewe dus al niet verder te kijken: de Cytotron is Quacksalverij (met een q!), puur en simpel.

Maar waar de meeste van al die quantum-nepperds het woord in elk geval nog vagelijk in de oorspronkelijke betekenis gebruiken, namelijk de (kleine) portie energie die van straling van een bepaalde frequentie in één keer kan worden uitgezonden of geabsorbeerd, betekent het in RFQMR alleen maar ‘kleine portie’. Het apparaat bestaat namelijk uit een kring van radiozendertjes die beurtelings (rotational) eventjes (quantum) worden aangezet. Met een dergelijke pompeuze naam kun je de meest eenvoudige zaken een high-tech aanzien geven. Zo kun je soep oplepelen natuurlijk Quantum Hemispheroidal Nutricient Liquid Translational Process (QHNLTP) noemen.eendje Nog een punt voor de Cytotron, voor misleidend woordgebruik en dikdoenerij. Dikdoenerij met indrukwekkende apparaten en veel moeilijke woorden is al sinds Albert Abrams een belangrijk kenmerk van kwakzalverij.

De Cytotron wordt volgens de website van Quress (website thans onder reconstructie, nov. 2010)  wat nauwkeuriger uitgelegd:

Een combinatie van een roterend, multi-frequente en -harmonische, hoogenergetische radiogolf en een (momentaan) magnetisch veld. In het werkingsbereik leidt dit tot resonantie van hierin aanwezige materie (ic weefsel). De straling is (dus) non-ioniserend en er treedt (in menselijk weefsel) geen noemenswaardig warmte-effect op.

Nu gaan alle alarmbellen tegelijk af, althans voor iemand die een beetje natuurkunde kent.

Elektromagnetische golven zijn er in diverse soorten. Er is zogeheten ioniserende straling (ultraviolet, röntgen, radioactieve straling), dan zijn er golven die bij voldoende intensiteit voor opwarming kunnen zorgen, en de rest doet niks, althans niet bij lage vermogens. (Voor meer uitleg zie de appendix bij dit artikel.) Hier wordt dus iets geclaimd dat onzin is. Niet-thermische effecten van radiogolven op het menselijk lichaam bestaan niet, of laten we het iets voorzichtiger zeggen: als ze zouden zijn aangetoond, zou dat de ontdekking van de eeuw zijn geweest.eendje Nog een kwakpunt voor Cytotron.

De site van Cytotron staat vol met nog andere dingen die de toekenning van bovenstaande punten rechtvaardigen, zoals: ‘geen oncontroleerbare destructie en entropie in de cel maar eerder een ordening in de betrokken biostructuren’ en: ‘afhankelijk van de gebruikte velden is het in vivo mogelijk zowel regeneratie als degeneratie in weefsels tot stand te brengen.’ Gewoon abracadabra. In onderzoeksverslagen van proeven met de Cytotron, in het document ‘Basisonderzoek degeneratie (kanker)’ staan zinnen zoals ‘The non-thermal non-ionising effects are … in line with the theories of coherence of condensed matter, they can transmit information that would produce order in the bio-structures involved.’ Als u niet snapt wat hier staat, bent u in goed gezelschap, want mri-fysicus Saar Muller van het NKI-AvL (iemand die echt goed thuis is in de relevante natuurkunde) kan hier geen touw aan vastknopen. ‘Te mal voor woorden’, om Jelle Teertstra, radioloog van het NKI-AvL te citeren.

De behandeling voor kankerpatiënten (die slechts behandeld worden als ze geen enkel perspectief meer hebben op genezing) moet 15.000 euro kosten (600 euro per sessie, 28 sessies, en dan nog wat bijkomende kosten voor onderzoek en dergelijke), vooraf te voldoen. Voor een knie met artrose ongeveer de helft.eendje Nog een kwakpunt voor Cytotron van Quress, want een van de kenmerken van kwakzalverij is de vaak uitzinnige prijs die gevraagd wordt voor de behandeling.

Wat is kanker?

Kanker is zoals bekend wanordelijke celgroei. Deze kan zich voordoen als door de een of andere oorzaak (ioniserende straling of chemicaliën bijvoorbeeld) het DNA in de cel zodanig beschadigd wordt dat het doorgaans bijzonder effectieve reparatiemechanisme faalt. Normaal gaat de cel dan dood, hetzij doordat de beschadiging te groot is, hetzij doordat een soort noodrem in werking treedt, waardoor de cel zelfmoord pleegt. Dit laatste heet apoptose. Maar in sommige gevallen is er net een stukje beschadigd waar de rem op celdeling zit. Dan krijg je ongeremde groei, vaak gevolgd door verdere ontsporingen van het genetisch materiaal van de cel.

Je kunt de cellen dan verwijderen, hetzij door chirurgie, hetzij door nauwkeurig gerichte straling of met andere methoden precies op de plek van de kanker alles te doden, of door gebruik maken van de speciale kenmerken van kankercellen. Zo zijn chemotherapie en bepaalde vormen van bestraling gericht tegen zich snel delende cellen. De bloedtoevoer ter plaatse afknijpen helpt soms ook.

Membranen

De bedenker van Cytotron beweert dat de membranen van cellen die niet 100 procent gezond zijn, afwijkende elektrische eigenschappen hebben, en dat de Cytotron daar iets mee doet. Maar ook hier ontbreekt elk spoor van een bewijs. Eigenlijk is dat een kenmerk van heel wat alternatieve kankerbehandelingen: de bedenkers hebben een uiterst gezochte of vreemde theorie over de biochemie van de kankercel, waarvoor zij zelfs vaak een indrukwekkende rijstebrijberg aan literatuur bijeen weten te garen, zoveel dat serieuze onderzoekers het zuchtend opgeven om uit te zoeken waarom het niet klopt. Gelijk hebben ze, want wie van de wanhopigen die zich laten overdonderen door al die geleerdigheid zou de puf eendjehebben om de weerleggingen dan door te werken? Weer een kwakpunt voor Cytotron.

Komisch

We hebben gezien dat er weinig reden is om te denken dat de Cytotron iets doet, maar je kunt nooit weten. Misschien zijn er dan onderzoeken in de medische vakliteratuur waaruit de werkzaamheid blijkt? Op de website worden die niet vermeld. De geclaimde werkzaamheid bij kanker berust op een onderzoek waar alleen maar van 45 behandelde proefpersonen werd vergeleken wat hun verwachte levensduur was, en wat die in werkelijkheid was. Van deze 45 stopten er 13 halverwege de behandeling, bijvoorbeeld omdat ze te ziek waren. eendjeVan een controlegroep, laat staan blindering en loting, is niets te bekennen. Alweer een kwakpunt voor Cytotron: onderzoek zonder controlegroep. Of moeten we nog twee extra punten rekenen: één voor de afwezigheid van loting en één voor de afwezigheid van blindering?

Het artikel is trouwens nogal komisch, want bij medisch onderzoek heb je zogeheten inclusie- en exclusiecriteria. Inclusie geeft aan welke patiënten er in beginsel mee mogen doen, en de exclusiecriteria geven aan wie om bepaalde redenen toch weer niet mee mogen doen. In dit artikel worden bij de exclusiecriteria genoemd dat men geen metalen juwelen, haarspelden, bh met metalen delen, of een hoortoestel mag dragen voor men de Cytotron ingaat. Het lijkt erop dat de onderzoekers eigenlijk niet snappen wat exclusiecriteria zijn.

Informatie voor artsen

Op de website van Cytotron staat een pagina met krantenartikelen uit diverse kranten en dergelijke en een astrologiereclame onderaan. eendje Alweer een kwakpunt. Zouden ze niets beters hebben? Er staat op een andere pagina wel van alles over de effecten van pulserende magnetische velden op celkweken maar niets over of ze ook ernstig zieke mensen kunnen genezen. Dan maar naar de Nederlandse website van Quress, (ook foetsie)  het Leidse bedrijf dat Cytotron-therapie aanbiedt. Daar staat nog wat meer literatuur (tja…) die ook weer heel geleerd lijkt (ook hier weer dus dikdoenerij, maar daar hadden we al een punt voor gegeven), maar ook behoorlijk verdacht. Zo dateert het eerste artikel uit 1946, maar het gaat gewoon over de natuurkunde achter het principe van mri, te weten kernspinresonantie.

Maar de inleiding levert opzienbarende gegevens over de Cytotron. Daarin zouden ‘instantane’ magneetvelden tot 6 tesla optreden, terwijl de ‘gewone mri’ maar tot 3 tesla komt. Wie wel eens een mri-machine heeft gezien (foto van het Neurochirurgisch Centrum Zwolle) weet dat dat een groot zwaar apparaat is; het staat dan ook meestal in de kelder van een ziekenhuis, want gewone vloeren kunnen dat niet dragen. Het is zo groot omdat het veld alleen maar kan worden opgewekt door een gigantische stroom in supergeleiders te laten rondgaan, en voor de koeling moet vloeibare helium gebruikt worden. Je kunt zo’n apparaat, althans het magnetische veld ervan, niet zomaar aan- en uitzetten, daar ben je dagen mee bezig. Aan de prentjes van de Cytotron is meteen te zien dat die niet door de vloer van de gewone eerste verdieping zal zakken. Het is onmogelijk dat hiermee een krachtig magneetveld kan worden opgewekt, om er maar van te zwijgen dat men het veld snel kan variëren (wie dat kan, hoeft zich niet met dubieuze kankertherapieën bezig te houden, die kan de hele medische wereld blij maken). eendje Alweer een kwakpunt, voor volstrekt onaannemelijke claims van Quress.

Even verderop staat nog een andere antikankertechniek genoemd.

Recent onderzoek heeft het effect van kortdurende elektrische pulsen op het celmembraan aangetoond. … Hierbij worden zeer kortdurende … elektrische pulsen (1-6 kV/cm) op cellen afgegeven.

De techniek die hier beschreven staat wordt inderdaad in experimentele behandelingen tegen kanker gebruikt: een naald wordt in de tumor gestoken en daar wordt dan gedurende zeer korte tijd een enorme spanning op gezet. Het gevolg is inderdaad dat ter plaatse de celmembranen kapot gaan en bijgevolg al het weefsel afsterft. Het is een variant op plaatselijk kapotvriezen of verhitten. De patiënt moet bij deze ‘shocktherapie’ onder narcose met spierverslappers, en er moet ook iets gedaan worden zodat het hart niet subiet stopt. Het is volstrekt onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen terwijl de patiënt niets voelt en bij bewustzijn blijft, en al helemaal niet met velden van buitenaf die een groot deel van het lichaam bestrijken. Er zijn normen voor de sterkte van elektrische velden, en die zouden worden overschreden met een factor 100.000. Het is ook uitgesloten dat je op die manier selectief kankercellen kunt doden: alles in de buurt van de naaldpunt gaat eraan. eendje Dus nog een heel erg onaannemelijke claim. Alweer een kwakpunt voor Cytotron.

Graancirkels

Artikel 2 is ook interessant, dat gaat over hoe je fruitvliegjes tot in de dertigste generatie kunt beschadigen met een magneetveld. Of dat relevant is voor mensen die immers zonder enige schade in het magneetveld van een mri-machine kunnen liggen, is maar de vraag. Het is een stuk uit 1967 van een opmerkelijke auteur: William C. Levengood. eendjeDie is beter bekend is als de biofysicus die zich met graancirkelonderzoek bezighoudt. Weer een kwakpunt voor Cytotron.

Elektrische grove onkunde

Artikel 5 spant de kroon. Het artikel zelf beweert dat een magnetisch veld menselijke kankercellen in een kweekbakje flink kan laten groeien! Waarom dat kan dienen als ondersteuning van het idee dat de Cytotron kanker kan remmen, is een raadsel. Het veld waar het om gaat is namelijk 2 gauss en het gaat om lichtnetvelden. Twee gauss is weliswaar flink wat sterker dan huishoudelijke velden, maar nog vijfmaal zo zwak als velden waarin bij proeven met muizen de diertjes generaties lang geen last hadden. Het resultaat stamt uit 1998 en is waarschijnlijk een van de 25.000 onzinresultaten op dit gebied. Maar de firma Quress heeft het nog wat verduidelijkt. Niet alleen suggereren ze dat het om gsm-velden gaat (niet dus, het gaat om 60 Hz, niet de 900.000.000 Hz van de gsm-velden), maar zij leggen voor de onwetende arts-lezer uit wat een gauss (een ouderwetse eenheid van magnetische inductie, gelijk aan 0,0001 tesla) is. Zij beweren: ‘Gauss = Amp x Ohm’. Iemand die op school natuurkunde heeft geleerd, weet echter dat ‘Amp x Ohm’ ofwel stroomsterkte maal weerstand als uitkomst spanning heeft, die in volt wordt gemeten. Een gauss is echt geen volt. Kennelijk beheerst men bij Quress zelfs de allereenvoudigste principes van de elektriciteitsleer niet. eendjeOok dit is een bekend kenmerk van kwakzalverij en pseudowetenschap: de betrokkenen zijn vaak niet op de hoogte van de meest elementaire kennis. Weer een kwakpunt voor Cytotron of Quress.

 

Elektrisch veilig, dat wel

Rond Cytotron is er flinke publiciteit geweest en zelfs een grote advertentie in het AD, die voor RTL4 aanleiding was er een item van te maken (op de afbeelding: Margreet Beetsma van Editie NL met de krant in haar hand). Dit publicitair offensief is waarschijnlijk ingegeven doordat ze een soort van officiële goedkeuring hebben gekregen waarmee het apparaat naar Europa mocht worden geëxporteerd. Maar het certificaat (zie het bovengenoemde ‘Basisonderzoek degeneratie‘ waarop het apparaat tot tweemaal toe gespeld is als Cytrotron), betekent alleen maar dat het veilig is. Men krijgt er dus geen brandwonden of elektrische schokken van. Omdat het om medische apparatuur gaat, hoort zo’n certificaat ook in te houden dat het ding de beweerde werking heeft. Wat dat laatste precies inhoudt, is niet zo duidelijk, maar de desbetreffende keurende firma (Underwriters Laboratories) heeft met nadruk aan de webredactie verklaard dat ze geen medische werking controleren en niet eens weten hoe ze dat zouden moeten doen.eendje Weer een kwakpunt, want heel veel rare apparaten schermen met nietszeggende certificaten.

 

Stoppen

Het is buitengewoon griezelig dat op de Quress site van Cytotron aangeraden wordt om medicatie te stoppen:

Medicijn interactie:
Gezien het aangenomen werkingsmechanisme van RFQMR (celmembraanbeïnvloeding) wordt bij alle patiënten het gebruik van Calcium antagonisten (Ca-channel blockers) en protonpomp remmers ontraden. Zo nodig kan het medicament (tijdelijk) vervangen worden door de voorschrijvend arts. Bij artrose behandeling geldt dit in principe ook voor NSAID’s en alkaloïden zoals onder andere als morfine, cafeïne, theofyline, pilocarpine.

(de taalfouten staan in het citaat zelf)

We zijn nog niet klaar, want de artsen die met Quress/Cytotron te maken hebben zijn niet op hun taak berekend. De medisch directeur is een oogarts die gespecialiseerd is in ooglaseren. Die heeft geen speciale kennis van Ampères en Ohms, om maar te zwijgen van radiogolven, en ook geen speciale competentie voor de behandeling van kanker, versleten knieën, epilepsie en dergelijke. In de tv-uitzending was nog een zekere Erik Nieman te zien, die ook bij Quress betrokken zou zijn. Nieman is echter een basisarts die zichzelf verzekeringsadviseur noemt en die lid is van de NAAV, de vereniging van acupunctuurartsen. Hij heeft een praktijk in Maasbree.eendje Het is niet duidelijk hoe iemand die waarde aan acupunctuur hecht, verstandig kan oordelen over een mogelijk high-tech (of juist niet) apparaat als de Cytotron.

 

Overigens, op de site van Quress wordt gesuggereerd dat men de behandeling door de verzekering kan laten vergoeden. Verzekeringsmaatschappijen zijn echter behoorlijk op de penning en ze staan niet te springen om tienduizenden euro’s aan hun klanten te betalen voor een alternatieve geneeswijze. Achmea Zilveren Kruis, doorgaans toch niet te beroerd om aanvullend verzekerden voor alternatieve behandelwijzen een paar honderd euro cadeau te doen met een maximum van enkele tientjes per dag, ziet er niets in.eendje Dus dit lijkt ook grootspraak. Kwakpunt voor de suggestie van Quress/Cytotron dat de verzekering wel zal betalen.

Op de Rare-Apparatenwebsite van Skepp staat het resultaat van navraag over de Cytotron bij de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Met de van IGZ bekende bescheidenheid schreef deze terug dat ‘mensen die van een dergelijke behandeling gebruik willen maken geacht worden zich van tevoren te vergewissen of het hier om een zinvolle behandeling gaat. Dat is dus hun eigen verantwoordelijkheid.’

Hoe een modale leek zich van zoiets zou kunnen vergewissen, vertelt IGZ er niet bij. Voor de modale leek is het al moeilijk genoeg, maar het is nog veel moeilijker voor wie kanker in een vergevorderd stadium heeft. Zulke mensen zijn vaak wanhopig op zoek naar genezing en uiterst kwetsbaar voor verkopers van valse hoop die hen proberen uit te schudden.

Ook bij Kiesbeter en KWF was er niemand die na één blik op de Quress-site kon zeggen dat de Cytotron onzin was. Nogmaals, als die het niet kunnen, hoe moet dan de modale leek oordelen? Of is die voldoende geholpen met de mededeling: ‘weten we niks van’?

Juridische aspecten

Er is een wet, de Wet op de Medische Hulpmiddelen (WMH), waarin kwaliteitseisen gesteld worden; de Cytrotron voldoet niet aan die wet. Bovendien kan op grond van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WMBV) een medische handeling verboden worden, wanneer deze om maatschappelijke, ethische of juridische redenen ongewenst wordt geacht. IGZ heeft dus voldoende middelen om met ogenblikkelijke ingang Quress te sluiten, indien zij dat wenst. Hierboven hebben we geprobeerd uit te leggen waarom de Cytotron gevaarlijke dure onzin is. De redenen voor IGZ om actie te ondernemen, liggen dan ook voor het opscheppen.

De op 15 oktober 2008 in werking getreden Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken (OHP) verbiedt in artikel 193g lid q: ‘bedrieglijk beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen kan genezen’. Zie Burgerlijk Wetboek, boek 6. Er zijn dus genoeg legale mogelijkheden, ook voor niet-patiënten, om actie te ondernemen tegen Quress of althans tegen hun misleidende reclame. Als zo’n actie ondernomen wordt, dan zal Quress er een harde dobber aan hebben om aan te tonen dat ze met hun Cytotron mensen kunnen beter maken.

Fantasiepercentages

Voor een laatste kwakpunt nog het volgende. Rose Shapiro noemt in haar amusante boek Suckers als typische kenmerken van kwakzalverij de geclaimde genezingspercentages van rond de 80% (p.35). Tijdens het prepareren van dit artikel wees een behulpzaam VtdK-lid de webredactie op het Volkskrant-blog waar staat:

Na een cytotronbehandeling van drie à vier weken (één uur per dag) heeft 80 procent eendje van de artrosepatiënten meer kraakbeen … zegt drs. Anton Jongbloed van Quress’. (Voor de goede orde: Jongbloed is Registeraccountant, aan hem kun je dus hopelijk je boekhouding toevertrouwen [zie naschrift], maar voor je gezondheid moet je toch echt elders zijn.)

Met achttien kwakjes lijkt het oordeel wel gerechtvaardigd dat het bij de Cytotron om kwakzalverij gaat. De webredactie wil echter nogmaals benadrukken dat het judicium kwakzalverij niet automatisch een beschuldiging inhoudt dat de beoefenaren opzettelijk de kluit belazeren. Dat is ook niet ter zake, want voor de patiënten maakt het niets uit.

Bij de samenstelling van dit artikel heeft de webredactie gebruik gemaakt van adviezen en geschriften van Frits van Dam, Jelle Teertstra, Saar Muller, vele anderen en last but not least de informatie van http://skepp.be/apparatuur/cytotron

 

 

(met dank voor de eendjes hier aan de Quackometer)

 

Appendix

Ioniserende straling, warmte-effecten en de rest

Ioniserende straling is bijvoorbeeld ultraviolet en röntgenstraling en ook gammastraling, die vrijkomt bij radioactiviteit, kernreacties en dergelijke. De quanten van deze straling bevatten zoveel energie dat ze moleculen kapotslaan en wel vaak met zoveel kracht dat de rondvliegende brokstukken duizenden andere nabijgelegen moleculen vernielen. Als dit in een lichaamscel gebeurt, kan de schade vaak nog wel gerepareerd worden. Per slot van rekening staan we allemaal bloot aan kosmische straling die ook ioniserend is. Maar bij teveel schade sterft de cel.

Gewoon licht is niet ioniserend, maar kan nog wel bepaalde chemische reacties teweegbrengen, en dat is maar goed ook, anders zouden we niet kunnen zien, en planten zouden niet tot fotosynthese in staat zijn.

Bij de tweede groep elektromagnetische golven zijn de quanten zo klein dat ze geen enkel effect teweeg kunnen brengen op gewone materie behalve opwarming. De golven in de magnetron zijn daar het bekendste voorbeeld van, en in beginsel kunnen telefoongolven ook menselijk weefsel opwarmen. In de praktijk loopt het wel los met de telefoongolven, want het zendertje in een mobieltje heeft niet bepaald een groot vermogen (2 W), en de basisstations voor de mobiele telefonie hebben niet meer vermogen dan een gloeilamp (oude techniek) of een spaarlamp (nieuwere techniek). Weliswaar wordt dat gebundeld, maar het blijft weinig, zeker op enige afstand.

De wetenschap heeft in de afgelopen decennia vruchteloos gezocht of niet-ioniserende golven, zeg maar telefoon- of radiogolven, nog andere effecten in levend weefsel teweeg kunnen brengen dan warmte-effecten. (In kunstig geconstrueerde antennes kunnen die golven natuurlijk effecten opwekken die na versterking en bewerking kunnen dienen voor het overbrengen van signalen zoals tv-programma’s). Er is een grote chaos van rommelig onderzoek, maar als ook maar een van de tienduizenden briljante jonge geleerden in de natuurwetenschap, allemaal op zoek naar iets spectaculairs, iets betrouwbaars had gevonden, dan hadden we dat in de krant gelezen. Die zou dan de Nobelprijzen voor natuurkunde én scheikunde én geneeskunde tegelijk gekregen hebben. De wetenschappelijke wereld zou zijn overspoeld met een gekte waarbij vergeleken de opwinding over de koude kernfusie of de warme supergeleiders een onooglijke rimpeling geleken zou hebben. Maar dat is niet gebeurd, en in feite weet niemand hoe je met golven van tientallen of honderden meters lengte effecten in biologisch materiaal kunt veroorzaken die beperkt blijven tot gebieden van enkele centimeters (tumor, versleten knie) of zelfs een honderdste millimeter of minder (lichaamscel).

Summary in English

The Cytotron machine (a mock MRI machine) is nothing short of quackery, for which eighteen reasons are given:
1. it is claimed to cure many different diseases,
2. the use of the word ‘quantum’ in a medical context,
3. the use of pompous gobbledygook and misleading terms (e.g., ‘quantum’ where ‘a little bit’ is meant),
4. the use of non-ionizing non-thermal electromagnetic waves with no known effects on health,
5. high costs (15,000 euros, payable in advance),
6. references to a large amount of irrelevant research,
7. the only study on cancer that is mentioned was based on a small group of patients without a control group,
8. promotion by means of newspaper articles and an astrology advertisement,
9. the unlikely claim that the machine produces a magnetic field of 6 tesla,
10. the unlikely claim that an electric field of 6000 V/cm is produced,
11. the citation of irrelevant work on fruit flies by a physicist studying crop circles,
12. a lack of elementary knowledge, since volt is confused with gauss,
13. the advertisement of a safety certificate as evidence of effectiveness,
14. patients are advised to stop taking regular medication,
15. the physicians in charge (an ophthalmologist and
16. an acupuncturist) have no knowledge about radiotherapy or MRI,
17. it is falsely suggested that the treatment is covered by medical insurance,
18. a cure rate of 80% is claimed.

The postscript below says that the chairman of Quress is a financial expert who has left a trail of risky investments that went wrong.

Naschrift 18 december 2009

Hoe goed Jongbloed is in boekhouden, moet de lezer zelf maar beoordelen door even te googelen met Jongbloed in combinatie met Groeigarant of met “Cartera Finance Partners” of met “IMG Holland” of met “Staal Bankiers”.
Foto hier van Anton Jongbloed (niet de hoogleraar in Utrecht) in gezelschap van Kumar (r) en de ‘Managing Director ‘ van Scalene Asia Pacific in Maleisië. Op deze foto is Jongbloed ‘Director, Scalene Medical AB, Europe’. De fot zelf:

 

 

 

 

Naschrift 7 januari 2010

Radioloog H.J. Teertstra en klinisch fysicus S.H. Muller, beiden werkzaam op het NKI/AvL en beiden lid van de VtdK, schrijven heden in Medisch Contact (jg. 65 no.1 , p.26-27) een artikel De cytotron, peperduur en gevaarlijk (alleen toegankelijk voor abonnees van MC), waarin in beknoptere vorm het bovenstaande besproken wordt.

Naschrift 21 januari 2010

Het volgende persbericht is gisteren uitgegeven; we geven het integraal weer:

Cytotron behandelingen opgeschort door Quress

Quress heeft besloten om per 27 januari de behandeling van patiënten met artrose of kanker met de Cytotron tot nader orde uit te stellen.

Quress heeft en had altijd het belang van de patiënten voor ogen. Met de negatieve publiciteit van de afgelopen periode staan Quress en haar partners sterk onder druk. We zijn van mening dat het goed is dat er een kritische houding is ten aanzien van nieuwe behandelmethoden en dat patiënten beschermd dienen te worden.

Zoals de discussie nu wordt gevoerd en door het ontbreken van een dialoog met de critici kunnen we ons niet verweren. Daardoor komt de gehele toekomst van de technologie van de Cytotron in gevaar.

We zijn gevoelig voor de kritiek van de medische wereld dat ook een onafhankelijk Universitair onderzoeksinstituut de goede werking van de Cytotron zou moeten vaststellen en dat daarover in een gerenommeerd medisch tijdschrift gepubliceerd zou moeten zijn alvorens tot behandeling kan worden overgegaan.

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de effectiviteit van de Cytotron is altijd een primaire doelstelling van Quress geweest.

De volgende redenen hebben ons doen besluiten om in een vroeg stadium te starten met het behandelen van patiënten:
– de vele goede ervaringen van en gesprekken met patiënten die in India met de Cytotron behandeld zijn;
– het feit dat er na wetenschappelijk onderzoek een patent op de technologie is verleend;
– het feit dat de veiligheid en effectiviteit door Underwriter Laboratories, een door de Europese Unie aangewezen onderzoeksinstelling, bewezen is geacht;
– het feit dat door deze certificering behandeling in Europa mogelijk is.

Daarbij zijn er geen noemenswaardige bijwerkingen noch is er interferentie met regulier medicijngebruik.

Quress behandelde vooralsnog vooral patiënten met artrose die moeilijk geopereerd konden worden of patiënten met kanker waarvoor er geen behandelmogelijkheden meer waren.

Quress kan en wil niet de toekomst van deze technologie in gevaar brengen. Daarmee is uiteindelijk het belang van patiënten het minst gediend. Dat heeft ons ertoe bewogen om de behandeling van nieuwe patiënten uit te stellen.

Patiënten die vooruitlopend op het beschikbaar komen van de behandeling in Europa willen worden behandeld kunnen zich wenden tot het klinisch testcentrum in Bangalore. Indien het klinisch testcentrum de patiënt accepteert, is de behandeling gratis.

Quress zal zich de komende periode concentreren op het stimuleren van onafhankelijk onderzoek door Universitaire onderzoeksinstituten.

We hebben een eerste stap daarin gezet op het terrein van de behandeling van artrose.

Met een vooraanstaande Universitaire onderzoeksinstelling is overeengekomen dat zij een onafhankelijk dubbelblind onderzoek zullen instellen naar de vorming van kraakbeen door behandeling met de Cytotron.

Wij hopen dat wij op het terrein van de behandeling van kanker op korte termijn ook een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek kunnen doen aanvangen.

Quress verliest nu de mogelijkheid om de inkomsten uit behandelingen te herinvesteren in wetenschappelijk onderzoek en zal daarom versneld een aandelenemissie doen om de onderzoeken te financieren.

(via Nieuwsbank)

Naschrift 22 januari 2009

Op de website van Medisch Contact is een bericht verschenen over deze stopzetting, en ook over de reactie van Jongbloed (van Quress / Cytotron) op het artikel van Teertstra en Muller. Quress herhaalt de onwaarheid dat er bij de certificering gekeken is naar werkzaamheid, iets want hij trouwens ontkent in het interview in het Leidsch Dagblad. Wonderlijk genoeg zegt Jongbloed (Quress) dat Quress niets te maken heeft met Cytotron, en dat men in Leiden uitsluitend artrose en kanker behandelt. Zieke huisdieren, epilepsie, migraine en diabetes die wel degelijk op cytotron.com worden geclaimd, daar heeft men in Leiden niets mee te maken. Het vermeende werkingsmechanisme van de Cytron zou nu ‘beïnvloeding van de eiwitsynthese’ zijn. Hier tekent zich een bekend kwakzalversfenomeen af: de claims over het werkingsmechanisme veranderen voortdurend.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 17 juli 2023

Vijf organisaties zijn genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2023: De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, LINDA, De Nationale Gezondheidsbeurs, KRONCRV en de website Kanker.nl.

artikelen - 27 februari 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: ‘Puur bloed’-beweging bedreigt Amerikaanse dokters / Australische intraveneuze vitaminetoedieners Drip IV beboet om valse claims.