De Consumentenbond en de Beroepsorganisaties Alternatieve/Additieve Gezondheidszorg

Door: de Webredactie | Geplaatst: 18 mei 2006 | Laatste Wijziging: 13 feb 2016

Wellicht heeft de Vereniging hier al aandacht aan besteed. In elk geval verdient het vermelding. De Consumentenbond publiceerde vorig jaar een onderzoek geheten "Beroepsorganisaties Alternatieve/Additieve Gezondheidszorg". De bond vermeldt als voetnoot dat het een onderzoek naar kwaliteitsbeleid betreft en dat er geen uitspraak wordt gedaan over de effectiviteit van de aangeboden behandelingen.

De schade is evident: dit rapport is koren op de molen van de alternatieve helers. Het wordt inmiddels enthousiast gebruikt als officiele erkenning voor de meest buitenissige behandelingen. "Goedgekeurd door de consumentenbond", wat wil de hedendaagse kwakzalver nog meer? Met dat predikaat wordt elektroacupunctuur volgens Voll, ayurvedische energietherapie of shamballa toch heel wat geloofwaardiger. Sterker nog, een groot aantal verzekeraars gaat ertoe over deze kolder op te nemen in een aanvullend pakket. Alternatieve beroepsorganisaties zoals BATC (vanzelfsprekend "goedgekeurd door de consumentenbond!") helpen de argeloze consument graag op weg: www.batc.nl/zorgverzekeraars/Zorgverzekeraarslist.asp.

Waarom financiert het ministerie van VWS dit soort onderzoeken? Wie is geinteresseerd in het kwaliteitsbeleid van onzinnige therapieën? Praktijkinrichting astrologisch consult? Herregistratie fytotherapeut? Richtlijnontwikkeling voetreflexologie? Consumentenenquête Bachdruppels? Patientendossier klankhealing? De Consumentenbond en het Ministerie, gevolgd door de zorgverzekeraars, dragen door het totstandbrengen van dit soort rapporten bij aan de misleiding van patienten. Het is te hopen dat de Vereniging zich tegen deze misstanden blijft verzetten.
M. van de S.

Antwoord webredactie
Wij zijn het helemaal met u eens. Het zogenaamde IKAB of OKAB project, waarin de Consumentenbond participeert, heeft in 2003 al op onze lijst voor de Meester Kackadorisprijs gestaan. We hebben de minister ook al gevraagd om de subsidie aan dit project stop te zetten. Als u op onze website zoekt met trefwoord Consumentenbond, vindt u een aantal links naar berichten hierover. Wij blijven strijden tegen deze misstand.

Lees ook