UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 18 mei 2006

De Consumentenbond en de Beroepsorganisaties Alternatieve/Additieve Gezondheidszorg

Wellicht heeft de Vereniging hier al aandacht aan besteed. In elk geval verdient het vermelding. De Consumentenbond publiceerde vorig jaar een onderzoek geheten “Beroepsorganisaties Alternatieve/Additieve Gezondheidszorg”. De bond vermeldt als voetnoot dat het een onderzoek naar kwaliteitsbeleid betreft en dat er geen uitspraak wordt gedaan over de effectiviteit van de aangeboden behandelingen. De schade is […]

Wellicht heeft de Vereniging hier al aandacht aan besteed. In elk geval verdient het vermelding. De Consumentenbond publiceerde vorig jaar een onderzoek geheten “Beroepsorganisaties Alternatieve/Additieve Gezondheidszorg”. De bond vermeldt als voetnoot dat het een onderzoek naar kwaliteitsbeleid betreft en dat er geen uitspraak wordt gedaan over de effectiviteit van de aangeboden behandelingen.

De schade is evident: dit rapport is koren op de molen van de alternatieve helers. Het wordt inmiddels enthousiast gebruikt als officiele erkenning voor de meest buitenissige behandelingen. “Goedgekeurd door de consumentenbond”, wat wil de hedendaagse kwakzalver nog meer? Met dat predikaat wordt elektroacupunctuur volgens Voll, ayurvedische energietherapie of shamballa toch heel wat geloofwaardiger. Sterker nog, een groot aantal verzekeraars gaat ertoe over deze kolder op te nemen in een aanvullend pakket. Alternatieve beroepsorganisaties zoals BATC (vanzelfsprekend “goedgekeurd door de consumentenbond!”) helpen de argeloze consument graag op weg: www.batc.nl/zorgverzekeraars/Zorgverzekeraarslist.asp.

Waarom financiert het ministerie van VWS dit soort onderzoeken? Wie is geinteresseerd in het kwaliteitsbeleid van onzinnige therapieën? Praktijkinrichting astrologisch consult? Herregistratie fytotherapeut? Richtlijnontwikkeling voetreflexologie? Consumentenenquête Bachdruppels? Patientendossier klankhealing? De Consumentenbond en het Ministerie, gevolgd door de zorgverzekeraars, dragen door het totstandbrengen van dit soort rapporten bij aan de misleiding van patienten. Het is te hopen dat de Vereniging zich tegen deze misstanden blijft verzetten.
M. van de S.

Antwoord webredactie
Wij zijn het helemaal met u eens. Het zogenaamde IKAB of OKAB project, waarin de Consumentenbond participeert, heeft in 2003 al op onze lijst voor de Meester Kackadorisprijs gestaan. We hebben de minister ook al gevraagd om de subsidie aan dit project stop te zetten. Als u op onze website zoekt met trefwoord Consumentenbond, vindt u een aantal links naar berichten hierover. Wij blijven strijden tegen deze misstand.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 21 september 2019

In 101 MYTHES over gezondheid worden zinnige en onzinnige ideeën over gezondheid besproken. De Consumentenbond herkent kwakzalverij nu wél.

artikelen - 02 oktober 2015

De meester Kackadoris prijs wordt gegeven door Vereniging tegen de Kwakzalverij aan een persoon of instelling die het meeste heeft bijgedragen aan het aanjagen van de kwakzalverij. Dit jaar heeft een opmerkelijke prijswinnaar opgeleverd, de directeur van de Consumentenbond Bart Combée.

page - 13 september 2015

Uit alle aanmeldingen heeft de jury van de Meester Kackadorisprijs 2015 de volgende longlist van acht kandidaten vastgesteld, die hieronder kort worden geïntroduceerd. Zoals bekend is de prijs bestemd voor instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland. Alle genomineerden zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld van hun kandidatuur. De winnaar zal op zaterdag 3 oktober voorafgaand aan het symposium worden bekend gemaakt, waarna deze - mits aanwezig - in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te spreken. De jury en het bestuur danken de leden die kandidaten voor de Meester Kackadorisprijs 2015 hebben voorgedragen.