UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Michiel Hengeveld | Geplaatst: 01 juli 2018

CreF-methode met paarden is quasi-geleerde flauwekul

ADHD en ASS (Autisme) zijn niet te behandelen met paarden als therapeutisch hulpje, zoals Cref-adepten claimen. Het is kwalijke onzin.

CreF-methode met paarden is quasi-geleerde flauwekul

Vraag:

“Ik maak me zorgen over de welhaast explosieve toename van hype-gevoelige behandelmethodes met pretentieuze claims. Ik werk als jeugdarts bij een ggd-instelling en bied ziekteverzuimbegeleiding aan scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo. Ik ervaar hinder van deze zorgaanbieders bij wie mijn cliënten vaak in behandeling zijn en/of aan wie zij de voorkeur (blijven) geven. Het zijn behandelaars met curieuze gezondheidsclaims die bovendien snerende uitspraken doen over het tekortschieten van en de grote onkunde bij reguliere zorgverleners. Door mij voorgestelde noodzakelijke interventies gaan zo de mist in. Mijn ervaring is dat de geboden “hulp” het probleem niet verbetert, maar juist in stand houdt en zelfs verergert. Uitval uit het onderwijs is het resultaat. Hoe is dit aan te pakken?

De Cref-methode (gebaseerd op contact met bijvoorbeeld paarden) is hier een voorbeeld van. Cref-behandelaars claimen hechtingsproblematiek te kunnen aanpakken. Vele zaken waaronder ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) zouden er mee genezen kunnen worden. De behandelaars labelen en behandelen deze aandoeningen als een vorm van hechtingsproblematiek. Ze zijn tegen enige vorm van medicatieondersteuning. Het zijn volgens mij uit de lucht gegrepen claims. De aandoeningen worden met een ratjetoe aan behandelvormen (waaronder EMDR) aangepakt, door daartoe niet gecertificeerde personen.”

Antwoord:

Michiel Hengeveld, emeritus-hoogleraar psychiatrie aan het Erasmus Medisch Centrum en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij:

“Eerst wat achtergrondinformatie over de Cref-methode. Cref staat voor Circle Reprint Emotional Foundation. Het is een hersenspinsel van Baukje van Leeuwen, eigenaar van een manege in Overberg, in de buurt van Veenendaal. Haar Instituut voor Kennis en Vaardigheden (IKEV) verzorgt opleidingen, bij-, nascholingen en trainingen. Met de methode zouden hechtingsproblemen zijn aan te pakken.

Op de website van het IKEV lezen we: ‘Met de Cref-methode was er al vanaf 2013 een oplossing voor ADHD zónder het gebruik van zware medicijnen.’ Volgens het IKEV zijn de “symptomen van ADHD, terug te leiden tot een vroeg ontwikkeld en verwaarloosd post traumatisch stress syndroom. Een kind vertoont afwijkend gedrag (ADHD) als overlevingsstrategie.” De Cref-methode is geschikt voor alle leeftijden.

Paarden kunnen een hulpje zijn bij de Cref-methode, ze zouden het proces kunnen ondersteunen en versnellen, zo claimen behandelaars. Net als dolfijnen overigens. Een tweedaagse Cref-cursus met dolfijnen dit najaar is volgeboekt. Heel opmerkelijk is dat het Dolfinarium in Harderwijk de dolfijnen levert en cursusruimte beschikbaar stelt. De methode is ook in te zetten bij kanker. Basisarts Henk Fransen, geen onbekende van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, verzorgt cursussen op de IKEV-manege in Overberg.   

De afgelopen jaren is een dertigtal Cref-therapeuten door het IKEV opgeleid. Bijvoorbeeld Franscisca Staleman van manege Coachend Paard in Oud-Alblas. Ze is ook Cref-docente.

Mijn reactie:

Het moge duidelijk zijn dat de claims van de Cref-methode onzinnig en gevaarlijk zijn. Beweren dat je ADHD en ASS zou kunnen genezen met een op vroege hechting gerichte behandeling, is nergens op gebaseerd. Het suggestieve filmpje op de IKEV-website toont een aantal opgeklopte denkbeelden, die net voldoende raken aan wetenschappelijke kennis om voor een leek geloofwaardig te zijn. Misleidend dus.

Wat is er tegen te doen?

In Nederland is er helaas wettelijk weinig mogelijk tegen dergelijke kwakzalverij, tenzij de patiënten ernstig schade ondervinden of weggehouden worden van de reguliere zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan sinds 1 januari van dit jaar ingrijpen. Het is onze ervaring tot nu toe dat de IGJ op dit punt weinig onderneemt. Zolang het niet om BIG-geregistreerde hulpverleners gaat, is het tuchtrecht niet van toepassing.

Het kan zijn dat Cref-behandelaars zijn aangesloten bij een organisatie van alternatieve behandelaars. Die kwakzalverclub moet dan een klachtencommissie hebben. U zou daar een klacht kunnen indienen. Het zal echter weinig opleveren omdat in die klachtencommissies natuurlijk kwakzalvers zitten.

U kunt wel een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC) over de claims die de behandelaars hanteren, claims die ze niet kunnen onderbouwen met enig wetenschappelijk onderzoek. De VtdK heeft hier ervaring mee en zou u kunnen helpen. Een uitspraak van de RCC verbiedt publiek geuite claims, de feitelijke behandelingen worden er echter niet mee aangepakt en gestopt.”

Naschrift 17 december 2020

Anonieme brieven

VtdK-bestuurslid Michiel W. Hengeveld ontving een anonieme brief d.d. 4 december 2020, ondertekend door een groepje CREF-(paarden)coaches/licentiehouders. De vereniging kan niet ingaan op anonieme brieven. We behandelen niet-anonieme brieven altijd vertrouwelijk en plaatsen niets op onze website zonder toestemming van briefschrijvers.

Michiel Hengeveld

Gerelateerde artikelen

artikelen - 27 mei 2024

Tijdens en na coronatijd was een spotje op tv te zien van Trachitol met de tekst: “Trachitol doodt bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken”. Dit mag niet meer, de Reclame Code Commissie (RCC) honoreerde een klacht hierover.

artikelen - 25 november 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: artikel over de werking van homeopathie bij ADHD ingetrokken / Vaginale crème als anticonceptie moet direct van Amerikaanse markt.

artikelen - 03 april 2022

Reclame Code Commissie: het alternatieve artsencollectief ACC mag niet langer beweren dat vaccinatie kan leiden tot onvruchtbaarheid.