UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 15 januari 2009

Btw-heffing op medische kwakzalverij voor de tweede maal uitgesteld

Een jaar geleden kwam staatssecretaris De Jager met het voornemen om alternatieve behandelingen met het hoge btw-tarief te gaan belasten.

Btw-heffing op medische kwakzalverij voor de tweede maal uitgesteld

Een jaar geleden kwam staatssecretaris van financiën De Jager met het voornemen om vormen van hulpverlening waaraan geen geneeskundige waarde kon worden gehecht met het hoge btw-tarief van 19 procent te gaan belasten. Tot dergelijke vormen van hulpverlening rekende de staatssecretaris alternatieve geneeswijzen. Na protesten vanuit de Tweede Kamer en wegens de ingewikkelde situatie die zou ontstaan als inspecteurs van belasting bij artsen zouden moeten gaan kijken of een consult regulier dan wel alternatief van aard is, beloofde De Jager nadere studie en stelde de maatregel uit. Om de reeds ingeboekte belastingopbrengst binnen te halen, werden de wijnliefhebbers het slachtoffer: de accijns op wijn werd met 16 procent verhoogd. In de miljoenennota van september 2008 bleek dat de staatssecretaris had gestudeerd, een studie die overigens voornamelijk bleek te hebben bestaan uit overleg met de LHV-voorzitter, en besloten had de maatregel alsnog te gaan invoeren. De alternatieve artsen waren zeer verontrust en bestookten kamerleden met handtekeningen van ongeruste burgers. Hun patiënten werden ook opgeroepen brieven te sturen naar kamerleden. TegenoverDe Telegraaf stelde ik dat ik het terecht vond dat alternatieve artsen over één kam geschoren zouden worden met kermisklanten die immers ook btw moeten betalen. (Dat kwam mij nog te staan op een boos telefoontje van de directeur van de Nederlandse Kermis Bond N.K.B., die mij meedeelde dat kermisexploitanten het lage btw-tarief betaalden, terwijl de alternatieve dokters het hoge tarief boven het hoofd hing.)

In een brief van 18 november 2008 van minister Klink is de Kamer meegedeeld dat eventuele btw-vrijstelling niet bedoeld is voor zorg van twijfelachtige kwaliteit. Kwalitatief goede zorg zou recht op btw-vrijstelling kunnen opleveren, maar minister Klink stelt vast dat voor de beoordeling van de kwaliteit van ‘complementaire zorg’ (Klink heeft het dieventaaltje van de kwakzalvers al snel overgenomen) geen objectief normenkader bestaat. Alleen als de CAM-artsen, zoals minister Klink hen noemt, kunnen aantonen dat hun hulp beter is dan die van kwakzalvers die geen arts zijn, dan kan er verschil gemaakt worden. De minister studeert momenteel op dit punt.

Alternatieve artsen beweren altijd dat toepassing van alternatieve geneeswijzen door niet-artsen riskant en onverantwoord is. Een universitaire medische studie en grondige kennis van de reguliere geneeskunde zou een groot voordeel zijn voor de patiënt, ook in de alternatieve sector. Dat is natuurlijk onjuist: grondige kennis van de anatomie is alleen maar hinderlijk als je tegelijkertijd de anatomie van Chinese acupunctuuratlassen moet toepassen en enige kennis der scheikunde ondermijnt in aanzienlijke mate het geloof dat een homeopathisch arts in zijn recepten moet hebben om ten minste nog wat placebo-effect te kunnen bereiken. Twee heren dienen, dat levert altijd problemen op. Het is nu maar te hopen dat minister Klink zich in het aangekondigde overleg met de ‘betrokken beroepsorganisaties’ van CAM-artsen, waartoe de Kamer hem dwong, niets op de mouw laat spelden. Een artsenopleiding is een geduchte handicap als je vol overtuiging alternatieve geneeswijzen wilt toepassen. Zo zit dat.

Een eerdere versie van deze column verscheen op 18 december 2008 op www.care4cure.nl .

 

Naschrift webredactie

Op 7 januari 2009 deelde dr. A. Klink aan de Tweede Kamer mede dat contact was gelegd met de KNMG en met de organisatie van CAM-artsen, en dat hij daarna ook zou overleggen met organisaties van chiropractoren en osteopaten. ‘Op basis van de resultaten van deze overleggen zal bezien worden welke onderscheidende criteria er zijn, op grond waarvan btw-vrijstelling voor individuele complementaire/alternatieve gezondheidszorg kan worden toegekend, dit conform de wens van de Tweede Kamer.’

De minister kan nog voor verrassingen komen te staan, want het aantal chiropractoren en osteopaten dat ook nog arts is en niet al lid is van een CAM-artsenclub, is waarschijnlijk aan de vingers van één hand te tellen.

Zie ook het weblog van Aertjan Grotenhuis van 24 februari 2009

Voor een overzicht van alle artikelen over btw en alternatieve geneeskunde,
zie  Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij.

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.N.M. Renckens

Gerelateerde artikelen

artikelen - 29 april 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Canadees medium veroordeeld wegens miljoenenfraude / Australiërs meest geneigd om gezondheidsadvies op TikTok te geloven.

artikelen - 25 maart 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vier op de tien Zweden geloven in paranormale zaken / Indiaas ayurvedisch topmerk mag geen reclame meer maken.

artikelen - 23 februari 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Vraag naar Australische wichelroede-lopers neemt toe / Welke therapie gaat homeopathie-liefhebber Koning Charles gebruiken?