UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: de Webredactie | Geplaatst: 16 januari 2011

Boete van 150.000 euro bij voorschrijven HCG als afslankmiddel

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat strenger optreden tegen het aanbieden, toepassen of aanprijzen van het zwangerschapshormoon HCG als afslankmiddel door klinieken, artsen, apothekers en via websites.

HCG als afslankmiddel?

HCG (Humaan Chorion Gonadotropine) is een hormoon dat tijdens de zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd. Het hormoon, gewonnen uit urine van zwangere vrouwen, wordt gebruikt voor de productie van een geneesmiddel om de vruchtbaarheid van vrouwen te bevorderen. In de praktijk blijkt echter dat dit geneesmiddel (o.a. onder de naam Pregnyl) ook in schoonheidsklinieken en op internet wordt aangeboden als afslankmiddel. Het geneesmiddel is echter niet geregistreerd voor gebruik als afslankmiddel. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat HCG effectief is bij de behandeling van overgewicht. In de bijsluiter van Pregnyl staat uitdrukkelijk vermeld dat het niet bedoeld is als afslankmiddel.

Overtreding Geneesmiddelenwet

Gebruik van HCG is alleen toegestaan bij de juiste indicatie volgens het protocol van de beroepsgroep en de standaard die daar voor zijn ontwikkeld. Het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de geregistreerde indicatie is volgens de Geneesmiddelenwet in principe verboden. Alleen als aan strikte voorwaarden wordt voldaan, kan het zogenaamde off label gebruik worden toegestaan. Een arts die HCG voorschrijft of toedient als afslankmiddel voldoet dus niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Afslankklinieken die middelen op basis van HCG als afslankmiddel aanbieden, overtreden de Geneesmiddelenwet.

Maatregelen

Wanneer de inspectie bij haar toezicht op klinieken, artsen, apothekers en websites overtredingen op de Geneesmiddelenwet constateert, kan zij zonder verdere waarschuwing bestuurlijke boetes opleggen van maximaal 150.000 euro per eerste overtreding. Daarnaast kan de inspectie een tuchtklacht indienen tegen betrokken beroepsbeoefenaren. Ten slotte kunnen overtredingen van de Geneesmiddelenwet openbaar worden gemaakt.

De actie is afgestemd met Moeders voor Moeders, de organisatie die urine van zwangere vrouwen inzamelt voor de productie van het hormoonpreparaat, en de producent van het geneesmiddel (Organon-Schering-Plough). De inspectie heeft de verenigingen van diëtisten, artsen en apothekers, farmaceutische groothandels, farmaceutische bedrijven en de bij de inspectie bekende afslankklinieken op de hoogte gesteld met een brief. Er zullen inspectiebezoeken worden gebracht aan de klinieken.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij juicht de actie van IGZ tegen deze vrij onschuldige, maar zeer ergerlijke vorm van kwakzalverij, zeer toe.


Op de website www.skepsis.nl staat een uitstekend en zeer gedetailleerd artikel van Jan Willem Nienhuys over HCG als afslankmiddel.

de Webredactie

Gerelateerde artikelen

artikelen - 16 juli 2024

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft vijf organisaties genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2024: tv-organisatie RTL, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), het district Limburg XI van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Ministerie voor Defensie en het opleidingsbedrijf RINO-Amsterdam.

artikelen - 09 juli 2024

Naar iemands foto kijken, om vervolgens die persoon van afstand een handje te helpen om door het leven te komen. Honderden - voornamelijk vrouwen - geloven hierin.

artikelen - 25 juni 2024

Buitenlandrubriek met o.a.: Britse dokter verliest bevoegdheid wegens aanbevelen geluidtherapie / Oplichters proberen geld te verdienen aan Ozempic-hype.