Door: C.N.M. Renckens | Geplaatst: 27 augustus 2011

Ayurvedisch arts Manhave geschorst door tuchtcollege

Het Haagse Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft op 23 augustus 2011 de Rotterdamse basisarts Manhave voor tien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geschorst wegens het onderhouden van een seksuele relatie met een patiënte, wegens het niet doorverwijzen naar een andere arts en wegens schending van zijn beroepsgeheim tegenover de echtgenoot van het slachtoffer. Hij praktiseerde in de Ayurveda Kliniek in Rotterdam.

Manhave is geen onbekende van onze Vereniging en zelfs niet bij het grote publiek, want hij trad tweemaal op in het omstreden NCRV-programma ‘Uitgedokterd?!’ op 30 april en 14 mei 2008. Hij demonstreerde daar hoe hij door het voelen van de pols (de zogenaamde ‘polsdiagnose’ van de ayurveda) kon vaststellen dat een vrouw een buikoperatie had ondergaan en ook interpreteerde hij de tympanie (lucht in de darmen) in de buik als pathologisch. Gealarmeerd door deze waanzin verzocht de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) de Inspectie (IGZ) op 26 augustus 2008 om de praktijken van Manhave aan een nader onderzoek te onderwerpen. De IGZ zag daartoe geen enkele aanleiding en Manhave zal zich gesterkt gevoeld hebben.

 
Zijn zelfvertrouwen zal ook niet geleden hebben onder het feit dat ziektekostenverzekering AZIVO bij de behandeling van diabetespatiënten- bij wie Manhave grote successen pretendeerde te boeken- met hem samenwerkte. Protesten ertegen van de VtdK werden door AZIVO genegeerd. 
 
Manhave was daarnaast secretaris van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda Geneeskunde, ANVAG, die een onafhankelijk tuchtrecht zou hebben. Het slachtoffer deed ook haar beklag bij deze commissie, maar dat heeft niet tot enige uitspraak geleid. Wel deelde men mede dat Manhave was verzocht om als bestuurslid af te treden, hetgeen inmiddels geschied is. Van de ANVAG zouden circa 50 artsen en therapeuten lid zijn.
 
De wandaden waarop de maatregel van het Haagse Tuchtcollege betrekking hebben, hebben plaats gevonden tussen februari en november 2009. Patiënte had Manhaves hulp gezocht wegens een allergische aandoening en moest daarvoor tot wel twintig pillen per dag innemen. Deze werden geleverd door de arts zelf en geproduceerd door zijn eigen bedrijf Ayurveda Company BV, waarvan hij samen met A. Lievaart directeur is. De kosten van deze niet reguliere en niet vergoede medicatie liepen dan ook aanzienlijk op. De in 2000 aan de Erasmus universiteit afgestudeerde Manhave (geboren 14 maart 1967) heeft zich tussen 1988 en 1992 in Bombay bekwaamd in de ayurvedische geneeskunde, met als specialisatie de polsdiagnose.
 
Manhave heeft inmiddels hoger beroep aangetekend tegen bovenstaande uitspraak.
 
 
Naschrift 27-11-2012

Centraal tuchtcollege
bevestigt uitspraak ayurvedische arts

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in
Den Haag neemt een eerdere uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag
tegen de Rotterdamse basisarts Viktor Manhave over. Manhave, die een
ayurvedische kliniek heeft in Rotterdam, werd in augustus 2011 door het
regionaal tuchtcollege veroordeeld vanwege het ‘onderhouden van een seksuele
relatie’ met een patiënte. Het Centraal Tuchtcollege handhaaft de eerder uitgesproken
straf: tien maanden uitschrijving uit het BIG-register waarvan zes maanden
voorwaardelijk.
De arts mag tot eind maart niet aan de gang in zijn kliniek. De uitspraak staat
in het BIG-register onder de naam V. Manhave (BIG-nr.: 69054148201):

’De inschrijving als
arts is per 21 november 2012 geschorst voor de duur van vier maanden. Deze
schorsing loopt tot en met 20 maart 2013. Aansluitend aan deze schorsing is de
inschrijving voorwaardelijk geschorst voor de duur van zes maanden gedurende
een proeftijd van twee jaren. De proeftijd gaat in op 21 maart 2013 en loopt
tot en met 20 maart 2015. Maatregel is het gevolg van grensoverschrijdend
gedrag. Wettelijke grondslag: artikel 48, eerste lid, onder d in samenhang met
het zesde lid van dit artikel en met artikel 9, eerste lid, onder a
respectievelijk onder b, van de Wet BIG. ’

Ook Manhave meldt de uitspraak:

‘LET OP: TOT EIND MAART 2013 IS HET NIET MOGELIJK OM AFSPRAKEN TE BOEKEN
VOOR AYURVEDISCHE CONSULTEN’, staat er op zijn website.

C.N.M. Renckens

Profiel: (1946) Hij studeerde geneeskunde aan de RUG en behaalde het artsdiploma in 1971. Na werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Zambia volgde zijn specialisatie tot vrouwenarts. In die kwaliteit is hij sinds 1980 verbonden aan het Westfries Gasthuis te Hoorn. Sinds 1988 bekleedt hij het voorzitterschap van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij is auteur van vele publikaties op het gebied van kwakzalverij en alternatieve geneeswijzen, zowel in de lekenpers als in de professionele pers. Van zijn hand verschenen vier boeken: ‘Hedendaagse kwakzalverij’ (1992), ‘Kwakzalvers op kaliloog’ (2000), ‘Genezen is het woord niet. Biografische schetsen van de twintigste meest notoire genezers van de twintigste eeuw’ (2001) en zijn in handelseditie verschenen dissertatie ’Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij’ (2004). In 2006 werd hij wegens zijn verdiensten voor de kwakzalverijbestrijding benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 18 juni 2022

Bioresonantieapparaat Bioscan, ook in Nederland in gebruik, werkt niet, oordeelde een Duitse rechter. De uitvinders moeten vanwege bedrog twee jaar de gevangenis in.

artikelen - 30 mei 2022

Je gelooft je oren niet, oorprikcursiste met covid-reukverlies krijgt smaak terug na prikactie van arts/acupuncturist Toine Korthout.

artikelen - 25 mei 2022

Buitenlandrubriek met o.a.: Amerikaans medisch genootschap gaat met misinformatieprotocol werken.