UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 24 augustus 2014

Anesthesistenvereniging geeft accreditatiepunten voor acupunctuurcursus

De anesthesistenvereniging NVA faciliteert acupunctuur en geeft leden accreditatiepunten die een nascholingscursus volgen over acupunctuur. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft hierover een protestbrief gestuurd naar de NVA.

De nascholingscursus, begin september in Bunnik, wordt georganiseerd door de stichting NERF, een opleidingsstichting van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). NERF, dat staat voor NAAV Education Research Foundation doet aan nascholing. De eerste nascholingscursus in september gaat over pijnbestrijding. NERF heeft alle leden van de sectie Pijngeneeskunde van de anesthesistenvereniging er een mailing overgestuurd. Leden van de sectie krijgen bij bijwoning vijf KNMG/GAIA-accreditatiepunten.

Een merkwaardige zaak die vermoedelijk is terug te voeren op de aanwezigheid van een arts-prikker in de accreditatiecommissie van de NVA, drs. Andrew Liem, een anesthesioloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Liem, net als zijn maatschapcollega Paco Heijmans gespecialiseerd in oorprikken (auriculo-therapie), bedrijft zijn vak in de pijnkliniek van het ziekenhuis, tot grote ergernis van de VtdK. 

De VtdK heeft de accreditatiecommissie van de NVA schriftelijk om opheldering gevraagd: acupunctuur is een onbewezen behandelingstechniek en daarmee kwakzalverij, vindt VtdK-voorzitter Catherine de Jong in haar brief. Acupunctuur is een alternatieve behandelwijze. Volgens de gezondheidsinspectie IGZ valt acupunctuur niet onder de gezondheidszorg en dus niet onder het werkveld van IGZ, schrijft De Jong.

´De KNMG heeft een gedragsregel niet-reguliere behandelwijzen die stelt dat de arts zich moet richten naar het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Meer dan 50 Cochrane-reviews laten zien dat er geen klinische relevante behandelresultaten te verwachte zijn van acupunctuur. Daarnaast is het werkingsmechanisme gebaseerd op een eeuwenoude fantasie.´ 

In het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (Vol 23, November 2011, No 5, blz. 29-30) staat het artikel: Acupunctuur: een alternatieve geneeswijze die niet thuishoort in de anesthesiologie en pijnbestrijding. Onder het artikel staat een officiële reactie van de sectie Pijngeneeskunde van de NVA `De sectie pijngeneeskunde is van mening dat acupunctuur geen onderdeel is van het anesthesiologisch vakgebied´, citeert De Jong in haar brief aan de NVA. `En ook de International Association for the Study of Pain (IASP) heeft acupunctuur in de ban gedaan wegens gebrek aan zinnig werkingsmechanisme en gebrek aan klinisch relevante behandelresultaten´, aldus De Jong.

De acupunctuurvereniging NAAV wil artsen paaien voor hun vak. Er zijn in Nederland 257 geregistreerde acupunctuurartsen die voldoen aan de kwaliteitseisen van hun beroepsvereniging. De gemiddelde leeftijd van die acupunctuurartsen is echter zestig jaar. De komende jaren gaan er daarom, tot schrik van de NAAV, velen met pensioen zodat een tekort aan prikdokters dreigt, aldus de NAAV half augustus in een persbericht. Een gecertificeerd acupunctuurarts moet, na zijn artsenexamen, een tweejarige opleiding volgen van acht prikweekenden per jaar. Echter te weinig artsen volgen deze cursus waardoor de vereniging NAAV uitsterven vreest van haar beroepsgroep.

Acupunctuur is niet alleen een dokterskwestie. De meeste acupuncturisten zijn van origine fysiotherapeut en lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De loop naar een acupuncturist, niet perse altijd een arts, is betrekkelijk gering, zo rekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent voor. In Nederland gaat één miljoen mensen minstens een keer per jaar naar de alternatieve genezer, dat is bijna zes procent van de bevolking. De acupuncturist is volgens het CBS de meest bezochte alternatieve behandelaar. Een kwart van de mensen die tussen 2010 en 2012 de alternatieve genezer bezochten, ging naar een acupuncturist, aldus het CBS. De meeste patiënten gaan er heen voor behandeling van een chronische aandoening als pijn.

 

Naschrift 17 september 2014

NVA gaat accreditatierichtlijnen aanscherpen

De anesthesiologenvereniging NVA vindt acupunctuur geen serieuze behandelingsoptie. `Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) betreurt dat de bijeenkomst ‘Science and Practice in Anesthesia and pain treatment – from evidence to bench side’ accreditatiepunten zijn toegekend ́, aldus voorzitter Elise Sarton van de NVA in een brief aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). De NVA is het met de VtdK eens dat acupunctuur geen serieuze medische behandeling is. Sarton in haar brief: `Zoals u al aangeeft in uw schrijven heeft de sectie Pijngeneeskunde van de NVA namelijk sinds 2011 het standpunt dat acupunctuur geen onderdeel is van het anesthesiologisch vakgebied. ́ Sarton belooft daarom dat `de richtlijnen, aan de hand waarvan de commissie accreditatie van de NVA zelfstandig beoordeelt of aanvragen voor accreditatie geaccrediteerd mogen worden en zo ja hoeveel punten worden toegekend, waar nodig zullen worden aangescherpt. ́ Of het NVA-bestuur disciplinaire maatregelen heeft genomen tegen de anesthesist-acupuncturist Liem, die lid is van de NVA-accreditatiecommissie, is onbekend. Insiders verwachten dat Liem, na deze terechtwijzing door het NVA-bestuur, zal bedanken voor zijn lidmaatschap van die commissie.

Auteur Broer Scholtens

Broer Scholtens

Broer Scholtens (1949) studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde er op onderzoek naar batterijen. Hij werkte vier jaar bij het tijdschrift De Ingenieur en bijna dertig jaar als wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Hij schreef jarenlang over technologie, (wind)energie, gezondheid, voeding en consumentenproducten.

Gerelateerde artikelen

artikelen - 17 januari 2024

De bijscholingscursus ‘completere’ tandarts van bedrijf Bio-basics stroomt over van kwakzalverij zoals acupunctuur en ozontherapie.

tijdschrift - 15 januari 2024

Symposiumverslag: Mogelijkheden en beperkingen van fysiotherapie.

artikelen - 25 oktober 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Antivaxers ontvingen miljoenen van Amerikaanse charitatieve instellingen / Het Center for Inquiry waarschuwt Amerikaanse senaat voor zelfregulering homeopathie.