UitgelichtHet boek “Met het oog op Kackadoris” van Cees Renckens is weer beschikbaar!

Koop hier het boek
Door: Jan Willem Nienhuys | Geplaatst: 05 augustus 2009

Amerikanen betalen 34 miljard voor kwakzalverij

Op 30 juli 2009 verscheen een rapport over de Amerikaanse uitgaven voor alternatieve genezerij exclusief vitaminen en mineralen. Die uitgaven bedragen genoeg om alle ziekenhuiskosten voor Amerikaanse onverzekerden te betalen of alle hiv-geïnfecteerden van Afrika onder de Sahara van antiretrovirale middelen te voorzien.

Amerikanen betalen 34 miljard voor kwakzalverij

Het rapport dat het National Center for Health Statistics publiceerde slaat op de situatie in 2007. Op de site van de NCCAM staat een samenvatting, en daar is ook het volledige rapport als pdf te verkrijgen. Het gaat over wat de Amerikanen uit eigen zak betaalden aan alternatieve zorg (de totale uitgaven voor alternatieve zorg zijn misschien wel viermaal zo hoog). Ik reken de cijfers eerst om naar bedragen per hoofd van de bevolking. Totale uitgaven waren $111 per capita, te splitsen in: $39 voor bezoeken aan genezers, $48 aan ‘natuurlijke producten’ (geen vitaminen of mineralen, maar visolie, glucosamine en echinacea en dergelijke) en de rest (ongeveer $34) aan andere zaken, waaronder allerlei cursussen.

Dat lijkt niet zoveel, maar bij ‘bezoeken aan genezers’ moet men bedenken dat het om slechts een achtste van de bevolking gaat die gemiddeld ruim negen maal per jaar naar zo’n genezer gaat en gemiddeld 34 dollar per consult betaalt. Het leeuwendeel betreft bezoeken aan chiropractoren, osteopaten, massagetherapeuten en therapieën als Feldenkrais en Alexander. Van het totaal betrof ongeveer 5% een bezoek aan de acupuncturist (net iets minder dan ontspanningstechnieken met 8%) en 1% een bezoek aan de homeopaat.

Het bedrag kun je natuurlijk bagatelliseren. Het bedrag waar het om gaat is slechts 11% van wat de Amerikanen in totaal uit eigen zak aan gezondheidszorg betalen, en 1,5% van de totale kosten van de gezondheidszorg.

Ter vergelijking met de Nederlandse situatie: in hetzelfde jaar bezocht slechts 1 op de 14 Nederlanders een alternatieve genezer (1 op de 10 als men een bezoek aan de eigen alternatieve huisarts meerekent, ook als men daar kwam voor pilcontrole of welke andere reguliere behandeling dan ook). De totale kosten per hoofd van de bevolking moeten in Nederland ergens tussen de 40 en 50 euro liggen.

Een andere kanttekening is het gegeven dat in de VS aan volstrekt overbodige vitamines en mineralen misschien nog wel eens $200 per capita wordt uitgegeven. Immers, wie genoeg en gevarieerd eet, krijgt voldoende van alles binnen, en heeft geen enkel supplement of vitamine nodig. De uitzonderingen op deze algemene regel zijn welbekend.

Andy Lewis (Le Canard Noir) bespreekt het rapport op zijn quackometer-website en zet het totaal bedrag van 34 miljard dollar af tegen andere gezondheidsgerelateerde uitgaven. Dat geeft een onthutsend beeld.

– Alle ziekenhuiskosten voor onverzekerden kunnen hiervan worden betaald; als alle onverzekerden een verzekering zouden krijgen zou het totaalbedrag voor alternatieve genezerij genoeg zijn voor ongeveer een derde van de kosten. Hierbij moeten twee dingen worden opgemerkt. Ten eerste gaan onverzekerden vaak naar de tamelijk goedkope chiropractors, daar komt ook de lage gemiddelde consultprijs vandaan. Ten tweede, de Amerikaanse gezondheidszorg is duur vanwege allerlei tamelijk nutteloze franje die veroorzaakt wordt door angst voor processen.

– Alle hiv-geïnfecteerden in Afrika bezuiden de Sahara kan men voor dat geld voorzien van antiretrovirale middelen. Als dat gedaan zou worden, zou de omzet van deze middelen zo groot worden, dat de farmaceutische bedrijven misschien wel iets van de prijs af zouden willen doen.

– Voor ongeveer een tiende van dat jaarlijkse bedrag kan men twee dingen doen: hetzij zorgen dat alle kinderen ter wereld de gebruikelijke vaccinaties krijgen, hetzij de malaria stoppen. Dat laatste zou voor de betrokken landen misschien wel het viervoudige opleveren van de kosten, en miljoenen mensen het leven redden.

Het gigantische bedrag dat aan allerlei alternatieve behandelingen wordt uitgegeven logenstraft de beweringen van de alternatieve behandelaars (en verkopers van producten) dat hun het geld ontbreekt om onderzoek te doen.

 

 

 

Jan Willem Nienhuys

Gerelateerde artikelen

artikelen - 26 september 2023

Buitenlandrubriek met o.a.: Voedingsinfluencers krijgen betaald voor het tegenspreken van wetenschapsnieuws / Fact checking haalt claims van Robert F. Kennedy onderuit.

tijdschrift - 23 augustus 2023

Nog op dezelfde dag waarop de rechter chiropractor Jonk vrijsprak van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bracht de VtdK een persbericht uit, waarin onder andere een beroepsverbod voor chiropractoren werd geëist. De lezers van ons blad kennen de casus ook reeds uit het NTtdK-artikel Onbegrijpelijke vrijspraak na bijna fatale nekmanipulatie door chiropractor. (NTtdK, december […]

tijdschrift - 23 augustus 2023

Lees het NTtdK 2023, nr 2 integraal, met oa: nieuws over het symposium, een antroposoof met een lintje en evidence versus science based?