Alternatieve therapie bij kanker verhoogt kans op overlijden

Uit onderzoek van de Yale University blijkt dat kankerpatiënten die alternatieve therapieën doen, een grotere kans lopen te overlijden.
Door: Thomas Dorlo | Geplaatst: 24 jan 2018 | Laatste Wijziging: 24 jan 2018

Kankerpatiënten die voor alternatieve therapieën kiezen, in plaats van reguliere therapie, hebben een vijfmaal grotere kans op overlijden. Dit blijkt uit een recent artikel van onderzoekers van de gerenommeerde Yale University in het tijdschrift Journal of the National Cancer Institute

Er zijn maar weinig mensen die twijfelen aan het negatieve effect van uitsluitend alternatieve therapie op de overleving bij kanker. Het natuurlijk beloop van onbehandelde kanker is immers al lang bekend. Het is nu voor het eerst dat het te verwachten negatieve effect overtuigend is aangetoond en gekwantificeerd, voor verschillende soorten kanker.

Onder leiding van radiologiehoogleraar James Yu hebben onderzoekers van Yale (in New Haven, Connecticut) voor hun studie de National Cancer Database, een gegevensbestand met alle geregistreerde kankerpatiënten in de VS, tussen 2004 en 2013 uitgeplozen. Ze vonden in die periode 280 patiënten die uitsluitend alternatieve therapieën gebruikten en reguliere therapie, zoals bestraling of chemotherapie, weigerden te ondergaan.

De onderzoekers keken alleen naar behandelbare patiënten met de meest voorkomende soorten kanker: borst-, long-, prostaat- en darmkanker. De patiënten waren zonder uitzaaiingen of vergevorderde vormen van kanker. Het verloop van de ziekte bij deze patiënten hebben Yale-onderzoekers vergeleken met ‘gematchde’ controle-patiënten met dezelfde ziektestatus die wél reguliere kankertherapie ondergingen. Het grootste verschil in overleving, op vijf jaar na diagnose, deed zich voor bij borstkankerpatiënten die alternatieve therapieën gebruikten; zij hadden een meer dan vijfmaal grotere kans op overlijden dan patiënten die conventionele therapie ondergingen. Voor darm- en longkankerpatiënten was de kans op overlijden respectievelijk meer dan vier en twee keer zo hoog.

Zeer klein percentage

Uit de Amerikaanse studie blijkt dat slechts 0.02% van de geregistreerde kankerpatiënten in de Verenigde Staten alleen in een alternatieve therapie vertrouwden, in plaats van in conventionele kankertherapie. Patiënten die hun heil zochten bij alternatieve therapieën waren voornamelijk jonger en vrouw. Ze hadden een hoger inkomen en een hogere opleiding.

Enige jaren geleden bleek uit intern onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam dat het aantal borstkankerpatiënten die zich onttrekken aan reguliere behandeling en verdere behandeling zoeken in het alternatieve circuit met 0.1% wat hoger te liggen dan in het Amerikaanse Yale-onderzoek. 

De inmiddels overleden actrice Sylvia Millecam is wellicht het bekendste Nederlandse voorbeeld van iemand die voor alternatieve behandeling koos en zich niet meer wilde laten behandelen in het reguliere circuit. 

Artikel in JNCI: Skyler B Johnson, Henry S Park, Cary P Gross, James B Yu; Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival, JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2018;110(1):121–124. 

Lees ook